Country and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Typové rady

(Počet výsledkov: 19)

  AmaDS³

  AmaDS³

  Čerpacia stanica odpadových vôd s delenou sústavou na pevné látky. Nepriame hydraulické čerpanie odpadových vôd s odlučovačmi pevných látok predradenými pred čerpadlami poskytuje maximálnu hospodárnosť, prevádzkovú bezpečnosť a zjednodušenie údržby.

  Amaclean

  Amaclean

  Samočistiace dno na zaliatie, na montáž do nových alebo sanáciu vyžadujúcich betónových stavieb, na odpadovú vodu intenzívne znečistenú odpadmi a vláknitými materiálmi na eliminovanie znečistenia stavby a upchania čerpadiel. Určené pre čerpacie stanice, v ktorých sa uvoľňujú nepríjemné pachy a/alebo plyny.

  Hya-Rain/Hya-Rain N

  Hya-Rain/Hya-Rain N

  Kompaktné zariadenie v ochrannom kryte na využitie dažďovej vody, pripravené na pripojenie, s automatickým zásobovaním pitnou vodou v prípade prázdnej cisterny, integrovanou ochranou proti chodu nasucho a automatickým ovládaním čerpadla podľa potreby. Vo vyhotovení Hya-Rain N navyše s analógovým meraním výšky hladiny v cisterne a s integrovaným funkčným chodom.

  SRL

  SRL

  Konfekčná čerpacia stanica zo sklolaminátového polyesteru vybavená dvomi čerpadlami typu Sewabloc 2,2 až 30 kW na suchú montáž, s integrovanými armatúrami a spínacím prístrojom s frekvenčným meničom. Prevádzka čerpadla sa prispôsobí želanému objemovému prietoku a náklady na energie sa optimalizujú. Čerpacia stanica s jednoduchou údržbou zabraňuje prechodnému uskladneniu odpadovej vody. Eliminuje sa tak tvorba zápachu.

  SRP

  SRP

  Samostatná alebo zdvojená čerpacia stanica pripravená na pripojenie s kompaktnou konštrukciou a čerpacou šachtou na osadenie do zeme zo sklolaminátu

  SRS

  SRS

  Konfekčná čerpacia stanica z polyesteru vystuženého sklenenými vláknami na podúrovňovú inštaláciu s dvomi ponornými motorovými čerpadlami na odpadovú vodu namontovanými na kolene s pätkou, s dvojitým riadiacim systémom. Kompletné výtlačné potrubie z PVC s guľovými ventilmi a spätnými guľovými ventilmi, montované v šachte.

  Surpress SPVP

  Surpress SPVP

  Plne automatické zariadenie na zvýšenie tlaku s kompaktnou konštrukciou, s 2 alebo 3 zvislými vysokotlakovými čerpadlami. Plynulá regulácia otáčok jedného čerpadla na plne elektronickú reguláciu požadovaného napájacieho tlaku na miestach spotreby. Montáž a funkcie podľa noriem DIN EN 806-2 a DIN 1988. Automatizované s BoosterControl.

  KSB Safety Boost

  KSB Safety Boost

  Na pripojenie pripravená stanica na oddeľovanie pitnej vody podľa DIN EN 1717 typ AB na bezpečné oddelenie pitnej vody a kvapalín kategórie 5.

  KSB Delta Compact

  KSB Delta Compact

  Plnoautomatické zariadenie na zvýšenie tlaku s jedným čerpadlom pripravené na pripojenie alebo zariadenie na zvýšenie tlaku s dvojitým čerpadlom s kompaktnou konštrukciou s reguláciou otáčok

  KSB Delta Solo

  KSB Delta Solo

  Plnoautomatické zariadenie s jedným čerpadlom v dvoch vyhotoveniach s reguláciou otáčok. Vyhotovenia MVP a SVP s reguláciou otáčok disponujú plynulou reguláciou otáčok čerpadla prostredníctvom frekvenčného meniča na čerpadle pre asynchrónne motory (MVP) alebo systému regulácie otáčok PumpDrive a motora KSB SuPremE (SVP) na plne elektronické riadenie požadovaného napájacieho tlaku.

