Nákupný košík

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Typové rady

(Počet výsledkov: 21)

  Amaclean

  Amaclean

  Samočistiace dno na zaliatie, na montáž do nových alebo sanáciu vyžadujúcich betónových stavieb, na odpadovú vodu intenzívne znečistenú odpadmi a vláknitými materiálmi na eliminovanie znečistenia stavby a upchania čerpadiel. Určené pre čerpacie stanice, v ktorých sa uvoľňujú nepríjemné pachy a/alebo plyny.

  AmaDrainer Box/AmaDrainer Box Mini

  AmaDrainer Box/AmaDrainer Box Mini

  Stabilná nadzemná plastová zberná nádrž alebo nárazuvzdorná podlahová plastová zberná nádrž s podlahovým odtokom a zápachovým uzáverom, každá s automaticky spínaným ponorným motorovým čerpadlom AmaDrainer a spätným ventilom

  AmaDS³

  AmaDS³

  Čerpacia stanica odpadových vôd s delenou sústavou na pevné látky. Nepriame hydraulické čerpanie odpadových vôd s odlučovačmi pevných látok predradenými pred čerpadlami poskytuje maximálnu hospodárnosť, prevádzkovú bezpečnosť a zjednodušenie údržby.

  Compacta

  Compacta

  Zatopiteľné odčerpávacie zariadenie na splašky s fekáliami s jedným alebo dvomi čerpadlami, na automatickú likvidáciu odpadovej vody a fekálií z budov a častí budov pod úrovňou spätného vzdutia.

  DeltaBasic

  DeltaBasic

  Plnoautomatické zariadenie na zvýšenie tlaku s 2 až 3 (MVP)/4 (SVP) zvislými vysokotlakovými čerpadlami v dvoch vyhotoveniach s reguláciou otáčok. Vyhotovenia MVP a SVP s reguláciou otáčok disponujú plynulou reguláciou otáčok každého čerpadla prostredníctvom frekvenčného meniča na čerpadle pre asynchrónne motory (MVP) alebo systému regulácie otáčok PumpDrive a motora KSB SuPremE (SVP) na plne elektronické riadenie požadovaného napájacieho tlaku. Vybavené centrálnou poistkovou skriňou.

  DeltaCompact

  DeltaCompact

  Plnoautomatické zariadenie na zvýšenie tlaku s jedným čerpadlom pripravené na pripojenie alebo zariadenie na zvýšenie tlaku s dvojitým čerpadlom s kompaktnou konštrukciou s reguláciou otáčok

  DeltaMacro

  DeltaMacro

  Plnoautomatické zariadenie na zvýšenie tlaku s kompaktnou konštrukciou a 2 až 4 (F)/6 (VC/SVP) zvislými vysokotlakovými čerpadlami v kaskáde a dvoch vyhotoveniach s reguláciou otáčok. Kaskádová regulácia (F) na zabezpečenie požadovaného napájacieho tlaku. Vyhotovenia s reguláciou otáčok VC a SVP disponujú plynulou reguláciou otáčok každého čerpadla prostredníctvom frekvenčného meniča v skriňovom rozvádzači (VC) alebo systému regulácie otáčok PumpDrive a motora KSB SuPremE (SVP) na plne elektronické riadenie požadovaného napájacieho tlaku. Automatizácia pomocou KSB BoosterCommand Pro Plus

  DeltaPrimo

  DeltaPrimo

  Plnoautomatické zariadenie na zvýšenie tlaku s kompaktnou konštrukciou a 2 až 3 (VC)/4 (F/SVP) zvislými vysokotlakovými čerpadlami v kaskáde a dvoch vyhotoveniach s reguláciou otáčok. Kaskádová regulácia (F) na zabezpečenie požadovaného napájacieho tlaku. Vyhotovenia s reguláciou otáčok VC a SVP disponujú plynulou reguláciou otáčok každého čerpadla prostredníctvom frekvenčného meniča v skriňovom rozvádzači (VC) alebo systému regulácie otáčok PumpDrive a motora KSB SuPremE (SVP) na plne elektronické riadenie požadovaného napájacieho tlaku. Automatizácia pomocou KSB BoosterCommand Pro.

  DeltaSolo

  DeltaSolo

  Plnoautomatické zariadenie s jedným čerpadlom v dvoch vyhotoveniach s reguláciou otáčok. Vyhotovenia MVP a SVP s reguláciou otáčok disponujú plynulou reguláciou otáčok čerpadla prostredníctvom frekvenčného meniča na čerpadle pre asynchrónne motory (MVP) alebo systému regulácie otáčok PumpDrive a motora KSB SuPremE (SVP) na plne elektronické riadenie požadovaného napájacieho tlaku.

