Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

KSB töötaja valmistab pumpa masinaehituse jaoks ette

Masinaehitus

Traditsioonide ja edumeelsuse tasakaal: igaks väljakutseks sobivad tooted

Masinaehituse pumbad ja ventiilid peavad vastu pidama kõige karmimatele nõuetele ja olema seejuures majanduslikult tõhusad.

Uuenevad väljakutsed ja vaade tulevikku

Masinaehituse valdkond esitab pumpadele ja ventiilidele väga keerulisi väljakutseid. Pumbatavad vedelikud, näiteks kuumad õlid, laastudega jahutusvedelikud ja määrdeained, tahkeid aineid sisaldav protsessivesi ja puhastatud katla vesi, koormavad materjale tugevalt.

Nii tööpinkide tootmisel, termaalõlisüsteemides kui ka aurukatlasüsteemides on vaja ülimat täpsust ja ohutust. Seepärast peavad masinaehituse pumpade ja ventiilide omadused ja võimsused sobima pumbatavate vedelikega.

Lisaks tootmisest tulenevatele nõudmistele tuleb silmas pidada ka turu vajadusi. Juba ammu seisab masinaehitus silmitsi majanduslike ja tehnoloogiliste väljakutsetega: äri muutub rahvusvahelisemaks, tekivad uued turud ja konkurendid, mille tõttu konkurentsisurve üha suureneb.

Ka tehnoloogiatrendid nagu digitaliseerimine ja Tööstus 4.0 mõjutavad valdkonda üha enam. Ainult see, kes suudab oma tegevuskulud kontrolli all hoida ja on avatud digitaalsetele muutustele, saavutab konkurentide seas tugeva eelise.

Masinaehitus: puur freesib metalli. Tekkivad laastud uhutakse veega ära.

Masinaehituses nõutud: pumbad aitavad seejuures tekkivad metallilaastusid ära transportida ja jahutusmääretest eraldada.

KSB masinaehituse valdkonna tooted
ületavad tehnilised ja majanduslikud väljakutsed

Aastatepikkuse kogemusega KSB pakub tooteid ja teenuseid, mis vastavad nii tehniliselt kui ka majanduslikult kõrgeimatele masinaehituse nõuetele.

KSB pumpasid ja ventiile saab paindlikult ja individuaalselt kohandada. Nad võimaldavad tõhusat tööd kõikides koormustingimustes. Lisaks tagab toodete kõrge kvaliteet protsessi maksimaalse usaldusväärsuse ja toetab seega teie toodete ühtlast kvaliteeti.

Uuendusliku tehnoloogiaga varustatud KSB masinaehituse pumbad annavad olulise panuse tegevuskulude vähendamisse ja aitavad seeläbi parandada ettevõtte tulemusi.


Kõrgete nõudmiste täitmiseks on vaja kvaliteetseid tooteid 

Olgu plokkpumbad või standardpumbad, kõrgsurvepumbad või sukelpumbad või ka jahutusmäärdepumbad: tänu laiale tootevalikule saab KSB paindlikult ja individuaalselt teie soove ja vajadusi täita.

Samuti saab KSB masinaehituse pumpasid pumbatava aine jaoks sobivaks konfigureerida, kasutades selleks näiteks spetsiaalseid mehaanilisi tihendeid, kulumisrõngaid ja erinevate materjalide kombinatsioone. See tagab vedelike sujuva pumpamise ja turvalise tootmisprotsessi.

Lisaks sellele saab pumpasid täiustada automaatikaseadmetega nagu PumpMeter, KSB Guard või PumpDrive. Need intelligentsed tooted jälgivad pumba tööolekut, tagavad teie pumbasüsteemi energiasäästliku töö ja annavad õigeaegselt märku võimalikust hooldusvajadusest. Nii annavad digitaalsed lahendused protsessidest ülevaate, hoiavad ära planeerimata seisakuid ja vähendavad tegevuskulusid.

KSB pakub nii spetsialiseerunud nišilahendusi kui ka terviklikke süsteemlahendusi. Kvaliteetseid masinaehituse tooteid täiendab suurepärane KSB SupremeServi hooldusteenus.

Meie pakkumine

KSB pakub masinaehituse valdkonnale laia tootevalikut:

 • standardpumbad/plokkpumbad (keemia standardpumbad),
 • protsessipumbad
 • kõrgsurvepumbad
 • tsentrifugaalpumbad,
 • pumbad tahkeid osakesi sisaldavatele vedelikele
 • iseimevad pumbad
 • jahutusvedelike pumbad


Kasutusalad  

 • termaalõli süsteemid
 • aurukatlasüsteemid
 • tööpinkide ehitus

Pumbatavad vedelikud 

 • ülikuumad õlid
 • laaste sisaldavad jahutus- ja määrdeained
 • tahkeid osakesi sisaldav protsessivesi 
 • töödeldud katlavesi

Teie eelised

 • paindlikud ja individuaalsed lahendused tänu laiale tootevalikule
 • kulumiskindlad materjalid
 • ülim protsessikindlus tänu toodete kõrgele kvaliteedile   
 • automaatikaseadmete lahendused energiatõhusa töö ja protsesside läbipaistvuse tagamiseks 
 • madalamad käitluskulud uuendusliku tehnoloogia abil 
 • põhjalik hooldusteenus – alates paigaldamisest ja hooldusest kuni kohapealse remondini  

Avastage oma rakenduste jaoks mõeldud tooted meie tootekataloogist ja integreeritud veebipoest.

Illustration of the phases of a product life cycle: Consultation and analysis, commissioning, operation and repair

Teenus KSB SupremeServ tähendab igakülgset hooldust

Alates personaalsest nõustamisest, paigaldamisest ja kasutuselevõtust kuni hoolduse ja remondini: KSB SupremeServ pakub igakülgset teenindust ja varuosi pumpadele, ventiilidele ja muudele seadmetele, sealhulgas teiste tootjate toodetele. Rohkem kui 3000 spetsialisti üle 170 teeninduskeskuses kogu maailmas on ööpäevaringselt teie jaoks saadaval. Keskenduge oma põhitegevusele ja las ülejäänu eest hoolitseme meie.

KSB mechanical seals for pumps and valves

KSB mehaanilised tihendid

Iga pumba puhul on mehaaniline tihend üks olulisim komponent. KSB enda võllitihendid tagavat teie süsteemi tõhusa töö.

 • Pikem kasutusiga
 • Madalamad hooldus- ja varuosakulud