Nákupný košík

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Typové rady

(Počet výsledkov: 121)

  AmaCan D

  AmaCan D

  Ponorné čerpadlo s mokrou montážou vo vyhotovení potrubnej šachty s otvoreným axiálnym lopatkovým kolesom, jednostupňové. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Amacan K

  Amacan K

  Ponorné čerpadlo s mokrou montážou vo vyhotovení potrubnej šachty s rotorom s kanálovými lopatkami, jednostupňové, jednoprúdové. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Amacan P

  Amacan P

  Ponorné čerpadlo s mokrou montážou vo vyhotovení potrubnej šachty s axiálnou vrtuľou v prevedení ECB, jednostupňové, jednoprúdové. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Amacan S

  Amacan S

  Ponorné čerpadlo s mokrou montážou vo vyhotovení potrubnej šachty s polovičným axiálnym lopatkovým kolesom, jednostupňové. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  AmaDrainer 3

  AmaDrainer 3

  Vertikálne, jednostupňové, plne zatopiteľné ponorné motorové čerpadlo blokovej konštrukcie, s integrovaným hladinovým spínačom na automatické riadenie alebo voliteľne na riadenie externým spínacím prístrojom s maximálnou hĺbkou ponoru 2 m.

  AmaDrainer 4 / 5/AmaDrainer 80 / 100

  AmaDrainer 4 / 5/AmaDrainer 80 / 100

  AmaDrainer 4../5..: Zvislé, jednostupňové, plne zatopiteľné ponorné čerpadlo s blokovou konštrukciou, IP68, reguláciou hladiny alebo bez nej a s maximálnou hĺbkou ponorenia 7 m. AmaDrainer 80/100: Zvislé, jednostupňové, plne zatopiteľné ponorné čerpadlo s blokovou konštrukciou, IP68, reguláciou hladiny alebo bez nej a s maximálnou hĺbkou ponorenia 10 m.

  Amaline

  Amaline

  Horizontálne vrtuľové čerpadlo s mokrou montážou s ponorným motorom, s priamym pohonom alebo prevodovkou s čelnými kolesami, vrtuľa ECB s pevnými lopatkami s povrchovou úpravou odpudzujúcou vlákna, s bezskrutkovým spojom s výtlačnou rúrou, k dispozícii vo vyhotovení s ochranou proti explózii.

  AmaPorter

  AmaPorter

  Zvislé, jednostupňové ponorné čerpadlo na odpadovú vodu (vyhotovenie zo sivej liatiny) v blokovom konštrukčnom vyhotovení pre stacionárnu alebo prenosnú mokrú montáž.

  Amarex

  Amarex

  Vertikálne, jednostupňové ponorné čerpadlo na mokrú montáž s vírivým kolesom (F-max) alebo otvoreným dvojitým rotorom (D-max) v stacionárnom alebo prenosnom vyhotovení. Jednostupňové, jednoprúdové, nesamonasávacie čerpadlové agregáty v blokovej konštrukcii. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Amarex KRT

  Amarex KRT

  Vodorovné alebo zvislé, jednostupňové ponorné čerpadlo ako blokový čerpadlový agregát s rôznymi tvarmi obežných kolies budúcej generácie, s mokrou alebo suchou montážou, stacionárne alebo prenosné s energeticky úsporným motorom a vo vyhotovení s ochranou proti explózii.

  Amarex NS

  Amarex NS

  Zvislé, jednostupňové ponorné čerpadlo na mokrú montáž s rezacím kolesom (S) v stacionárnom a prenosnom vyhotovení Čerpadlá Amarex N sú zatopiteľné jednostupňové, vtokové, nie samonasávacie blokové čerpadlové agregáty. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  AU

  AU

  Horizontálne samonasávacie odstredivé čerpadlo, otvorené alebo polootvorené obežné koleso s nastavením cez tesniacu dosku, s tesnením klzným krúžkom, dostupné vo vyhotovení ATEX.

  AU Monobloc

  AU Monobloc

  Horizontálne samonasávacie odstredivé čerpadlo s blokovou konštrukciou, otvorené alebo polootvorené obežné koleso s nastavením cez tesniacu dosku, s tesnením klzným krúžkom, pohon elektromotormi alebo spaľovacími motormi, dostupné vo vyhotovení ATEX.

  B Pump

  B Pump

  Čerpadlá do vrtov podľa AWWA E101-88 s priečne delenými, vymeniteľnými puzdrami rozvádzacích lopatiek, tesniacimi trecími krúžkami a obežnými kolesami; súprava stúpačiek s vymeniteľnými ložiskami a stúpačkami na modulárne predĺženie pre rozličné hĺbky ponoru.

  Calio

  Calio

  Bezúdržbové, vysokoúčinné čerpadlo s mokrým rotorom s prípojkou so závitom alebo s pripojením prírubou, vysokoúčinným elektromotorom a plynulou reguláciou diferenčného tlaku.

  Calio Pro

  Calio Pro

  Bezúdržbové, vysokoúčinné čerpadlo s mokrým rotorom s prípojkou so závitom alebo s pripojením prírubou, vysokoúčinným elektromotorom a plynulou reguláciou diferenčného tlaku.

  Calio Pro Z

  Calio Pro Z

  Bezúdržbové, vysokoúčinné čerpadlo s mokrým rotorom ako dvojčinné čerpadlo s prípojkou so závitom alebo s pripojením prírubou, vysokoúčinným elektromotorom a plynulou reguláciou diferenčného tlaku.

  Calio S Pro

  Calio S Pro

  Bezúdržbové, vysokoúčinné čerpadlo s mokrým rotorom s prípojkou so závitom, vysokoúčinným elektromotorom a plynulou reguláciou diferenčného tlaku.

  Calio Z

  Calio Z

  Bezúdržbové, vysokoúčinné čerpadlo s mokrým rotorom ako dvojčinné čerpadlo s prípojkou so závitom alebo s pripojením prírubou, vysokoúčinným elektromotorom a plynulou reguláciou diferenčného tlaku.

