Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Ruoppauskauha käytössä meressä

Merikelpoiset ruoppausalukset

KSB:n ruoppauspumpuille on ominaista niiden pitkä käyttöikä ja tehokkuus. Tämän vuoksi ne soveltuvatkin erinomaisesti avomeriruoppaukseen.

KSB toimittaa kulutusta kestäviä ruoppauspumppuja ruoppausteollisuudelle.

Avomeriruoppauksessa tarvitaan luotettavaa ruoppauspumpputekniikkaa ja kattavaa osaamista.

Avomeriruoppaus on monimutkaista ja vaativaa työtä. Ruoppausalusten on pumpattava erittäin tiiviitä kiintoaineseoksia 10–100 metrin syvyydestä ja kuljetettava ne jopa 6 kilometrin päähän. Käytössä olevat pumppujärjestelmät on suunniteltu isojen kivien, soran, hiekan ja hienojen sedimenttien pumppaukseen. Järjestelmät ovat jatkuvassa käytössä. Tehokkaiden ruoppauspumppujen on lisäksi kestettävä kulutusta, jotta kalliit seisonta-ajat voidaan välttää ja tuottavuus taata. Kun vaativaan avomerikäyttöön valitaan sopivia pumppujärjestelmiä, avainasemassa ovat riittävän tehon ja kulutusta kestävien materiaalien kaltaiset ominaisuudet.

KSB:n ruoppauspumput on suunniteltu erittäin tehokkaaseen ja luotettavaan käyttöön

KSB tarjoaa kattavan valikoiman ruoppauspumppuja erilaisiin avomerellä tehtäviin ruoppaustöihin aina kanavien syventämisestä ruoppauskaivutöihin asti. KSB:n vedenalaiset ruoppauspumput ja alukseen asennettavat pumput kuuluvat leikkuri-imuruoppaajien, hopperiruoppaajien, paineennostoasemien sekä proomujen ja muiden ruoppausalusten varustukseen. Nämä pumput tarjoavat hyvän hyötysuhteen laajalla virtaama-alueella. Tällöin käytettävissä oleva teho hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla, mikä lisää energiatehokkuutta ja vähentää polttoaineenkulutusta. KSB:n pumput takaavat, että kustannukset siirrettävää maakuutiometriä kohden ovat alhaiset. Lisäksi näillä pumpuilla on erittäin hyvä hydraulinen teho, ja ne ovat rakenteeltaan kestäviä. Tärkeissä kulutusosissa, kuten pumppukoteloissa, juoksupyörissä ja sisäosissa on käytetty edistyksellisiä materiaaleja. Mikäli yrityksesi haluaa alentaa käyttökustannuksia, lisätä laitteistojen tehokkuutta ja minimoida käyttökatkokset, KSB:n kulutusta kestävät ruoppauspumput ovat tällöin oikea ratkaisu.

KSB:llä on kattava osaaminen kansainvälisistä ruoppausprojekteista

KSB on johtava erittäin kestävien keskipakoisten kiintoainepumppujen toimittaja. Räätälöityjen ratkaisujen ansiosta voimme tarjota laadukkaan pumpputekniikan lisäksi maailmanlaajuisesti myös kattavaa projektiosaamista. Avomeriruoppauksen monimutkaisuuden vuoksi on erittäin tärkeää, että rinnalla on kokenut kumppani. KSB on toteuttanut kansainvälisten kumppanien kanssa useita suuria uudis- ja kunnostushankkeita, joihin on sisältynyt ruoppaustöitä. Tarjoamiemme ratkaisujen monipuolisuus ja menestyksekkäästi toteutetut hankkeet puhuvat puolestaan. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme oman tutkimuksemme ja kehitystyömme avulla. Tähän sisältyy laajoja laboratoriotestejä hydraulisen tehon testaamiseen, kattavia materiaalitestejä sekä materiaalien kehittämistä.