Winkelwagen

Country and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

PumpMeter. Krijg een dieper inzicht in uw pomp.

Werkt uw pomp efficiënt en economisch? De innovatieve pompbewakingseenheid PumpMeter identificeert het actuele bedrijfspunt en meet alle belangrijke pompgegevens. Het energie-efficiëntie-icoontje EFF geeft het energiebesparingspotentieel aan.

De PumpMeter van KSB geeft u duidelijk aan of uw pomp optimaal functioneert. Het meet de zuig- en persdruk van uw pomp de klok rond en bepaalt het bedrijfspunt van de pomp op basis van het drukverschil. De directe verbinding met uw procesbesturingssysteem geeft u centrale toegang tot alle relevante gegevens. Dit helpt u om te beslissen waar u optimaliseringsmaatregelen moet implementeren en om deze vast te leggen.

PumpMeter vervangt de manometers voor en na de pomp, de druktransmitter voor stuurfuncties en eventuele extra bewakingsapparatuur. 

Optimalisatie in een oogopslag

Voor een optimale bewaking wisselt de goed afleesbare weergave van de PumpMeter van KSB tussen gemeten en berekende waarden. Na enkele uren werking verschijnt het energie-efficiëntie-icoontje EFF op het display om aan te geven dat er energie kan worden bespaard:

De PumpMeter van KSB bewaakt de pompen van de Eta-serie zorgvuldig en analyseert voortdurend hun bedrijfsgegevens. Het opgenomen belastingsprofiel laat zien waar besparingen mogelijk zijn: 

Load profile analysis

Op de close coupled Etaline verwarmingspomp laat de PumpMeter zien of er met een variabel toerentalsysteem energie kan worden bespaard:

Etaline close-coupled heating pump

De PumpMeter maakt ook de economische en efficiënte werking van de Etaline Z inline-twinpomp met twee afzonderlijke centrifugaalpompen in een pomphuis mogelijk:

Etaline Z in-line twin pump

Pump Operation Control (POC) identificeert de beste oplossing voor een optimale werking.

Als de PumpMeter een potentieel voor optimalisatie aangeeft, is het de moeite waard om de functie van de pomp te controleren. Op basis van het door het pompbewakingsapparaat gemeten belastingsprofiel geven de KSB-experts concrete aanbevelingen voor maatregelen om de beschikbaarheid en het rendement van uw pompen te verhogen.

Neem contact met ons op: het is snel en gemakkelijk.