  KSB Delta Basic

  KSB Delta Basic

  Plnoautomatické zariadenie na zvýšenie tlaku s 2 až 3 (MVP)/4 (SVP) zvislými vysokotlakovými čerpadlami v dvoch vyhotoveniach s reguláciou otáčok. Vyhotovenia MVP a SVP s reguláciou otáčok disponujú plynulou reguláciou otáčok každého čerpadla prostredníctvom frekvenčného meniča na čerpadle pre asynchrónne motory (MVP) alebo systému regulácie otáčok PumpDrive a motora KSB SuPremE (SVP) na plne elektronické riadenie požadovaného napájacieho tlaku. Vybavené centrálnou poistkovou skriňou.

  Hya-Solo D

  Hya-Solo D

  Plnoautomatické zariadenie s jedným čerpadlom, kompaktnou konštrukciou a 8-litrovým membránovým tlakovým zásobníkom. Zariadenie sa zapína a vypína v závislosti od tlaku.

  KSB Delta Primo

  KSB Delta Primo

  Plnoautomatické zariadenie na zvýšenie tlaku s kompaktnou konštrukciou a 2 až 3 (VC)/4 (F/SVP) zvislými vysokotlakovými čerpadlami v kaskáde a dvoch vyhotoveniach s reguláciou otáčok. Kaskádová regulácia (F) na zabezpečenie požadovaného napájacieho tlaku. Vyhotovenia s reguláciou otáčok VC a SVP disponujú plynulou reguláciou otáčok každého čerpadla prostredníctvom frekvenčného meniča v skriňovom rozvádzači (VC) alebo systému regulácie otáčok PumpDrive a motoru KSB SuPremE (SVP) na plne elektronické riadenie požadovaného napájacieho tlaku. Automatizácia pomocou BoosterCommand Pro (+).

  KSB Delta Macro

  KSB Delta Macro

  Plnoautomatické zariadenie na zvýšenie tlaku s kompaktnou konštrukciou a 2 až 4 (F)/6 (VC/SVP) zvislými vysokotlakovými čerpadlami v kaskáde a dvoch vyhotoveniach s reguláciou otáčok. Kaskádová regulácia (F) na zabezpečenie požadovaného napájacieho tlaku. Vyhotovenia s reguláciou otáčok VC a SVP disponujú plynulou reguláciou otáčok každého čerpadla prostredníctvom frekvenčného meniča v skriňovom rozvádzači (VC) alebo systému regulácie otáčok PumpDrive a motoru KSB SuPremE (SVP) na plne elektronické riadenie požadovaného napájacieho tlaku. Automatizácia pomocou BoosterCommand Pro (+).

  Hya-Solo D FL

  Hya-Solo D FL

  Plne automatické zariadenie s jedným čerpadlom s kompaktnou konštrukciou. Zariadenie sa zapína a vypína v závislosti od tlaku. Montáž a funkcia podľa normy DIN 14462.

  Hya-Solo DSV

  Hya-Solo DSV

  Plnoautomatické zariadenie s jedným čerpadlom, regulovanými otáčkami, kompaktnou konštrukciou a s PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco. Zariadenie sa zapína v závislosti od tlaku a vypína sa v závislosti od objemu.

  Hya-Duo D FL

  Hya-Duo D FL

  Plne automatické zariadenie s dvomi čerpadlami s kompaktnou konštrukciou, pozostáva z prevádzkového zariadenia a rezervného zariadenia na zabezpečenie redundantnej účinnosti systému. Montáž a funkcia podľa normy DIN 14462.

  Compacta

  Compacta

  Zatopiteľné odčerpávacie zariadenie na splašky s fekáliami s jedným alebo dvomi čerpadlami, na automatickú likvidáciu odpadovej vody a fekálií z budov a častí budov pod úrovňou spätného vzdutia.

  mini-Compacta

  mini-Compacta

  Zatopiteľné odčerpávacie zariadenie na splašky s fekáliami s jedným alebo dvomi čerpadlami, na automatickú likvidáciu odpadovej vody z domácností a fekálií z častí budov pod úrovňou spätného vzdutia.