Ostoskori

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Puhdistuslaitoksen allas

Jätevesitekniikka

KSB.n luotettavat tuotteet jäteveden ja tulvaveden siirtoon

Kaikkialla, missä ihmiset asuvat tai työskentelevät, syntyy jätevettä. KSB.n luotettavat tuotteet jäteveden ja tulvaveden siirtoon Vasta tämän jälkeen vesi voidaan johtaa takaisin luontoon.

KSB:n jätevesipumput ja venttiilit tarjoavat parasta jätevesitekniikan osaamista

Lika- ja jätevedet asettavat laitteistoille, komponenteille ja materiaaleille korkeita vaatimuksia. Pumput voivat tukkeutua, ja vikaantumisen mahdollisuus on suuri. Näin ei pitäisi kuitenkaan tapahtua, sillä järjestelmän häiriöstä ei aiheudu pelkästään kustannuksia, vaan se vaarantaa myös käyttöturvallisuuden. Tällaiset tilanteet voidaan välttää hyvin suunnitelluilla  jätevesipumpuilla ja venttiileillä, jotka toimivat luotettavasti, energiatehokkaasti ja alhaisin käyttökustannuksin.
Tulviin varautumiseen liittyy erityisiä haasteita, sillä pumppujen on oltava välittömästi toimintakunnossa myös pitkän käyttötauon jälkeen.

Markkinajohtajana KSB on oikea kumppani, kun haluat varmistua laitoksesi toimintavarmuudesta ja taloudellisuudesta. KSB toimittaa jätevesitekniikan pumppuja ja venttiileitä, jotka toimivat haastavissakin olosuhteissa varmasti ja tehokkaasti, niin jäteveden käsittelyssä, siirtämisessä kuin tulvavahinkojen torjunnassa.

KSB:n jätevesipumput ja -venttiilit on suunniteltu täysin pumpattavan aineen ja käyttötarkoituksen mukaan Laadukkaat komponentit takaavat moitteettoman toiminnan kaikissa tilanteissa, myös erityisen kuormittavissa käyttökohteissa, kuten teollisuuden jätevesien käsittelyssä. 
Vuosikymmenien kokemus ja kattava käytännön osaaminen tekevät KSB:stä varteenotettavan kumppanin laitosten optimointiin. KSB panostaa merkittävästi tutkimus- ja kehitystyöhön, mikä takaa tuotteiden ja palveluiden korkean laadun. Näin jätevesijärjestelmien käyttö on turvallista, huoltoa ei juurikaan vaadita ja elinkaarikustannukset pysyvät alhaisina.
Kattava neuvonta ja maailmanlaajuiset huoltopalvelut täydentävät KSB:n tuotevalikoiman.

KSB:n toiminta tällä markkina-alueella

Kasvavat ympäristövaatimukset vauhdittavat jätevedenpuhdistamoiden ja jätevesipumppaamojen rakentamista eri puolilla maailmaa Erityisesti Euroopan ulkopuolisissa maissa ympäristötekniikkaan liittyvät investointitarpeet aiheuttavat uusia haasteita ja johtavat suurhankkeisiin.

KSB:n pumput, venttiilit ja palvelut toimivat apuna jäteveden tehokkaassa ja ympäristön huomioivassa käsittelyssä. Kun kyseessä on jäteveden siirto, jäteveden puhdistaminen, jätevesihuolto tai tulvavahinkojen torjunta sekä kotitalouksien, kuntien ja teollisuuden jätevesien käsittely, KSB:n pitkä kokemus jätevesitekniikan alalta varmistaa prosessien sujuvuuden. Tehokkuus sekä tuotteiden ja palveluiden laatu ovat KSB:lle yhtä tärkeitä kuin ympäristön vastuullinen huomioiminen.

Näihin käyttötarkoituksiin soveltuvat KSB:n luotettavat jätevesipumput, likavesipumput, vedenpoistopumput, korkeapainepumput ja sekoittimet. Niitä käytetään puhdistamoissa, teollisuuden jätevesien käsittelyssä, jätevesipumppaamoissa, lietteen vedenpoistossa, kuntien vedenpoistossa ja jätevesipumppuasemilla. Pietarissa sijaitseva Euroopan syvin jätevedenpuhdistamo on esimerkki KSB:n jätevesitekniikan osaamisesta KSB:n pumput, venttiilit ja palvelut auttavat myös tulvien ehkäisyssä, mikä suojaa osaltaan ihmisten ja eläinten elinympäristöjä.

Jätevesitekniikan käyttökohteet

Sadetakkinen mies tulvivalla kadulla

Tulvien ehkäisy

Vuosittain sadat tuhannet ihmiset maailmassa joutuvat tulvien uhreiksi. KSB:n vedenpoistopumput auttavat suojaamaan elintiloja ja säilyttämään ne elinkelpoisina.

Ilmakuva puhdistuslaitoksesta

Jäteveden käsittely

KSB asettaa maailmanlaajuisesti standardeja jäteveden käsittelyssä. Puhdistamo Shanghaissa, yksi Aasian suurimmista, on vain yksi esimerkki, jossa KSB:n tuotteet vakuuttavat.

Jätevesikanava, jossa on jätevettä

Jätevesihuolto

Maailman väestön lisääntyessä myös jäteveden siirrosta tulee yhä tärkeämpää. KSB tarjoaa kunnille ja teollisuusyrityksille tehokkaita pumppuja ja venttiileitä.