  CalioTherm Pro

  CalioTherm Pro

  Bezúdržbové, vysokoúčinné, regulovateľné cirkulačné čerpadlo pitnej vody vo vyhotovení s mokrým prietokomerom so skrutkovacím pripojením alebo prírubovým pripojením, elektromotor a plynulá regulácia diferenčného tlaku na použitie v systémoch zásobovania pitnou vodou a v systémoch zásobovania teplou vodou.

  CalioTherm S Pro

  CalioTherm S Pro

  Bezúdržbové, vysokoúčinné, regulovateľné cirkulačné čerpadlo pitnej vody vo vyhotovení s mokrým prietokomerom so skrutkovacím pripojením, elektromotor a plynulá regulácia diferenčného tlaku na použitie v systémoch zásobovania pitnou vodou a v systémoch zásobovania teplou vodou.

  CHTC

  CHTC

  Vysokotlakové vodorovné čerpadlo s barelovým telesom, s radiálnymi obežnými kolesami, jedno- a dvojprúdové, viacstupňové, s prírubami/privarovacími hrdlami podľa DIN a ANSI.

  CHTD

  CHTD

  Vysokotlakové vodorovné čerpadlo s barelovým telesom, s radiálnymi obežnými kolesami, jedno- a dvojprúdové, viacstupňové, s prírubami/privarovacími hrdlami podľa DIN a ANSI.

  CHTR

  CHTR

  CHTR

  CHTR

  Vysokotlakové vodorovné čerpadlo s barelovým telesom, s radiálnymi kolesami, jedno- a dvojprúdové, viacstupňové, s prírubami/privarovacími hrdlami podľa DIN, API 610 a ANSI.

  CHTRa

  CHTRa

  Vodorovné, axiálne rozdelené, jednoprúdové, viacstupňové, obojstranne uložené čerpadlo so špirálovou komorou, jednoduchým telesom a protibežne usporiadanými obežnými kolesami podľa API 610 (ISO 13709), typ BB3. Prvý stupeň voliteľne v dvojprúdovom vyhotovení pre nižšie požiadavky na NPSH. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Comeo

  Comeo

  Viacstupňové, vodorovné odstredivé čerpadlo s blokovou konštrukciou.

  CPK SO

  CPK SO

  Vodorovné, radiálne delené čerpadlo so špirálovou komorou, s procesnou konštrukciou s polootvoreným obežným kolesom, jednoprúdové, jednostupňové, podľa EN 22858/ISO 2858/ISO 5199, dopĺňa sa čerpadlami s menovitou svetlosťou 25 a väčšou.

  CPKN

  CPKN

  Vodorovné, radiálne delené čerpadlo so špirálovou komorou, s procesnou konštrukciou, s radiálnym kolesom, jednoprúdové, jednostupňové, podľa ISO 2858/ISO 5199, aj ako variant s mokrým hriadeľom, kónickým utesneným priestorom a/alebo polootvoreným obežným kolesom. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  CPKNO

  CPKNO

  Horizontálne odstredivé čerpadlo so špirálou s procesnou konštrukciou, s polootvoreným obežným kolesom, jednostupňové, podľa ISO 2858/ISO 5199. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Estigia

  Estigia

  Zvislé ponorné čerpadlo na mokrú montáž s rôznymi tvarmi obežného kolesa na splnenie požiadaviek kladených rôznymi dopravovanými médiami. S výtlačnou rúrou až nad krycou dosku, DN podľa menovitého objemového prietoku. Utesnenie radiálnym tesniacim krúžkom hriadeľa, jednoduchým alebo dvojitým tesnením klzným krúžkom s vložkou Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Etabloc

  Etabloc

  Jednostupňové blokové čerpadlo so špirálovou komorou, s výkonmi podľa EN 733, s vymeniteľným puzdrom hriadeľa a štrbinovými krúžkami, so systémom regulácie otáčok integrovaným v motore. S KSB SuPremE, synchrónnym reluktančným motorom bez magnetov (výnimka: veľkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s otáčkami 1500 min⁻¹ sú vyhotovené s permanentnými magnetmi) s triedou účinnosti IE4/IE5 podľa IEC TS 60034-30-2:2016 na prevádzku so systémom regulácie otáčok, typ KSB PumpDrive 2 alebo KSB PumpDrive 2 Eco bez snímača ložiska rotora. Upevňovacie body zodpovedajú norme EN 50347, rozmery plášťa podľa normy DIN V 42673 (07-2011). Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Etabloc SYT

  Etabloc SYT

  Čerpadlo so špirálovou komorou, vodorovná/zvislá inštalácia, s procesnou konštrukciou, jednostupňové, výkony podľa EN 733, radiálne delená špirálová komora, vymeniteľné štrbinové krúžky, špirálová komora s naliatymi pätkami čerpadla, uzatvorené radiálne koleso s priestorovo zahnutými lopatkami, tesnenie jednotlivým klzným krúžkom podľa EN 12756, dopravovaným médiom mazané uhlíkové klzné ložisko, tukom mazané radiálne guľôčkové ložisko v telese motora, s motorom KSB SuPremE bez magnetov (výnimka: veľkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s otáčkami 1500 min⁻¹ sú vyhotovené s permanentnými magnetmi) triedy účinnosti IE4/IE5 a systémom regulácie otáčok PumpDrive, dostupné vyhotovenie ATEX.

