KSB grupi isikuandmete kaitse teatis

Isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt vastutab: 

KSB Finland OY Eesti filiaal
Kassi 17
E-12618 Tallinn
Tel. +372 601 0167
E-mail: info.finland@ksb.com

KSB SE & Co KGaA ja selle juhitav grupp (KSB grupp) on maailma üks juhtivaid pumpade, ventiilide ja nendega seotud teenuste tootjaid.

KSB SE & Co KGaA vastutab ka grupi muude üksuste, nagu KSB Service GmbH, Dynamik-Pumpen GmbH, KAGEMA Industrieausrüstungen GmbH, Pumpen-Service Bentz GmbH, PMS-BERCHEM GmbH ja Uder Elektromechanik GmbH, ühtse esindatuse eest internetis.