Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Energy efficiency consulting (Fluid Future) for pumps and valves

Energiatõhususe nõustamine

Süsteemi optimeerimine – FluidFuture®

FluidFuture® võimaldab optimeerida teie süsteemi energiatõhusust nelja sammuga. KSB süstemaatiline lähenemine tagab teile seejuures maksimaalse energiasäästu.

Optimeerige oma hüdraulilise süsteemi energiatõhusust

Pumbad tarbivad tööstuses suurima osa kogu energiast: kokku kulub ELis iga aasta 300 teravatt-tundi pumpade energiaga varustamiseks. KSB toodete väljatöötamisel on seejuures eriline rõhuasetus energiatõhususel. Suurim sääst on pumba optimeerimisel võimalik ikkagi siis, kui süsteemi kõik komponendid on täpselt üksteisega kooskõlastatud. Terviklik lähenemine optimeerimisele, hõlmates hüdrosüsteeme, ajami- ja automaatikatooted ning torustike mõõtmeid, võib säästa kuni 60% tehes seda süstemaatiliselt ja sihipäraselt. KSB on selleks määratlenud  neljas etapis toimiva energiasäästuprotsessi – energiasäästukontsept FluidFuture®.

FluidFuture® on enamat kui lihtsalt energiatõhususe nõustamine. FluidFuture® hõlmab terviklikku süsteemi optimeerimist. Esimese sammuna loob KSB maksimaalse läbipaistvuse, tuvastades kiiresti optimeerimisvõimalused ja kasutades võimalike kokkuhoiu määramiseks üksikasjalikke mõõtmisi. Teises etapis määratleb KSB süsteemi struktuuri ja valib sellega sobivad suure kasuteguriga pumbad ja komponendid. Kolmandas etapis teeb KSB teie eest oskuslikud paigaldamis- ja kasutuselevõtutööd. Energiasäästukontsepti FluidFuture® neljas etapp hõlmab teie süsteemi ülitõhusat käitamist, kasutades nutikat pumbatehnoloogiat ja pidevat jälgimist.

FluidFuture® võimaldab käituskulusid oluliselt vähendada ja anda panus tuleviku energiatõhususse. Nii toimib süsteemi optimeerimine tänapäeval!

Meie pakkumine

 • teie süsteemi energiasäästupotentsiaalide süstemaatiline analüüs 
 • valik: (optimeeritud) süsteemistruktuuri määratlemine 
 • asjatundlik  paigaldamine ja kasutuselevõtt 
 • pidev jälgimine ülitõhusa töö tagamiseks 
 • kogu maailmas aitavad teid üle 3000 teenindusspetsialisti

Teie eelised

 • teie pumpla selge ülevaade 
 • teie süsteemi täiuslik seadistamine maksimaalne energiatõhususe  tagamiseks 
 • kuni 60-protsendine energiasääst vähendab tegevuskulusid

Optimeerige oma süsteemi energiahaldust neljas etapis

Energiasäästukontsepti Fluid Future’i nelja etapi kujutamine

1. etapp: süsteemi analüüs

 • ülevaate loomine 
 • koormusprofiili määramine

2. etapp: süstemaatiline valik

 • süsteemi struktuuri määratlemine 
 • komponentide valimine

3. etapp: oskuslik kasutuselevõtt

 • oskuslik paigaldamine 
 • professionaalne kasutuselevõtt

4. etapp: ülitõhus käitamine

 • intelligentne  pumbatehnoloogia 
 • pidev jälgimine