Reoveepuhasti bassein

Reoveetehnoloogia

KSB usaldusväärsed tooted reovee ja üleujutusvee transportimiseks

Kõikjal, kus inimesed elavad või töötavad, tekib reovett. See tuleb usaldusväärselt eemaldada ja puhastada. Alles siis võib vee tagasi loodusesse lasta.

KSB reoveepumbad ja -ventiilid põhinevad parimal reoveetehnoloogial

Heit- ja reovesi esitab seadmetele, nende komponentidele ja materjalidele suuri väljakutseid. Pumbad võivad ummistuda ja rikete oht on suur. Seda ei saa operaatorid endale lubada: kuna süsteemi rike ei tekita mitte ainult lisakulusid, vaid puudutab ka tegevuse ohutust. Tarvis on usaldusväärseid, töökindlaid ja energiasäästlikke reoveepumpasid ja -ventiile.
Ka üleujutusteks valmisolek esitab erilisi väljakutseid, kuna pumbad peavad olema koheselt valmis kasutamiseks ja seda ka pärast pikka seisakut.

Turuliidrina on KSB õige partner, kui soovite tagada oma süsteemide muretu ja ökonoomse töö. KSB tarnib reoveepumpasid ja -ventiile, mis töötavad ohutult ja tõhusalt ka kõige keerulisemates tingimustes – olgu siis reovee kõrvaldamisel, puhastamisel või üleujutuste eest kaitsmisel.

KSB reoveepumbad ja -ventiilid sobivad täisulikult reovee keskkonda. Nende kvaliteetsed komponendid tagavad laitmatu töö igas olukorras – isegi karmides tingimustes, nagu näiteks tööstuslik reovesi.  Aastakümnete pikkused kogemused ja laialdased teadmised teevad KSB-st süsteemi optimeerimisel parima partneri. Ka on ettevõttel juhtiv roll teadus- ja arendustegevuses tagades KSB toodetele ja teenustele kõrge kvaliteedi. Nii saate oma reoveesüsteemi käitada turvaliselt, vähese hooldusvajadusega ja madalate kuludega.
KSB tootevalikut täiustab põhjalik nõustamine ja ülemaailme teenindus.


KSB motivaator reoveetehnoloogia valdkonnas

Üha suurenevad nõudmised puhta keskkonna järele on ajendiks, miks kogu maailmas ehitatakse üha rohkem reoveepuhastusteid ja reoveepumplaid. Keskkonnatehnoloogia uuendamisvajadus toob kaasa suuri väljakutseid ja mahukaid projekte, eriti väljaspool Euroopat.

KSB pumbad,-ventiilid ja teenused aitavad reovett keskkonnasäästlikult ja tõhusalt käidelda. Olgu tegu reovee transpordi, reoveepuhastuse või reoveekäitlusega,üleujutuste kaitsevõi olme-, munitsipaal- või tööstusreovee puhastamisega – KSB pikaajalinereoveetehnoloogia kogemus tagab protsesside sujuva toimimise. KSB jaoks on vastutustundlik lähenemine keskkonnale sama oluline kui maksimaalse efektiivsuse ning toodete ja teenuste kvaliteedi tagamine.

Seda aitavad saavutada KSB usaldusväärsed ja ennast tõestanud kanalisatsioonipumbad, reoveepumbad, drenaažipumbad, kõrgsurvepumbad, mikserid ja segistid. Neid kasutatakse reovee puhastusjaamades, tööstusreovee puhastites, reoveepumplates, mudakäitluses, sademevee- ja kanalisatsioonipumplates. Euroopa sügavaim reoveepumpla Peterburis (Venemaal) on vaid üks näide KSB kompetentsist reoveetehnoloogia valdkonnas. KSB pumbad, ventiilid ja teenused aitavad kaitsta inimeste ja loomade elupaiku üleujutuste eest.

Reoveetehnoloogia kasutusalad

Vihmamantliga mees üleujutatud tänaval

Sadevee käitlus

KSB pakub üleujutuste kaitseks võimsaid sadeveepumpasid, mis saavutavad koheselt vajaliku tippvõimsuse. Need pakuvad usaldusväärset abi üleujutuste korral.

Reoveepuhasti aerofoto

Reovee puhastamine

KSB loob kogu maailmas reovee puhastamise standardeid. Shanghais asuv üks suurimaid reoveepuhasteid Aasias on vaid üks näide sellest, kus KSB tooted on kõrgelt väärtustatud.

Reoveega reoveekanal

Reoveekäitlus

Üha suureneva rahvastikuga muutub ka reovee käitlus maailmas üha olulisemaks. KSB varustab omavalitsusi ja tööstusettevõtteid tõhusate pumpade ja ventiilidega.