Nafta rafineerimistehas õhtuhämaruses

Täielik usaldusväärsus nafta- ja gaasitööstuse jaoks

KSB pumbad ja siibrid tagavad väärtusliku toorainee ohutu ja usaldusväärse töötlemise.

Olgu tegu pumpamisega maismaal või merel, rafineerimistehastes, vahehoiustamisel või downstream-rakendustes: KSB tagab transporditavate vedelike ohutu ja usaldusväärse käsitsemise.

Oma toodetega tagame usaldusväärsed ja ohutud protsessid

Õli- ja gaasitööstuse seadmete käitajad seisavad päev-päevalt silmitsi tohutute väljakutsetega, kuna nad peavad täitma niihästi ettevõttesiseseid kui ka -väliseid nõudeid ja lisaks sellele on neil suur vastutus oma klientide, töötajate ja loomulikult ka keskkonna ees. Siin läheb vaja lahendusi, mis suudavad viia kooskõlla maksimaalse käideldavuse, võimsuse, tõhususe ja ohutuse.

KSB pumbad ja täiendosad tagavad väärtuslike loodusressursside ohutu ja usaldusväärse transportimise – sõltumatult sellest, kas tegu on pumpamisega maismaal või merel, vahehoiustamisega, rafineerimistehastega või downstream-rakendustega. Hoolimata arvukatest protsessidest on meil vaid üks eesmärk – võimaldada meie klientidele maksimaalset tõhusust ja ohutut tööd.

Meil on suur valik tooteid nafta- ja gaasitööstuse jaoks, et pakkuda tipptasemel protsessipumpasid suures vooluhulga- ja survevahemikus, hermeetilisi keemia standardpumpasid, abipumpasid veemajanduse süsteemidele, tahkeaine sisaldusega vedelike pumpasid, erinevaid mehaanilisi tihendeid ja abisüsteeme ning tellimusepõhiseid pumbaagregaate mootoritega, lisatarvikutega, instrumentide- ja juhtsüsteemidega.

Eelised on selged. Teie saate kasu paindlikest ja rakendusepõhistest lahendustest ning meie tagame, et keerulised vedelikud pumbataks ja tihendataks usaldusväärselt, järgides seejuures kõrgeimaid ohutusstandardeid. Ja isegi äärmuslikes tingimustes saame tänu meie kulumis- ja korrosioonikindlatele materjalidele pakkuda teile sobivaid lahendusi. Meie optimaalne hüdraulika tagab tõhusa käitamise ja tänu uuenduslikele tehnoloogiatele saate langetada üldiseid käituskulusid. 

Meie tooted on loodud karmide tingimuste jaoks. Pumbata saab nii äärmuslikel temperatuuridel ja kergesti lenduvaid süsivesinikke, üliviskoosseid vedelikke kui ka gaasilisi ja tahkiseid sisaldavaid agressiivseid vedelikke ning vedelikke abrasiivsete koostisosadega. 

Ja mitte vähem oluline – lisaks töökindlatele toodetele pakume teile ka sobivaid teenuseid alates paigaldamisest ja kasutuselevõtust, inspektsioonist ja hooldusest kuni kohapealse remondini. Oleme teie usaldusväärne partner, et saaksite tagada oma süsteemides tööde kindlust ning kaitsta töötajaid ja keskkonda.

Nafta- ja gaasirakendused

Kaks jõel asuvat tankerit valmistuvad dokkima suure rafineerimistehasega

Midstream-ümberpumpamine ja hoiustamine

Nafta- ja gaasitööstuses on midstream-valdkond ühenduslüli – sellega kaasnevad pumpadele erinõuded. Tutvuge meie mitmekülgse midstream-portfelliga ja KSB-partnerluse eelistega.

Suur nafta rafineerimistehaste kompleks koos oranži tõrvikuga säravsinise taeva taustal

Süsivesinike töötlemine downstream’is

Toornafta töötlemine toodeteks, mis edendavad meie majandust, millega köetakse maju ja tehaseid ning millega väetatakse põlde, vajab keeruliste vedelike pumpamist. Siin usaldavad paljud rafineerimistehased KSB töökindlaid pumpasid.

Vedelfaasilise katalüütilise krakkimise põhikolonn, reaktor ja regeneraator

Olefiinid ja aromaadid

Kui tegu on katalüütiliste krakkimisprotsessidega, on järjepidevus oluline. Meie pumbad katalüütilise krakkimise jaoks tagavad pideva pumpamise ja maksimaalse käideldavuse.

Torujuhtmevõrgustik väljaspool maagaasi töötlemissüsteemi

Maagaasi töötlemine

Maagaas nõuab õiget pumpamist ja käsitsemist alates puuraugust kuni töötlussüsteemini ja ka sealt edasi. Meie petrokeemia tööstuse pumbad tagavad ohutu ja tõhusa käsitsemise.

Illustration of the phases of a product life cycle: Consultation and analysis, commissioning, operation and repair

Teenus KSB SupremeServ tähendab igakülgset hooldust

Alates personaalsest nõustamisest, paigaldamisest ja kasutuselevõtust kuni hoolduse ja remondini: KSB SupremeServ pakub igakülgset teenindust ja varuosi pumpadele, ventiilidele ja muudele seadmetele, sealhulgas teiste tootjate toodetele. Rohkem kui 3000 spetsialisti üle 170 teeninduskeskuses kogu maailmas on ööpäevaringselt teie jaoks saadaval. Keskenduge oma põhitegevusele ja las ülejäänu eest hoolitseme meie.