  Etachrom B

  Etachrom B

  Vodorovné, jednostupňové blokové čerpadlo s telesom s prstencovým priestorom, s menovitými výkonmi a hlavnými rozmermi podľa EN 733, s vymeniteľnými štrbinovými krúžkami a so systémom regulácie otáčok integrovaným v motore. S KSB SuPremE, synchrónnym reluktančným motorom bez magnetov (výnimka: veľkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s otáčkami 1500 min⁻¹ sú vyhotovené s permanentnými magnetmi) s triedou účinnosti IE4/IE5 podľa IEC TS 60034-30-2:2016 na prevádzku so systémom regulácie otáčok, typ KSB PumpDrive 2 alebo KSB PumpDrive 2 Eco bez snímača ložiska rotora. Upevňovacie body zodpovedajú norme EN 50347, rozmery plášťa podľa normy DIN V 42673 (07-2011). Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Etachrom L

  Etachrom L

  Vodorovné, jednostupňové blokové čerpadlo s telesom s prstencovým priestorom, s menovitými výkonmi a hlavnými rozmermi podľa EN 733, s vymeniteľnými štrbinovými krúžkami a so systémom regulácie otáčok integrovaným v motore. S KSB SuPremE, synchrónnym reluktančným motorom bez magnetov (výnimka: veľkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s otáčkami 1500 min⁻¹ sú vyhotovené s permanentnými magnetmi) s triedou účinnosti IE4/IE5 podľa IEC TS 60034-30-2:2016 na prevádzku so systémom regulácie otáčok, typ KSB PumpDrive 2 alebo KSB PumpDrive 2 Eco bez snímača ložiska rotora. Upevňovacie body zodpovedajú norme EN 50347, rozmery plášťa podľa normy DIN V 42673 (07-2011). Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Etaline

  Etaline

  Jednostupňové čerpadlo so špirálovou komorou s vertikálnou procesnou konštrukciou, s motorom KSB SuPremE bez magnetov s triedou účinnosti IE4/IE5 a systémom regulácie otáčok PumpDrive. Hriadele čerpadla a motora sú spojené pevne. S KSB SuPremE, synchrónnym reluktančným motorom bez magnetov (výnimka: veľkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s otáčkami 1500 min⁻¹ sú vyhotovené s permanentnými magnetmi) s triedou účinnosti IE4/IE5 podľa IEC TS 60034-30-2:2016 na prevádzku so systémom regulácie otáčok, typ KSB PumpDrive 2 alebo KSB PumpDrive 2 Eco bez snímača ložiska rotora. Upevňovacie body zodpovedajú norme EN 50347, rozmery plášťa podľa normy DIN V 42673 (07-2011). Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Etaline SYT

  Etaline SYT

  Jednostupňové čerpadlo so špirálovou komorou s vertikálnou procesnou konštrukciou s motorom KSB SuPremE bez magnetov (výnimka: veľkosti motora 0,55 kW/0,75 kW s otáčkami 1500 min⁻¹ sú vyhotovené s permanentnými magnetmi) triedy účinnosti IE4/IE5 a so systémom regulácie otáčok PumpDrive, hriadeľ čerpadla a hriadeľ motora sú spojené pevne. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Etaline Z

  Etaline Z

  Jednostupňové čerpadlo so špirálovou komorou s vertikálnou procesnou konštrukciou ako dvojčinné čerpadlo s motorom KSB SuPremE bez magnetov s triedou účinnosti IE4/IE5 a systémom regulácie otáčok PumpDrive, hriadeľ čerpadla a hriadeľ motora sú pevne spojené. Pomocou modulu M12 (príslušenstvo) je možná redundantná prevádzka Etaline Z bez nadradeného regulátora. S KSB SuPremE, synchrónnym reluktančným motorom bez magnetov (výnimka: veľkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s otáčkami 1500 min⁻¹ sa dodávajú s permanentnými magnetmi) s triedou účinnosti IE4/IE5 podľa IEC TS 60034-30-2: 2016 na prevádzku so systémom regulácie otáčok, typ KSB PumpDrive 2 alebo KSB PumpDrive 2 Eco bez snímača ložiska rotora. Upevňovacie body zodpovedajú norme EN 50347, rozmery plášťa podľa normy DIN V 42673 (07-2011). Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Etaline-R

  Etaline-R

  Vertikálne blokové čerpadlo so špirálovou komorou s vertikálnou procesnou konštrukciou s motorom KSB SuPremE bez magnetov (výnimka: veľkosti motora 0,55 kW/0,75 kW s otáčkami 1500 min⁻¹ sú vyhotovené s permanentnými magnetmi) triedy účinnosti IE4/IE5 a so systémom regulácie otáčok PumpDrive.

  Etanorm

  Etanorm

  Horizontálne čerpadlo so špirálovou komorou, jednostupňové, s menovitými výkonmi a hlavnými rozmermi podľa EN 733, s nosičom ložiska, s procesnou konštrukciou, s vymeniteľnými puzdrami hriadeľa/ochrannými puzdrami hriadeľa a rozširovacími podložkami a so systémom regulácie otáčok integrovaným v motore. S KSB SuPremE, synchrónnym reluktančným motorom bez magnetov (výnimka: veľkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s otáčkami 1500 min⁻¹ sú vyhotovené s permanentnými magnetmi) s triedou účinnosti IE4/IE5 podľa IEC TS 60034-30-2:2016 na prevádzku so systémom regulácie otáčok, typ KSB PumpDrive 2 alebo KSB PumpDrive 2 Eco bez snímača ložiska rotora. Upevňovacie body zodpovedajú norme EN 50347, rozmery plášťa podľa normy DIN V 42673 (07-2011). Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Etanorm SYT

  Etanorm SYT

  Čerpadlo so špirálovou komorou, vodorovná inštalácia, s procesnou konštrukciou, jednostupňové, výkony a rozmery podľa EN 733, radiálne delená špirálová komora, špirálová komora s naliatymi pätkami čerpadla, vymeniteľné štrbinové krúžky, uzavreté radiálne koleso s priestorovo zakrivenými lopatkami, tesnenie jednotlivým klzným krúžkom podľa EN 12756, tesnenie dvojitým klzným krúžkom podľa EN 12756, uloženie na strane pohonu: valivé ložisko, uloženie na strane čerpadla: klzné ložisko, s motorom KSB SuPremE bez magnetov (výnimka: veľkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s otáčkami 1500 min⁻¹ sú vyhotovené s permanentnými magnetmi) triedy účinnosti IE4/IE5 a systémom regulácie otáčok PumpDrive, dostupné vyhotovenie ATEX

  Etanorm V

  Etanorm V

  Jednostupňové čerpadlo so špirálovou komorou na zvislú montáž do uzatvorenej nádrže pod atmosférickým tlakom, s výkonmi podľa EN 733.

