PumpMeter

PumpMeter

Enhet för övervakning av driften av en pump. Det är en intelligent tryckgivare för pumpar med direktvisning av mätvärden och driftdata. Den registrerar pumpens belastningsprofil för att vid behov signalera optimeringspotentialen med avseende på ökad energieffektivitet och tillgänglighet. Enheten består av två tryckgivare och en visningsenhet. PumpMeter har monterats fullständigt och konfigurerats för respektive pump på fabriken. Den ansluts med en M12-stickkontakt och kan användas direkt.
See all documents and downloads

Main Applications

  • Industri:
  • Klimatanläggningar
  • Kylcirkulation
  • Värmeanläggningar
Show all applicationsicon arrowright

Benefits

  • Insyn i hur pumpen fungerar genom direktvisning av relevanta driftdata, t.ex pumpens driftpunkt
  • Identifiering av energisparpotential genom registrering och utvärdering av belastningsprofilen och i förekommande fall visning av energieffektivitetsikonen (EFF)
  • Tid och pengar sparas med fabriksmonterade givare på pumpen jämfört med konventionell instrumentering i anläggningen

Your KSB contact: We're here to support you

Do you need any assistance finding the right material number?
We’ll soon provide a list so you can directly place your purchase order.
Meanwhile please contact our support:

Tel: +41 43 210 99 33


Your KSB contact : We’re here to support you

Documents

TitleFormatSizeLast change
icon download-pdfBrochure PumpMeterpdf1.943/18/2020
TitleFormatSizeLast change
icon download-pdfPumpMeterpdf6.437/23/2019
icon download-pdfPumpMeter LSApdf6.45/24/2019
TitleFormatSizeLast change
icon download-pdfPumpMeterpdf1.37/23/2019
icon download-pdfPumpMeter LSApdf1.045/24/2019