Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Lahtiütlus

Vastutus sisu eest

Vastavalt Saksamaa telemeediaseaduse (TMG) § 7 lõikele 1 vastutame teenusepakkujana omaenda sisu eest nendel lehtedel üldkehtivate seaduste alusel. See veebisait on koostatud võimalikult hoolikalt. Sellest hoolimata ei saa me võtta vastutust esitatud sisu õigsuse, terviklikkuse ja ajakohasuse eest. Igasugune vastutus kahju eest, mis tuleneb otseselt või kaudselt selle veebisaidi kasutamisest, on välistatud, kui tegu pole tahtlikkuse või jämeda hooletusega.

Vastutus välislinkide eest

See veebisait võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele (nn välislingid). Välislingi paigaldamise ajal ei olnud me teadlikud ühestki õigusrikkumisest. Kuid pidev võõrsisu ülekontrollimine ilma konkreetse õigusrikkumise kahtluseta ei ole seadusega ettenähtud ega ka praktiliselt tehtav. Välislinkide sisu ei ole meie kontrolli all, seepärast välistame vastutuse vastava sisu eest, eriti aga rõhutame, et see sisu pole meie oma ja ütleme selgesõnaliselt sellest sisust lahti. Kui me saame tõepoolest õigusrikkumisest teada, teeme kõik võimaliku, et vastav sisu võimalikult kiirelt eemaldada.

Autoriõigused ja täiendavad autoriõiguse seadused

Sellel veebisaidil KSB avaldatud sisu (eelkõige tekstide, illustratsioonide ja fotode) suhtes rakendub Saksamaa autoriõiguse ja täiendavad autoriõiguse seadused. Igasugune kasutamine, eriti aga paljundamine, levitamine ja avaliku juurdepääsu võimaldamine, vajab meie eelnevat kirjalikku nõusolekut. Juhtudel, kui me ei ole pakutava sisu omanik ega autor, rakenduvad kolmandate osapoolte autoriõigused.