  Etanorm-RSY

  Etanorm-RSY

  Čerpadlo so špirálovou komorou, vodorovná inštalácia, s procesnou konštrukciou, jednostupňové, výkony a rozmery podľa EN 733, radiálne delená špirálová komora, špirálová komora s naliatymi pätkami čerpadla, vymeniteľné štrbinové krúžky, uzavreté radiálne koleso s priestorovo zakrivenými lopatkami, tesnenie jednotlivým klzným krúžkom podľa EN 12756, tesnenie dvojitým klzným krúžkom podľa EN 12756, uloženie na strane pohonu: valivé ložisko, uloženie na strane čerpadla: klzné ložisko, s motorom KSB SuPremE bez magnetov (výnimka: veľkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s otáčkami 1500 min⁻¹ sú vyhotovené s permanentnými magnetmi) triedy účinnosti IE4/IE5 a systémom regulácie otáčok PumpDrive, dostupné vyhotovenie ATEX

  Etaprime B

  Etaprime B

  Horizontálne, samonasávacie čerpadlo so špirálovou komorou, jednostupňové, s otvoreným viaclopatkovým kolesom, s blokovou konštrukciou, hriadele čerpadla a motora sú spojené pevne, dostupné vo vyhotovení ATEX.

  Etaprime L

  Etaprime L

  Horizontálne, samonasávacie čerpadlo so špirálovou komorou, jednostupňové, s otvoreným viaclopatkovým kolesom, od konštrukčnej veľkosti 40-40-140 s nosičom ložiska, s procesnou konštrukciou, dostupné vo vyhotovení ATEX.

  Etaseco/ Etaseco-I

  Etaseco/ Etaseco-I

  Vodorovné alebo zvislé čerpadlo so špirálovou komorou bez tesnenia hriadeľa s procesnou konštrukciou a úplne uzatvoreným motorom s obtekaným rotorom, s radiálnym obežným kolesom, s nízkymi emisiami hluku, s radiálnym kolesom, jednostupňové, jednoprúdové, s pripojovacími rozmermi telesa podľa EN 733.

  FGD

  FGD

  Čerpadlo z tvrdenej zliatiny pre veľké prietoky pri malých dopravných výškach, s jednostenovým telesom a obežným kolesom s vysokou účinnosťou. Jednodielne sacie veko s integrovanou montážnou doskou.

  Filtra N

  Filtra N

  Jednostupňové, samonasávacie odstredivé čerpadlo s blokovou konštrukciou.

  Gamma

  Gamma

  Jednostupňové, určené na vodorovnú montáž, s pozdĺžne delenou špirálovou komorou, naliatymi nohami čerpadla a dvojprúdovým radiálnym kolesom. Menovitá svetlosť výtlačných hrdiel od 80 mm do 350 mm

  HG

  HG

  Vodorovné, priečne delené článkové čerpadlo s radiálnymi kolesami, jedno- alebo dvojprúdové, viacstupňové.

  HGM/HGM-S

  HGM/HGM-S

  Vodorovné, priečne delené, viacstupňové článkové čerpadlo, mazané dopravovaným médiom s radiálnymi kolesami, vtok axiálny alebo radiálny jednoprúdový.

  HPH

  HPH

  Vodorovné, radiálne delené čerpadlo so špirálovou komorou, s procesnou konštrukciou, s pätkami čerpadla v strede osi, s radiálnym kolesom, jednoprúdové, jednostupňové. Možné overenie konštrukčnej série podľa TRD od TÜV. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  HPK

  HPK

  Vodorovné, radiálne delené čerpadlo so špirálovou komorou, s procesnou konštrukciou, s radiálnym kolesom, jednoprúdové, jednostupňové, podľa ISO 2858/ISO 5199. Možné overenie konštrukčnej série podľa TRD od TÜV. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  HPK-L

  HPK-L

  Vodorovné, radiálne delené čerpadlo so špirálovou komorou, s procesnou konštrukciou, s tesniacim krúžkom a vzduchom chladeným utesneným priestorom, integrovaným kolesom ventilátora, bez cudzieho chladenia, radiálneho kolesa, jednoprúdové, jednostupňové, podľa ISO 2858/ISO 5199. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  HVF

  HVF

  Vysokoúčinné čerpadlo, ktoré bolo špeciálne navrhnuté na čerpanie pevných látok so vzduchovými bublinami. Konštrukcia sa vyznačuje patentovaným obežným kolesom a odvzdušňovacou komorou, ktorá odstraňuje vzduch obsiahnutý v prepravovanom médiu zo sacieho otvoru, čím zabraňuje zablokovaniu spôsobenému vzduchovými bublinami a znižuje prestoje. Časť čerpadla v kontakte s dopravovaným médiom (teleso, obežné koleso a sacia stena/vložka) pozostáva z tvrdenej liatiny s vysokým podielom chrómu. To predlžuje životnosť komponentov. Ako materiál je k dispozícii aj uretán. V závislosti od konštrukčnej veľkosti sú maximálne prípustné pracovné tlaky od 8 do 11,5 baru. Ideálne vhodné na dopravovanie médií s málo až mierne abrazívnymi pevnými látkami. Ideálne na kal, trieda 1 až 2.

  ILN

  ILN

  Zvislé odstredivé čerpadlo Inline s uzatvoreným obežným kolesom a tesnením klzným krúžkom. ILNS s pomocným vákuovým čerpadlom, ILNE so sacím zariadením (ejektor). Procesná konštrukcia umožňuje demontáž obežného kolesa bez demontáže potrubí a motora. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  ILNC

  ILNC

  Zvislé odstredivé čerpadlo s blokovou konštrukciou a vyhotovením Inline, elektromotorom, uzavretým obežným kolesom a tesnením klzným krúžkom. ILNCS s pomocným vákuovým čerpadlom, ILNCE so sacím zariadením (ejektor). Štandardný motor IEC. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  INVCP

  INVCP

  Zvislé ponorné čerpadlo na mokrú alebo suchú inštaláciu s uzavretým obežným kolesom. S výtlačnou rúrou až nad základovú dosku (INVCP) alebo bez výtlačnej rúry (INVCN). Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Ixo N

  Ixo N

  Viacstupňové odstredivé čerpadlo s blokovou konštrukciou na prevádzku pri úplnom alebo čiastočnom ponorení (min. hĺbka ponoru 0,1 m), hlboko položený vtok, sací kôš s maximálnou veľkosťou oka sita 2,0 mm.

