Handlekurv

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Serie

(14 resultater)

  Amaclean

  Amaclean

  Selvrengjørende gulv til innstøping, til innbygging i nye eller saneringstrengende betongbyggverk, for avløpsvann kraftig belastet med avfall og fiberstoffer, for å forhindre tilsmussingen av byggverket og tilstopping av pumpene. Egnet til pumpestasjoner der det frigjøres dårlig lukt og/eller gass.

  Compacta

  Compacta

  Nedsenkbare enkeltheveanlegg for fekalier eller dobbeltheveanlegg til automatisk avfallshåndtering av avløpsvann og fekalier fra bygninger og bygningsdeler under oppstuvingsnivået.

  DeltaMacro

  DeltaMacro

  Helautomatisk trykkøkningsanlegg i kompakt konstruksjon med 2 til 4 (F) / 6 (VC/SVP) vertikale høytrykkspumper i kaskadeform og to turtallsregulerte versjoner. Kaskaderegulering (F) for sikring av ønsket forsyningstrykk. De turtallsregulerte versjonene VC og SVP har en trinnløs turtallsregulering for hver pumpe via frekvensomformeren i koblingsskapet (VC) eller turtallsreguleringssystemet PumpDrive og KSB SuPremE-motor (SVP) til helektronisk regulering av det nødvendige forsyningstrykket. Automatisert med BoosterCommand Pro (+).

  Hya-Duo D FL

  Hya-Duo D FL

  Helautomatiske dobbeltpumpeanlegg i kompaktkonstruksjon som består av et driftsanlegg og et reserveanlegg i den hensikt å sikre systemets redundansvirkning. Konstruksjon og funksjon i samsvar med DIN 14462.

  Hya-Solo D

  Hya-Solo D

  Helautomatisk enkeltpumpeanlegg i kompaktkonstruksjon med 8-liters membrantrykkbeholder. Anlegget blir koblet inn og ut trykkavhengig.

  Hya-Solo D FL

  Hya-Solo D FL

  Helautomatisk enkeltpumpeanlegg i kompakt konstruksjon. Anlegget slås på og av avhengig av trykk. Konstruksjon og funksjon i samsvar med DIN 14462.

  KSB Delta Basic

  KSB Delta Basic

  Helautomatisk trykkøkningsanlegg med 2 til 3 (MVP) / 4 (SVP) vertikale høytrykkspumper i to turtallsregulerte versjoner. De turtallsregulerte versjonene MVP og SVP har en trinnløs turtallsregulering for hver pumpe via frekvensomformer på pumpa for asynkronmotorer (MVP) eller via turtallsreguleringssystemet PumpDrive og KSB SuPremE-motor (SVP) til helelektronisk styring av det nødvendige forsyningstrykket. Utstyrt med sentral sikringsboks.

  KSB Delta Compact

  KSB Delta Compact

  Helautomatisk tilkoblingsklart enkelpumpebasert trykkøkningsanlegg / dobbelpumpebasert trykkøkningsanlegg i kompakt konstruksjon med turtallsregulering

  KSB Delta Primo

  KSB Delta Primo

  Helautomatisk trykkøkningsanlegg i kompakt konstruksjon med 2 til 3 (VC) / 4 (F/SVP) vertikale høytrykkspumper i kaskadeform og to turtallsregulerte versjoner. Kaskaderegulering (F) for sikring av ønsket forsyningstrykk. De turtallsregulerte versjonene VC og SVP har en trinnløs turtallsregulering for hver pumpe via frekvensomformeren i koblingsskapet (VC) eller turtallsreguleringssystemet PumpDrive og KSB SuPremE-motor (SVP) til helektronisk regulering av det nødvendige forsyningstrykket. Automatisert med BoosterCommand Pro.

  KSB Delta Solo

  KSB Delta Solo

  Helautomatisk enkeltpumpeanlegg i to turtallsregulerte utførelser. De turtallsregulerte versjonene MVP og SVP har en trinnløs turtallsregulering for pumpa via frekvensomformer på pumpa for asynkronmotorer (MVP) eller via turtallsreguleringssystemet PumpDrive og KSB SuPremE-motor (SVP) til helelektronisk regulering av det nødvendige forsyningstrykket.

  KSB Safety Boost

  KSB Safety Boost

  Tilkoblingsklar drikkevannsskillestasjon etter DIN EN 1717 type AB for sikkert skille av drikkevann og væsker i kategori 5.

  MiniCompacta

  MiniCompacta

  Nedsenkbare fekalienheveanlegg eller dobbeltfekalieheveanlegg, til automatisk bortledning av avløpsvann fra husholdninger og fekalier fra bygningsdeler under oppstuvingsnivået.

  SRL

  SRL

  Ferdigpumpestasjon av glassfiberforsterket polyester utstyrt med to pumper av typen Sewabloc fra 2,2 til 30 kW i tørrmontering, integrerte armaturer og en koblingsenhet med frekvensomformere. Driften av pumpene blir tilpasset den ønskede pumpestrømmen og energikostnadene blir optimert. Den vedlikeholdsvennlige pumpestasjonen unngår mellomlagringen av avløpsvannet. Slik hindres det at det danner seg lukt.

  Surpress SPVP

  Surpress SPVP

  Helautomatisk trykkøkningsanlegg i kompakt konstruksjon med to eller tre vertikale høytrykkspumper. Trinnløs turtallsjustering for hver pumpe til helelektronisk regulering av det ønskede forsyningstrykket på forbruksstedene. Konstruksjon og funksjoner etter DIN EN 806-2 og DIN 1988. Automatisert med BoosterControl.