Nákupný košík

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Typové rady

(Počet výsledkov: 14)

  Amaclean

  Amaclean

  Samočistiace dno na zaliatie, na montáž do nových alebo sanáciu vyžadujúcich betónových stavieb, na odpadovú vodu intenzívne znečistenú odpadmi a vláknitými materiálmi na eliminovanie znečistenia stavby a upchania čerpadiel. Určené pre čerpacie stanice, v ktorých sa uvoľňujú nepríjemné pachy a/alebo plyny.

  Compacta

  Compacta

  Zatopiteľné odčerpávacie zariadenie na splašky s fekáliami s jedným alebo dvomi čerpadlami, na automatickú likvidáciu odpadovej vody a fekálií z budov a častí budov pod úrovňou spätného vzdutia.

  DeltaMacro

  DeltaMacro

  Plnoautomatické zariadenie na zvýšenie tlaku s kompaktnou konštrukciou a 2 až 4 (F)/6 (VC/SVP) zvislými vysokotlakovými čerpadlami v kaskáde a dvoch vyhotoveniach s reguláciou otáčok. Kaskádová regulácia (F) na zabezpečenie požadovaného napájacieho tlaku. Vyhotovenia s reguláciou otáčok VC a SVP disponujú plynulou reguláciou otáčok každého čerpadla prostredníctvom frekvenčného meniča v skriňovom rozvádzači (VC) alebo systému regulácie otáčok PumpDrive a motoru KSB SuPremE (SVP) na plne elektronické riadenie požadovaného napájacieho tlaku. Automatizácia pomocou BoosterCommand Pro (+).

  Hya-Duo D FL

  Hya-Duo D FL

  Plne automatické zariadenie s dvomi čerpadlami s kompaktnou konštrukciou, pozostáva z prevádzkového zariadenia a rezervného zariadenia na zabezpečenie redundantnej účinnosti systému. Montáž a funkcia podľa normy DIN 14462.

  Hya-Solo D

  Hya-Solo D

  Plnoautomatické zariadenie s jedným čerpadlom, kompaktnou konštrukciou a 8-litrovým membránovým tlakovým zásobníkom. Zariadenie sa zapína a vypína v závislosti od tlaku.

  Hya-Solo D FL

  Hya-Solo D FL

  Plne automatické zariadenie s jedným čerpadlom s kompaktnou konštrukciou. Zariadenie sa zapína a vypína v závislosti od tlaku. Montáž a funkcia podľa normy DIN 14462.

  KSB Delta Basic

  KSB Delta Basic

  Plnoautomatické zariadenie na zvýšenie tlaku s 2 až 3 (MVP)/4 (SVP) zvislými vysokotlakovými čerpadlami v dvoch vyhotoveniach s reguláciou otáčok. Vyhotovenia MVP a SVP s reguláciou otáčok disponujú plynulou reguláciou otáčok každého čerpadla prostredníctvom frekvenčného meniča na čerpadle pre asynchrónne motory (MVP) alebo systému regulácie otáčok PumpDrive a motora KSB SuPremE (SVP) na plne elektronické riadenie požadovaného napájacieho tlaku. Vybavené centrálnou poistkovou skriňou.

  KSB Delta Compact

  KSB Delta Compact

  Plnoautomatické zariadenie na zvýšenie tlaku s jedným čerpadlom pripravené na pripojenie alebo zariadenie na zvýšenie tlaku s dvojitým čerpadlom s kompaktnou konštrukciou s reguláciou otáčok

  KSB Delta Primo

  KSB Delta Primo

  Plnoautomatické zariadenie na zvýšenie tlaku s kompaktnou konštrukciou a 2 až 3 (VC)/4 (F/SVP) zvislými vysokotlakovými čerpadlami v kaskáde a dvoch vyhotoveniach s reguláciou otáčok. Kaskádová regulácia (F) na zabezpečenie požadovaného napájacieho tlaku. Vyhotovenia s reguláciou otáčok VC a SVP disponujú plynulou reguláciou otáčok každého čerpadla prostredníctvom frekvenčného meniča v skriňovom rozvádzači (VC) alebo systému regulácie otáčok PumpDrive a motoru KSB SuPremE (SVP) na plne elektronické riadenie požadovaného napájacieho tlaku. Automatizácia pomocou BoosterCommand Pro.

  KSB Delta Solo

  KSB Delta Solo

  Plnoautomatické zariadenie s jedným čerpadlom v dvoch vyhotoveniach s reguláciou otáčok. Vyhotovenia MVP a SVP s reguláciou otáčok disponujú plynulou reguláciou otáčok čerpadla prostredníctvom frekvenčného meniča na čerpadle pre asynchrónne motory (MVP) alebo systému regulácie otáčok PumpDrive a motora KSB SuPremE (SVP) na plne elektronické riadenie požadovaného napájacieho tlaku.

  KSB Safety Boost

  KSB Safety Boost

  Na pripojenie pripravená stanica na oddeľovanie pitnej vody podľa DIN EN 1717 typ AB na bezpečné oddelenie pitnej vody a kvapalín kategórie 5.

  MiniCompacta

  MiniCompacta

  Zatopiteľné odčerpávacie zariadenie na splašky s fekáliami s jedným alebo dvomi čerpadlami, na automatickú likvidáciu odpadovej vody z domácností a fekálií z častí budov pod úrovňou spätného vzdutia.

  SRL

  SRL

  Konfekčná čerpacia stanica zo sklolaminátového polyesteru vybavená dvomi čerpadlami typu Sewabloc 2,2 až 30 kW na suchú montáž, s integrovanými armatúrami a spínacím prístrojom s frekvenčným meničom. Prevádzka čerpadla sa prispôsobí želanému objemovému prietoku a náklady na energie sa optimalizujú. Čerpacia stanica s jednoduchou údržbou zabraňuje prechodnému uskladneniu odpadovej vody. Eliminuje sa tak tvorba zápachu.

  Surpress SPVP

  Surpress SPVP

  Plne automatické zariadenie na zvýšenie tlaku s kompaktnou konštrukciou, s 2 alebo 3 zvislými vysokotlakovými čerpadlami. Plynulá regulácia otáčok jedného čerpadla na plne elektronickú reguláciu požadovaného napájacieho tlaku na miestach spotreby. Montáž a funkcie podľa noriem DIN EN 806-2 a DIN 1988. Automatizované s BoosterControl.