Ostoskori
Tekojärvi ja laskeutusallas

Joet, järvet, laskeutusaltaat

KSB:n kiintoainepumput toimivat erittäin luotettavasti laskeutusaltaita, järviä ja jokia ruopattaessa.

Joista, järvistä ja laskeutusaltaista on poistettava säännöllisesti sedimenttiä, mikä kuormittaa huomattavasti ruoppauslaitteistoja. KSB:n pumput ovat kestäviä, ja ne toimivat luotettavasti kaikissa tilanteissa.


Laskeutusaltaiden, jokien ja järvien ylläpidossa tarvitaan kestäviä ruoppauspumppuja

Ruoppausta ei tehdä vain, jotta joet ja järvet pysyisivät kulkukelpoisina laivaliikenteelle, vaan se on välttämätöntä myös kaivosjätteiden varastointialueiden kunnossapidossa. Ruoppauspumppuja hyödynnetään myös esimerkiksi hiekan ja soran sekä muiden rakennusalalla ja muilla aloilla käytettävien materiaalien tuotannossa. Vaihtelevat käyttötarkoitukset ja niihin liittyvät moninaiset haasteet asettavat ruoppauspumpuille erilaisia vaatimuksia. Ruoppauspumppujen on oltava riittävän tehokkaita, että ne voivat pumpata erittäin tiiviitä kiintoaineseoksia 10–15 metrin syvyydestä. Pumppujen käyttöikä on rajallinen, sillä niitä käytetään soran, hiekan ja muiden hankaavien kiviainesten pumppaamiseen. Kestävien ja tehokkaiden ruoppauspumppujen ansiosta suunnitellut ja suunnittelemattomat seisonta-ajat vähenevät, käyttökustannukset alenevat ja kokonaistuottavuus paranee.

Erittäin tiiviiden kiintoaineseosten pumppaaminen ei tuota ongelmia kestäville, laskeutusaltaisiin sijoitetuille KSB:n kiintoainepumpuille.

KSB:n ruoppauspumppuja voidaan käyttää monissa eri käyttötarkoituksissa joissa, järvissä ja rannikonläheisillä vesireiteillä. Erinomaisen imutehonsa ansiosta KSB:n pumput soveltuvat hyvin ruoppauskäyttöön sisämaa-alueilla. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi järvien syventämiseen, vesireittien leventämiseen ja ylläpitoruoppaukseen. KSB:n valikoimaan kuuluu myös tuotteita kaikille kaivosjätteen käsittelyn osa-alueille. Näitä ovat muun muassa laitteistot kaivosjätteen pumppaukseen, kaivosjätteen kuljetusjärjestelmät sekä ratkaisut kierrätetyn veden pumppaukseen ja maa-aineksen käsittelyyn. KSB:n ruoppauspumpuille on ominaista pitkä käyttöikä sekä alhainen energian ja polttoaineen tarve.

KSB:n erikoispumput optimoivat sisämaa-alueiden ja laskeutusaltaiden ruoppaustyöt

KSB kuuluu maailman johtaviin ruoppausteollisuuden tuotteiden toimittajiin. Tarjoamme pitkäikäisiä, kustannustehokkaita ratkaisuja, jotka lisäävät ruoppaustöiden tuottavuutta ja kestävyyttä. Tiukkojen materiaalitestausten, räätälöityjen ratkaisujen ja kestävien rakenteiden ansiosta KSB lisää tehokkuutta, pidentää käyttöikää ja parantaa toimintavarmuutta. Kun suunnittelemme pumppujamme, keskitymme aina asiakkaidemme prosessien vaatimuksiin.