  Ixo Pro

  Ixo Pro

  Viacstupňové ponorné motorové čerpadlo s integrovaným tlakovým spínačom, snímačom prúdenia a spätným ventilom. Elektronická ochrana proti chodu nasucho so 4 za sebou idúcimi pokusmi o spustenie a integrovaným kondenzátorom. Vrátane 15 m sieťového kábla H07 RN so zástrčkou s bezpečnostným kontaktom.

  KWP

  KWP

  Horizontálne radiálne členené čerpadlo so špirálovou komorou, s procesnou konštrukciou, jednostupňové, jednoprúdové s najrozličnejšími geometriami obežného kolesa: zatvorené viackanálové koleso, otvorené viaclopatkové koleso a vírivé koleso. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  KWP-Bloc

  KWP-Bloc

  Horizontálne a vertikálne radiálne členené čerpadlo so špirálovou komorou, s blokovou konštrukciou, jednostupňové, jednoprúdové s najrozličnejšími geometriami obežného kolesa: zatvorené viackanálové koleso, otvorené viaclopatkové koleso a vírivé koleso.

  LCC-H

  LCC-H

  Vysokoúčinné čerpadlo na pevné látky, ideálne riešenie pre ťažké aplikácie. Časť čerpadla v kontakte s dopravovaným médiom (teleso, obežné koleso a sacia stena/vložka) pozostáva z tvrdenej liatiny s vysokým podielom chrómu. Hrúbky stien dielov LCC-H prichádzajúcich do styku s dopravovaným médiom sú väčšie ako hrúbky LCC-M. To zvyšuje odolnosť voči opotrebovaniu a umožňuje použitie v aplikáciách s vyššími tlakmi. Trecia stena na sacej strane a sacie veko sú samostatné komponenty, čo vedie k väčším úsporám pri údržbe. Všetky čerpadlá sú navrhnuté pre maximálny prípustný pracovný tlak 16 barov. Ideálne vhodné na dopravovanie médií s málo až mierne abrazívnymi pevnými látkami. Ideálne na kal, trieda 2 až 3.

  LCC-M

  LCC-M

  Vysokoúčinné čerpadlo pevných látok s vynikajúcou odolnosťou voči opotrebovaniu v širokom prevádzkovom rozsahu. Časť čerpadla v kontakte s dopravovaným médiom (teleso, obežné koleso a sacie veko/vložka) pozostáva z tvrdenej liatiny s vysokým podielom chrómu. Optimalizovaná konštrukcia zabezpečuje ľahkú montáž a demontáž pri údržbe a inšpekcii. V závislosti od konštrukčnej veľkosti sú maximálne prípustné pracovné tlaky od 8 do 16 barov. Ideálne vhodné na dopravovanie médií s málo až mierne abrazívnymi pevnými látkami. Ideálne na kal, trieda 1 až 2.

  LCV

  LCV

  Vertikálne, robustné ponorné hriadeľové čerpadlo v konzolovom vyhotovení, so saním zdola a uložením mimo dopravovaného média. Vyhotovenie s otvoreným a uzavretým obežným kolesom pre najlepšiu účinnosť a maximálny priechod gule. Opotrebovávané časti komponentov čerpadla v kontakte s dopravovaným médiom (kryt, obežné koleso, sacie veko/vložka) vyrobené z tvrdenej liatiny s vysokým obsahom chrómu, a teda veľmi odolné voči opotrebovaniu. V závislosti od konštrukčnej veľkosti sú maximálne prípustné pracovné tlaky od 7 do 11 barov. Ideálne vhodné na dopravovanie médií s málo až mierne abrazívnymi pevnými látkami. Ideálne na kal, trieda 1 až 2.

  LHD

  LHD

  Vodorovné čerpadlo so špirálovou komorou na hydraulické čerpanie pevných látok vo veľkých množstvách. Vhodné pre veľké a veľmi veľké veľkosti zŕn s veľmi dobrými sacími vlastnosťami pri vysokej účinnosti. Použite v nízkotlakovej oblasti. Diely čerpadla z tvrdenej liatiny (biela liatina).

  LSA

  LSA

  Robustné, osvedčené, vysokoúčinné čerpadlo na vysoké dopravné výšky s konštrukčnými dielmi čerpadla z bielej liatiny odolnej proti oderu, navrhnuté na hydraulickú dopravu pevných látok pri najrôznejších zrnitostiach a podmienkach použitia. Stabilné, odskúšané, bezpečná prevádzka a jednoduchá údržba

  LUVA

  LUVA

  Zvislé čerpadlo s guľovým telesom, radiálnymi kolesami, jednoprúdové, jedno- až trojstupňové. Vhodné pre veľmi vysoké prívodné tlaky a teploty. Integrovaný motor s mokrým rotorom podľa VDE. Ložiská mazané dopravovaným médiom, nie sú potrebné systémy na prívod oleja. Konštrukcia podľa TRD, ASME alebo IBR.

  LUVm

  LUVm

  Zvislé čerpadlo s integrovaným motorom, jednoprúdové, jedno- až trojstupňové. Vhodné pre veľmi vysoké prívodné tlaky a teploty. Integrovaný motor s mokrým rotorom podľa VDE. Ložiská mazané dopravovaným médiom, nie sú potrebné systémy na prívod oleja. Konštrukcia podľa ASME sekcia 3, KTA atď.

