Winkelwagen

Disclaimer

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Op grond van § 7, lid 1 van de Telemediengesetz (Duitse wet op de informatie- en communicatiediensten via elektronische middelen) zijn wij als aanbieder van diensten volgens het algemene recht verantwoordelijk voor de inhoud die wij op deze website aanbieden en die met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is voorbereid. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Ook kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, tenzij de schade kan worden toegeschreven aan opzet of grove nalatigheid.

Aansprakelijkheid voor externe links

Deze website kan externe links bevatten, of links naar websites die door derden worden beheerd. Op het moment dat de externe links werden toegevoegd, waren we niet op de hoogte van enige wettelijke overtredingen en het regelmatig controleren van de externe inhoud om dit te verifiëren zonder dat er een legitieme reden is om aan te nemen dat een overtreding heeft plaatsgevonden, is niet verplicht door de wet en is ook niet binnen de grenzen van de redelijkheid. De inhoud van de externe links valt buiten onze directe controle of invloed.

We nemen geen enkele aansprakelijkheid op ons. Bovendien zijn wij niet de eigenaar van dergelijke inhoud en nemen wij dan ook uitdrukkelijk afstand van de informatie die deze inhoud bevat. Indien er inderdaad sprake is van wettelijke inbreuken, zullen wij alles in het werk stellen om de betreffende inhoud zo snel mogelijk te verwijderen.

Auteursrecht en aanvullend auteursrecht

De door KSB op deze website gepubliceerde inhoud (in het bijzonder teksten, illustraties en foto's) valt onder het Duitse auteursrecht en onder het aanvullende auteursrecht. Voor elk ander gebruik of elke andere vorm van exploitatie, in het bijzonder het reproduceren, verspreiden en ter beschikking stellen van de inhoud aan het publiek, is onze voorafgaande schriftelijke toestemming nodig. Het auteursrecht van derden wordt gerespecteerd en gehandhaafd in alle gevallen waarin wij niet de eigenaar of auteur zijn van de ter beschikking gestelde inhoud.