Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Süsteemi haldusteenus

Süsteemi põhjalikud revisjonid – kompleksne teenus ühelt teenusepakkujalt

Kontrollige ja remontige pumpasid väga lühikeste seisakute ajal: KSB teenindus pakub ulatuslikku süsteemihaldust erinevatele tööstustele ja soojuselektrijaamadele.

Süsteemirevisjonid: pumpade ja ventiilide revisjonid ja muu

KSB süsteemihaldus tagab täpse planeerimise ja ettevalmisuse läbi süsteemi eduka hooldusrevisjoni elektrijaamades ja tööstusettevõtetes.

KSB teeninduse spetsialistid kontrollivad teie mootoreid, pumpasid ja muid pöörlevaid seadmeid seisundi tuvastamiseks ja remondivad vajaduse korral; seejuures on seisakud lühikesed ja soovi korral püsilepingu alusel. 

Iga süsteemi revisjon dokumenteeritakse koos optimeerimissoovitustega hilisemate revisjonide jaoks.

Süsteemi haldusteenus

Meie pakkumine

 • igat liiki mootorite, pumpade jt pöörlevate seadmete standardkontroll koos tööjõu ja logistikaga, tööriistade ja erimasinatega
 • tihendite, laagrite ja muude kuludetailidega varustamine
 • vastavalt hooldusseisakult saadavale infole hilisemad ümberehitused ja modifitseerimised


Teie eelised

 • kogu teenus ühelt professionaalselt teenusepakkujalt
 • kindlustunne tänu pikale kogemusele ja tootja oskusteabele
 • paindlik teenusepakkuja-  professionaalset personali on võimalik kiirelt kaasata teistest hooldusosakondadest
 • varuosade ettevarumine jääb ära
 • süsteemirevisjoni etteplaanitavad kulud ja püsihinnad
 • ülevaatlik tänu hooldatava seadme hooldusraportitele
 • optimeerimisel saadud teadmised võetakse kasutusele seadme  järgmise revisjoni ajal
Spare parts inventory management

Varuosade varude haldamine

KSB varude haldamise teenusega annab KSB soovitusi varuosade optimaalse koguse jaoks ja aitab nii vältida varuosade liigset või ebapiisavat varumist.

 • Madalamad laokulud
 • Parem käideldavus
Pumpade ja ventiilide varuosade komplektid

Varuosade komplektid

KSB pakub terviklikke varuosade komplekte paljudele pumbatüüpidele. Komplektid sisaldavad näiteks tihendeid, laagreid ja töörattaid ning need on komplektina oluliselt odavamad kui eraldi ostes.

 • Kõik olulised kuluosad ühes komplektis
 • Lihtne tellida ja kiirelt saadaval