  Magnochem

  Magnochem

  Vodorovné čerpadlo so špirálovou komorou bez tesnenia hriadeľa s procesnou konštrukciou, s magnetickou spojkou, podľa DIN EN ISO 2858/ISO 5199, s radiálnym kolesom, jednoprúdové, jednostupňové. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Magnochem-Bloc

  Magnochem-Bloc

  Vodorovné alebo zvislé čerpadlo so špirálovou komorou bez tesnenia hriadeľa s blokovou konštrukciou, s magnetickou spojkou, podľa DIN EN ISO 2858/ISO 5199, s radiálnym kolesom, jednoprúdové, jednostupňové. Dostupné vyhotovenie ATEX.

  MDX

  MDX

  Najnovší technologický vývoj od GIW so zdokonalenými vlastnosťami opotrebenia a extrémne predĺženou životnosťou. Na čerpanie agresívnych dopravovaných médií s obsahom pevných látok.

  MegaCPK

  MegaCPK

  Vodorovné, radiálne delené čerpadlo so špirálovou komorou, s procesnou konštrukciou, s radiálnym kolesom, jednoprúdové, jednostupňové, podľa DIN EN ISO 5199, rozmery podľa DIN EN ISO 2858 doplnené o menovité svetlosti DN25 a ≥ DN200, s veľkou variabilitou materiálov a tesnení, ako variant tiež s mokrým hriadeľom a kónickým utesneným priestorom. Dostupné vyhotovenie ATEX.

  MHD

  MHD

  Vodorovné čerpadlo so špirálovou komorou na hydraulické čerpanie pevných látok vo veľkých množstvách. Vhodné pre veľké a veľmi veľké veľkosti zŕn s veľmi dobrými sacími vlastnosťami pri vysokej účinnosti. Diely čerpadla z tvrdenej liatiny (biela liatina).

  MK

  MK

  Zvislé ponorné čerpadlo s trojkanálovým kolesom a so špirálovou komorou, fungujúcou ako nátokové sito.

  Movitec

  Movitec

  Viacstupňové zvislé vysokotlakové odstredivé čerpadlo s článkovou konštrukciou a protiľahlým sacím a výtlačným hrdlom s rovnakou menovitou svetlosťou (vyhotovenie Inline) a blokové konštrukčné vyhotovenie pre pohon. S KSB SuPremE, synchrónnym reluktančným motorom bez magnetov (výnimka: veľkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s otáčkami 1500 min⁻¹ sú vyhotovené s permanentnými magnetmi) s triedou účinnosti IE4/IE5 podľa IEC TS 60034-30-2:2016 na prevádzku so systémom regulácie otáčok, typ KSB PumpDrive 2 alebo KSB PumpDrive 2 Eco bez snímača ložiska rotora. Upevňovacie body zodpovedajú norme EN 50347, rozmery plášťa podľa normy DIN V 42673 (07-2011). Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Movitec H(S)I

  Movitec H(S)I

  Viacstupňové, horizontálne, vysokotlakové odstredivé čerpadlo s KSB SuPremE, synchrónnym reluktančným motorom bez magnetov (výnimka: veľkosti motorov 0,55 kW/0,75 kW s otáčkami 1500 min⁻¹ sú vyhotovené s permanentnými magnetmi) s triedou účinnosti IE4/IE5 podľa IEC TS 60034-30-2:2016 na prevádzku so systémom regulácie otáčok, typ KSB PumpDrive 2 alebo KSB PumpDrive 2 Eco bez snímača ložiska rotora.

  Movitec VCI

  Movitec VCI

  Viacstupňové, zvislé vysokotlakové ponorné čerpadlo na montáž na nádrže alebo platformy.

  MultiEco

  MultiEco

  Viacstupňové, samonasávacie odstredivé čerpadlo s blokovou konštrukciou.

  Multitec

  Multitec

  Vodorovné alebo zvislé viacstupňové odstredivé čerpadlo s článkovou konštrukciou vo verzii základovej dosky a bloku, so sacím hrdlom axiálnym alebo radiálnym, odliatymi radiálnymi obežnými kolesami a systémom regulácie otáčok integrovaným v motore. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Omega

  Omega

  Čerpadlo so špirálovou komorou určené na vodorovnú alebo zvislú montáž, jednostupňové, pozdĺžne delené, s dvojprúdovým radiálnym kolesom, pripojovacou prírubou podľa DIN, EN alebo ASME.

  PHZ

  PHZ

  Zvislé odstredivé čerpadlo s rúrkovým telesom, poloaxiálnym vrtuľovým obežným kolesom, vtok alternatívne s vtokovou dýzou alebo sacím kolenom, alternatívne s odnímateľným rotorom, výtlačné hrdlo je umiestené nad alebo pod úrovňou podlahy, príruba je možná podľa DIN alebo ANSI.

  PNW

  PNW

  Zvislé odstredivé čerpadlo s rúrkovým telesom s axiálnou vrtuľou, jednostupňové, s bezúdržbovým ložiskom Residur, výtlačné hrdlo je umiestené nad alebo pod úrovňou podlahy.

  PNZ

  PNZ

  Zvislé odstredivé čerpadlo s rúrkovým telesom axiálnym vrtuľovým obežným kolesom, vtok alternatívne s vtokovou dýzou alebo sacím kolenom, alternatívne s odnímateľným rotorom, výtlačné hrdlo je umiestené nad alebo pod úrovňou podlahy, príruba je možná podľa DIN alebo ANSI.

  PSR

  PSR

  Zvislý čerpací agregát integrovaný do dna nádrže reaktora ako čerpadlo bez tesnenia hriadeľa s bezúdržbovým motorom s mokrým rotorom bez netesností.

  RDLO

  RDLO

  Čerpadlo so špirálovou komorou určené na vodorovnú alebo zvislú montáž, jednostupňové, pozdĺžne delené, s dvojprúdovým radiálnym kolesom, pripojovacou prírubou podľa DIN, EN alebo ASME.

  RDLP

  RDLP

  Čerpadlo so špirálovou komorou určené na vodorovnú montáž, jedno-, dvoj- alebo trojstupňové, pozdĺžne delené, s dvojprúdovým radiálnym kolesom, pripojovacou prírubou podľa DIN, ISO alebo ANSI.