  DeltaSolo D

  DeltaSolo D

  Plnoautomatické zariadenie s jedným čerpadlom, kompaktnou konštrukciou a 8-litrovým membránovým tlakovým zásobníkom. Zariadenie sa zapína a vypína v závislosti od tlaku.

  EPVM

  EPVM

  Plnoautomatické zariadenie na zvýšenie tlaku s dvomi čerpadlami pripravené na pripojenie s kompaktnou konštrukciou a reguláciou otáčok

  Evamatic-Box N

  Evamatic-Box N

  Zatopiteľné odčerpávacie zariadenia domových odpadových vôd, s jedným alebo dvomi čerpadlami Ama-Porter F (vírivé koleso) alebo Ama-Porter S (rezacie koleso).

  Hya-Rain Eco

  Hya-Rain Eco

  Jednoduché kompaktné zariadenie na využitie dažďovej vody, pripravené na pripojenie, s automatickým zásobovaním pitnou vodou v prípade prázdnej cisterny, integrovanou ochranou proti chodu nasucho a automatickým ovládaním čerpadla podľa potreby.

  HyaDuo 2 D FL

  HyaDuo 2 D FL

  Plne automatické hasiace zariadenie pripravené na pripojenie pre hasiace aplikácie podľa DIN 14462:2023-07 v modulárnom prevedení, ktoré pozostáva zo zariadenia s dvomi čerpadlami s redutantnou funkciou na spoločnej základovej doske. Zariadenie sa zapína a vypína v závislosti od tlaku. Systém je monitorovaný na nedostatok vody, aby sa chránili čerpadlá pred chodom nasucho. Na zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti čerpadiel sa vykonáva denný funkčný chod.

  HyaDuo 2 D FL Compact

  HyaDuo 2 D FL Compact

  Kompaktné, plne automatické hasiace oddeľovacie zariadenie pripravené na pripojenie pre hasiace aplikácie podľa DIN 14462:2023-07 v modulárnom prevedení, pozostávajúce zo zariadenia s dvomi čerpadlami s redutantnou funkcou a nasávacieho zásobníka na hygienické oddelenie pitnej vody a požiarnej vody, na oddeliteľnom základovom ráme. Zariadenie sa zapína a vypína v závislosti od tlaku. Systém je monitorovaný na nedostatok vody, aby sa chránili čerpadlá pred chodom nasucho. Na zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti čerpadiel sa vykonáva denný funkčný chod.

  HyaSolo 2 D FL

  HyaSolo 2 D FL

  Plne automatický systém s jedným čerpadlom pripravený na pripojenie pre hasiace aplikácie podľa DIN 14462:2023-07 v modulárnom prevedení. Zariadenie sa zapína a vypína v závislosti od tlaku. Systém je monitorovaný na nedostatok vody, aby sa chránili čerpadlá pred chodom nasucho. Na zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti čerpadiel sa vykonáva denný funkčný chod.

  HyaSolo 2 D FL Compact

  HyaSolo 2 D FL Compact

  Kompaktné, plne automatické hasiace oddeľovacie zariadenie pripravené na pripojenie pre hasiace aplikácie podľa DIN 14462:2023-07 v modulárnom prevedení, pozostávajúce zo zariadenia s jedným čerpadlom a nasávacieho zásobníka na hygienické oddelenie pitnej vody a požiarnej vody, na spoločnom základnom ráme. Zariadenie sa zapína a vypína v závislosti od tlaku. Systém je monitorovaný na nedostatok vody, aby sa chránili čerpadlá pred chodom nasucho. Na zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti čerpadiel sa vykonáva denný funkčný chod.

  KSB Safety Boost

  KSB Safety Boost

  Na pripojenie pripravená stanica na oddeľovanie pitnej vody podľa DIN EN 1717 typ AB na bezpečné oddelenie pitnej vody a kvapalín kategórie 5.

  MiniCompacta

  MiniCompacta

  Zatopiteľné odčerpávacie zariadenie na splašky s fekáliami s jedným alebo dvomi čerpadlami, na automatickú likvidáciu odpadovej vody z domácností a fekálií z častí budov pod úrovňou spätného vzdutia.

  SRA

  SRA

  Zdvojená čerpacia stanica pripravená na pripojenie s kompaktnou konštrukciou a čerpacou šachtou na osadenie do zeme z GFK

  Čerpacia stanica CK 800/Pumpstation CK 1000

  Čerpacia stanica CK 800/Pumpstation CK 1000

  Samostatná čerpacia stanica / dvojitá čerpacia stanica pripravená na pripojenie s kompaktnou konštrukciou a čerpacou šachtou na osadenie do zeme z PE-LLD (polyetylén), s 1 alebo 2 ponornými čerpadlami na odpadovú vodu Amarex NS (s ochranou proti explózii alebo bez nej) alebo AmaPorter (bez ochrany proti explózii), vyhotovenie šachty podľa DIN 1986-100 a EN 752/EN 476.