Košarica

Izjava o omejitvi odgovornosti

Odgovornost za vsebino

V skladu z 2. odst. 8. člena Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (Ur. l. RS, št. 96/09 – UPB in 19/15) (v nadaljevanju: ZEPT) smo kot ponudnik storitev po splošnih pravilih obligacijskega in kazenskega prava odgovorni za vsebino na tej spletni strani, ki je bila pripravljena z največjo možno skrbnostjo. Kljub temu ne moremo prevzeti nobene odgovornosti za točnost, celovitost ali posodobljenost navedenih informacij. Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za kakršno koli škodo, ki neposredno ali posredno izhaja iz uporabe te spletne strani, razen če je škodo mogoče pripisati naklepnemu dejanju ali hudi malomarnosti.

Odgovornost za zunanje povezave

To spletno mesto lahko vsebuje zunanje povezave ali povezave do spletnih mest, ki jih upravljajo druge osebe. V času dodajanja zunanjih povezav nismo bili seznanjeni s kršitvami pravnega reda in redno preverjanje zunanje vsebine z namenom ugotavljanja brez upravičenega suma na kršitve ni zakonsko predpisano in ni upravičeno. Vsebina, povezana z zunanjimi povezavami, je izven našega neposrednega nadzora ali vpliva, zato zanjo ne prevzemamo nobene odgovornosti. Poleg tega tudi nismo lastnik te vsebine, zato se izrecno distanciramo od informacij na teh straneh. Če se dejansko seznanimo s takimi kršitvami pravnega reda, bomo poskušali zadevno vsebino čim hitreje odstraniti.

Avtorske pravice in pomožno avtorsko pravo

Vsebina, ki jo KSB objavlja na tej spletni strani (zlasti besedila, ilustracije in fotografije) predstavlja avtorsko delo v skladu z določbami Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07 - UPB, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19) (v nadaljevanju: ZASP). Za vsako drugačno uporabo ali izkoriščanje, zlasti reprodukcijo, razširjanje in posredovanje vsebine javnosti, je potrebno naše predhodno pisno dovoljenje. V vseh primerih, v katerih nismo lastnik ali avtor vsebin, bomo spoštovali in uveljavljali avtorske pravice drugih oseb.