  RER

  RER

  Zvislé, jednostupňové čerpadlo pre hlavný chladiaci prostriedok s kovaným prstencovým telesom s vnútorným plátovaním, rozvádzacou hydraulikou, vo vyhotovení s vlastným a cudzím ložiskom.

  RHD

  RHD

  Vodorovné, jednostupňové, dvojprúdové čerpadlo pre napájaciu vodu do reaktorov v odliatej alebo kovanej variante.

  RHM/RVM

  RHM/RVM

  RHM: Vodorovné, viacstupňové čerpadlo s prstencovým telesom. RVM: Zvislé, viacstupňové čerpadlo s prstencovým telesom.

  RHR/RVR

  RHR/RVR

  RHR: Vodorovné čerpadlo s prstencovým telesom s kovaným alebo liatym tlakovým plášťom a hydraulikou rozvodového kolesa. RVR: Zvislé čerpadlo s prstencovým telesom s kovaným nebo liatym tlakovým plášťom a hydraulikou rozvodového kolesa.

  Rotex

  Rotex

  Zvislé, jednostupňové odstredivé čerpadlo s paralelne k hriadeľu čerpadla a nahor smerujúcim výtlačným hrdlom a pätkou čerpadla fungujúcou ako nátokové sito. Čerpadlo a motor sú spolu napevno spojené nosnou rúrkou, pripravené na pripojenie s 1,5 m prípojným káblom a reguláciou hladiny.

  RPH

  RPH

  Vodorovné, radiálne delené čerpadlo so špirálovou komorou, s procesnou konštrukciou podľa API 610, ISO 13709 (heavy-duty), typ OH2, jednostupňové s jednoprúdovým radiálnym kolesom, s pätkami čerpadla v strede osi, príp. s predradeným obežným kolesom (induktor). Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  RPH-HW

  RPH-HW

  Vodorovné, radiálne delené čerpadlo so špirálovou komorou, s procesnou konštrukciou, s pätkami čerpadla v strede osi, s radiálnym kolesom, jednoprúdové, jednostupňové

  RPH-LF

  RPH-LF

  Vodorovné, jednoprúdové, jednostupňové, radiálne delené, jednostranne uložené, v strede osi podopreté procesné čerpadlo s telesom s prstencovým priestorom podľa API 610 (ISO 13709), typ OH2. Špeciálne vyhotovenie na malé objemové prietoky. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  RPH-RO

  RPH-RO

  Vodorovné, radiálne delené čerpadlo so špirálovou komorou, so suchou inštaláciou, vo vyhotovení Superduplex.

  RPH-V

  RPH-V

  Zvislé, jednostupňové čerpadlo do zberných nádrží podľa API 610, ISO 13709 (heavy-duty), typ VS4 s integrovaným uložením v axiálnych ložiskách a samostatným výtlačným vedením. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  RPHb/RPHd/RPHbd

  RPHb/RPHd/RPHbd

  Heavy-duty, horizontálne, priečne delené, obojstranne uložené čerpadlo so špirálovou komorou podľa API 610, ISO 13709 (heavy-duty), typ BB2, s radiálnymi kolesami, jedno- a dvojprúdové, jednostupňové a dvojstupňové, s pätkami čerpadla v strede osi. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  RSR

  RSR

  Zvislé jednostupňové čerpadlo pre hlavný chladiaci prostriedok s liatym alebo kovaným telesom vo vyhotovení s cudzím ložiskom.

  RUV

  RUV

  Zvislé, jednostupňové čerpadlo pre hlavný chladiaci prostriedok. Vyhotovenie bez tesnenia hriadeľa s integrovaným motorom s mokrým rotorom a integrovaným zotrvačníkom. Ložiská mazané dopravovaným médiom, nie sú potrebné systémy na prívod oleja.

  RVT

  RVT

  Zvislé, viacstupňové čerpadlo s prstencovým telesom, dvojprúdovým sacím obežným kolesom a kovaným telesom rozdeľovača.

  Sewabloc

  Sewabloc

  Čerpadlo so špirálovou komorou a blokovou konštrukciou určené na vodorovnú alebo zvislú montáž s rôznymi tvarmi obežných kolies nasledujúcej generácie, s výtlačnou prírubou podľa DIN a ANSI a vo vyhotovení s ochranou proti explózii.

  Sewatec

  Sewatec

  Čerpadlo so špirálovou komorou určené na vodorovnú alebo zvislú montáž s rôznymi tvarmi obežných kolies nasledujúcej generácie, s výtlačnou prírubou podľa DIN a ANSI a vo vyhotovení s ochranou proti explózii.

  SEZ

  SEZ

  Zvislé odstredivé čerpadlo s otvoreným skutkovým kolesom, vtok alternatívne s vtokovou dýzou alebo sacím kolenom, alternatívne s odnímateľným rotorom, výtlačné hrdlo je umiestené nad alebo pod úrovňou podlahy, príruba je možná podľa DIN alebo ANSI.

  SNW

  SNW

  Zvislé odstredivé čerpadlo s poloaxiálnym obežným kolesom, jednostupňové, s bezúdržbovým ložiskom Residur, výtlačné hrdlo je umiestené nad alebo pod úrovňou podlahy.

  TBC

  TBC

  Vodorovné vysokotlakové odstredivé čerpadlo s axiálnym vstupom pre maximálnu pevnosť proti oteru s jednoduchou údržbou. Konvenčná, jednostenná konštrukcia odvádza pri vysokých prípustných tlakoch zaťaženia spotrebných dielov do krytu telesa. Diely čerpadla z tvrdenej liatiny

  UPA 200 / UPA S 200

  UPA 200 / UPA S 200

  Jedno- alebo viacstupňové, jednoprúdové odstredivé čerpadlo s článkovou konštrukciou, so zvislou alebo vodorovnou montážou. Alternatívne so spätným ventilom alebo prípojnými hrdlami. Pre priemer studne od 8 palcov.

