„KSB Group” Vispārīgais paziņojums par datu aizsardzību

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu atbildīgais ir: 

„KSB Finland Oy Latvijas filiāle”
K. Ulmaņa gatve 119
Mārupe, Mārupes novads
LV-2167 Latvija
Tel. +371 22 080 531
E-mail: info.latvija@ksb.com

„KSB SE & Co. KGaA” un tā pārvaldītā grupa (turpmāk — „KSB Group”) ir viens no vadošajiem sūkņu, vārstu un saistīto pakalpojumu nodrošinātājiem pasaulē.

„KSB SE & Co. KGaA” atbild arī par tā tīmekļa lappusēs ietverto grupas papildu uzņēmumu, piemēram, „KSB Service GmbH”, „Dynamik-Pumpen GmbH”, „KAGEMA Industrieausrüstungen GmbH”, „Pumpen-Service Bentz GmbH”, „PMS-BERCHEM GmbH” un „Uder Elektromechanik GmbH”, pārstāvību.