Winkelwagen
Bassin in een zuiveringsinstallatie

Afvalwatertechniek

Afvalwater en hoogwater betrouwbaar transporteren met producten van KSB

Overal waar mensen wonen of werken ontstaat afvalwater. Dit water moet betrouwbaar worden verwijderd en gereinigd. Pas dan kan het terugkeren in de kringloop van de natuur.

Uitstekende positie in de afvalwatertechniek met KSB-afvalwaterpompen en -afsluiters

Vuil- en afvalwater stellen installaties, componenten en materialen voor grote uitdagingen. Pompen kunnen verstopt raken, het uitvalrisico is hoog. En juist dat kunnen exploitanten zich niet veroorloven: een storing brengt niet alleen de rendabiliteit, maar ook de veilige werking in gevaar. Hier is behoefte aan uitvalbestendige afvalwaterpompen en afsluiters die betrouwbaar en energie-efficiënt zijn en met lage bedrijfskosten werken.
Voor de hoogwaterbescherming gelden bijzondere eisen: de gebruikte pompen moeten ook na lange stilstand direct inzetbaar zijn.

Als marktleider is KSB het juiste aanspreekpunt voor een zorgeloos en economisch gebruik van installaties. KSB levert pompen en afsluiters voor de afvalwatertechniek, die zelfs onder de moeilijkste omstandigheden veilig en efficiënt werken – bij de afvalwaterzuivering, de afvoer van afvalwater of de hoogwaterbescherming.

Afvalwaterpompen en afsluiters van KSB zijn perfect afgestemd op het medium en gebruiksdoel. Hoogwaardige componenten zorgen daarbij op elk moment voor een goede werking – zelfs bij de zwaarste belasting, zoals bijvoorbeeld bij industrieel afvalwater.
Dankzij tientallen jaren ervaring en veel toepassingskennis is KSB bovendien de beste partner voor de optimalisatie van installaties. KSB is ook toonaangevend op het gebied van onderzoek en ontwikkeling - en zorgt zo voor een hoge kwaliteit van de producten en diensten. Zo kunt u uw afvalwaterinstallatie veilig, onderhoudsarm en met lage levenscycluskosten gebruiken.Uitgebreid advies en een uitstekende wereldwijde service completeren het aanbod van KSB.

Wat KSB op deze markt drijft

De toenemende eisen aan een schoon milieu bevorderen de bouw van zuiveringsinstallaties en afvalwaterpompstations wereldwijd. De milieutechnische achterstand leidt daarbij vooral in niet-Europese landen tot nieuwe uitdagingen en grote projecten.

Pompen, afsluiters en diensten van KSB staan voor de milieubewuste en efficiënte omgang met afvalwater. Afvalwatertransport, afvalwaterbehandeling, afvoer van afvalwater of hoogwaterbescherming, huishoudelijk, gemeentelijk en industrieel afvalwater: KSB zorgt dankzij jarenlange ervaring op het gebied van afvalwatertechniek voor soepele processen. KSB vindt de hoogste efficiëntie, product- en servicekwaliteit daarbij net zo belangrijk als de zorgvuldige omgang met de natuur.

Daarvoor staan de beproefde afvalwaterpompen, vuilwaterpompen, afwateringspompen, hogedrukpompen, mixers en voortstuwers van KSB. Ze worden in zuiveringsinstallaties, afvalwateropvoerinstallaties en afvalwaterpompstations en bij de behandeling van industrieel afvalwater, de slibontwatering en de gemeentelijke afwatering gebruikt. Het diepste afvalwaterpompstation van Europa in Sint-Petersburg (Rusland) is slechts één voorbeeld van de competentie van KSB op het gebied van afvalwatertechniek. Ook bij de hoogwaterbescherming helpen pompen, afsluiters en service van KSB om leefruimtes te beschermen en levens te behouden.

Toepassingen van de afvalwatertechniek

Man in regenjas in overstroomde straat

Hoogwaterbescherming

Elk jaar worden wereldwijd honderdduizenden mensen het slachtoffer van hoogwater en overstromingen. Afwateringspompen van KSB helpen om leefgebieden te beschermen en levens te behouden.

Luchtfoto van een zuiveringsinstallatie

Afvalwaterzuivering

KSB stelt wereldwijd normen op het gebied van afvalwaterbehandeling. De zuiveringsinstallatie in Shanghai, een van de grootste in Azië, is slechts een van de voorbeelden waarbij KSB-producten overtuigen.

Afvalwaterkanaal met afvalwater

Afvoer van afvalwater

Met de groeiende wereldbevolking wordt ook het afvalwatertransport steeds belangrijker. KSB biedt efficiënte pompen en afsluiters aan gemeenten en industriële bedrijven aan.