  UPA 250 / UPA S 250

  UPA 250 / UPA S 250

  Jedno- alebo viacstupňové, jednoprúdové odstredivé čerpadlo s článkovou konštrukciou, so zvislou alebo vodorovnou montážou. Poloaxiálne hydrauliky s obežnými kolesami s možnosťou zmenšenia priemeru. Alternatívne so spätným ventilom alebo prípojnými hrdlami. Pre priemer studne od 10 palcov.

  UPA 300 / UPA S 300

  UPA 300 / UPA S 300

  Jedno- alebo viacstupňové, jednoprúdové odstredivé čerpadlo s článkovou konštrukciou, so zvislou alebo vodorovnou montážou. Poloaxiálne hydrauliky s obežnými kolesami s možnosťou zmenšenia priemeru. Alternatívne so spätným ventilom alebo prípojnými hrdlami. Pre priemer studne od 12 palcov.

  UPA 350 / UPA S 350

  UPA 350 / UPA S 350

  Jedno- alebo viacstupňové, jednoprúdové odstredivé čerpadlo s článkovou konštrukciou, so zvislou alebo vodorovnou montážou. Poloaxiálne hydrauliky s obežnými kolesami s možnosťou zmenšenia priemeru. Alternatívne so spätným ventilom alebo prípojnými hrdlami. Pre priemer studne od 14 palcov.

  UPA C 100

  UPA C 100

  Viacstupňové odstredivé čerpadlo s článkovou konštrukciou z ušľachtilej ocele pre priemer studne od 100 mm (4 palce), vyhotovenie s jednofázovým alebo trojfázovým motorom na striedavý prúd s krátkym káblom.

  UPA C 150

  UPA C 150

  Jedno- alebo viacstupňové odstredivé čerpadlo s článkovou konštrukciou, zvislou alebo vodorovnou montážou, kompletne z ušľachtilej ocele pre priemer studne od 150 mm (6 palcov).

  Vitachrom

  Vitachrom

  Jednostupňové hygienické čerpadlo s jednoduchou údržbou, normálnym nasávaním, blokovou a procesnou konštrukciou s motorom KSB SuPremE bez magnetov (výnimka: veľkosti motora 0,55 kW/0,75 kW s otáčkami 1500 min⁻¹ sú vyhotovené s permanentnými magnetmi) triedy účinnosti IE4/IE5 a so systémom regulácie otáčok PumpDrive. Čerpadlo je vybavené polootvoreným obežným kolesom, jeho povrchy sú elektrolyticky leštené a vďaka nízkej miere mŕtvych priestorov a absencii štrbín umožňuje mimoriadne dobré vyčistenie pomocou CIP/SIP. Konštrukčné diely prichádzajúce do kontaktu s produktom sú vyrobené z ušľachtilej ocele 1.4404/1.4409 (AISI 316L/CF3M). Všetky materiály vyhovujú požiadavkám FDA a norme EN 1935/2004. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  Vitalobe

  Vitalobe

  Robustné dvojpiestové čerpadlo s hygienickou konštrukciou umožňujúce obojsmernú prevádzku, s vodorovným alebo zvislým usporiadaním prípojok. Hygienická konštrukcia, ktorá vďaka nízkej miere mŕtvych priestorov a absencii štrbín umožňuje mimoriadne dobré vyčistenie pomocou CIP/SIP. Všetky konštrukčné diely prichádzajúce do kontaktu s dopravovaným médiom sú vyrobené z ušľachtilej ocele 1.4404/1.4409 (AISI 316L/CF3M); dostupné sú rôzne tvary rotorov, tesnení hriadeľa a procesné prípojky. Montáž ako čerpadlový agregát s prevodovkou a štandardným motorom. Vitalobe má certifikát EHEDG. Elastoméry čerpadla vyhovujú požiadavkám FDA a EN 1935/2004. Ako príslušenstvo sú okrem iného k dispozícii aj prepravné vozíky, vyhrievané teleso, resp. kryt telesa a zabezpečenie proti premosteniu. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

  WBC

  WBC

  Patentovaná konštrukcia s najmodernejšou hydraulikou a technológiou materiálov vysoko odolných proti opotrebeniu pre vysokotlakové aplikácie. Robustná konštrukcia umožňuje najvyššie zaťaženia telesa čerpadla, napr. pri tlakových rázoch.

  WKB

  WKB

  Zvislo zavesené, jednostenné čerpadlo s telesom s puzdrom rozvádzacích lopatiek, poháňaným hriadeľom, integrovaným axiálnym uložením a vypúšťaním cez stúpačku podľa API 610/ISO 13709 (VS1). V jedno- a dvojstupňovej konfigurácii, ako aj s prvým stupňom v jedno- a dvojprúdovom vyhotovení.

  WKT

  WKT

  Zvislé článkové čerpadlo s hrncovým vyhotovením na podúrovňovú inštaláciu v jame na základový rám, radiálne obežné kolesá, viacstupňové, jednoprúdové sacie obežné kolesá, príruby podľa DIN alebo ANSI.

  WKTA

  WKTA

  Vertikálne čerpadlo v sudovom prevedení, radiálna a poloaxiálna hydraulika, jednoprúdové a viacprúdové obežné kolesá

  WKTB

  WKTB

  Zvislé článkové čerpadlo so zbernou nádržou na základovom ráme, viacstupňové, prvý stupeň vyhotovený ako dvojprúdové sacie obežné koleso, radiálne obežné kolesá. Príruba podľa DIN alebo ANSI.

  WKTR

  WKTR

  Zvislo zavesené, dvojstenné čerpadlo s telesom s puzdrom rozvádzacích lopatiek, poháňaným hriadeľom, integrovaným axiálnym uložením a vypúšťaním cez stúpačku podľa API 610/ISO 13709 (VS1). V jedno- alebo dvojstupňovej konfigurácii, ako aj s prvým stupňom v jedno- a dvojprúdovom vyhotovení.

  YNK

  YNK

  Vodorovné, radiálne delené, jednostupňové, dvojprúdové čerpadlo na napájanie kotlov (Booster systém) s dvojitou alebo jednoduchou špirálovou komorou vo vyhotovení z oceľoliatiny.