Baseins attīrīšanas stacijā

Notekūdeņu tehnoloģijas

Uzticama notekūdeņu un plūdu ūdeņu transportēšana ar KSB produktiem

Ikvienā vietā, kur dzīvo un strādā cilvēki, rodas notekūdeņi. Tie ir jāsavāc un jāattīra. Tikai pēc tam ūdens var atgriezties dabiskajā apritē.

Vislabākais notekūdeņu tehnoloģiju aprīkojums — KSB notekūdeņu sūkņi un vārsti

Netīro ūdeņu un notekūdeņu apstrāde izvirza augstas prasības iekārtām, komponentiem un materiāliem. Sūkņi var nosprostoties, un pastāv augsts sūkņu atteices risks. Apsaimniekotāji to nevar atļauties: traucējumi ne tikai rada zaudējumus, tie arī apdraud drošību. Šajā nozarē ir pieprasīti notekūdeņu sūkņi un vārsti, kas darbojas uzticami, energoefektīvi, bez bojājumiem un ar zemām ekspluatācijas izmaksām.
Savukārt aizsardzībā pret plūdiem ir spēkā vēl kā īpaša prasība: izmantotajiem sūkņiem ir jābūt darba gatavībā arī pēc ilgākas dīkstāves.

Kā tirgus līderis KSB ir īstais sadarbības partneris, lai nodrošinātu ekonomisku sistēmu ekspluatāciju bez raizēm. KSB piegādā sūkņus un vārstus notekūdeņu tehnoloģijām, kas droši un efektīvi darbojas par vissmagākajos apstākļos — gan notekūdeņu attīrīšanā, gan notekūdeņu novadīšanā un aizsardzībā pret plūdiem.

KSB notekūdeņu sūkņi un vārsti ir ideāli pielāgoti sūknējamai vielai un izmantošanas mērķim. Kvalitatīvi komponenti pastāvīgi nodrošina nevainojamu darbību — pat smagākajās slodzēs, kas rodas, piemēram, rūpniecisko notekūdeņu apstrādē. 
Gadu desmitiem ilga pieredze un plašas zināšanas par pielietojumu padara KSB par labāko partneri arī sistēmas optimizēšanai. Turklāt KSB ir līderis arī pētniecības, attīstības un izstādes jomā, kas ļauj nodrošināt augstu produktu un pakalpojumu kvalitāti. Līdz ar to jūs varat darbināt savas notekūdeņu sistēmas droši, ar minimālām apkopēm un zemām dzīves cikla izmaksām.
Tāpat KSB piedāvā arī visaptverošas konsultācijas un lielisku pasaules mēroga servisu.


Kas virza KSB šajā tirgū

Pieaugošās prasības attiecībā uz tīru vidi veicina notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un notekūdeņu sūkņu staciju būvniecību visā pasaulē. It īpaši valstīs ārpus Eiropas vides tehnoloģiju attīstības nepieciešamība rada jaunus izaicinājumus un veicina lielu projektu izstrādi.

KSB sūkņi, vārsti un pakalpojumi ir paredzēti videi draudzīgai un efektīvai notekūdeņu apstrādei. Gan notekūdeņu transportēšanā, gan notekūdeņu attīrīšanā, notekūdeņu aizvadīšanā un aizsardzībā pret plūdiem, gan attiecībā uz dzīvojamo māju, komunālajiem un rūpnieciskajiem notekūdeņiem: pateicoties ilggadīgajai pieredzei, KSB spēj nodrošināt vienmērīgus procesus notekūdeņu tehnoloģijās. Maksimāla efektivitāte, produktu un pakalpojumu kvalitāte KSB ir tikpat svarīga kā rūpīga attieksme pret dabu.

KSB pārbaudītie notekūdeņu sūkņi, netīrā ūdens sūkņi, ūdens novadīšanas sūkņi, augstspiediena sūkņi, maisīšanas un jaukšanas iekārtas — visi produkti atbilst šīm prasībām. Tie tiek izmantoti attīrīšanas sistēmās, rūpniecisko notekūdeņu apstrādē, notekūdeņu novadīšanas sistēmās, dūņu atūdeņošanā, komunālajā notekūdeņu novadīšanā un notekūdeņu sūkņu stacijās. Eiropas dziļākā notekūdeņu sūkņu stacija Sanktpēterburgā (Krievija) ir tikai viens no KSB kompetences piemēriem notekūdeņu tehnoloģiju segmentā. Arī aizsardzībā pret plūdiem KSB sūkņi, vārsti un pakalpojumi palīdz aizsargāt dzīvojamās platības un glābt dzīvības.

Pielietojumi notekūdeņu tehnoloģijās

Cilvēks lietusmētelī uz applūduša ceļa

Aizsardzība pret plūdiem

Katru gadu simtiem tūkstošu cilvēku visā pasaulē kļūst par plūdu upuriem. KSB ūdens novadīšanas sūkņi palīdz aizsargāt dzīvojamās platības un glābt dzīvības.

Attīrīšanas stacijas attēls no gaisa

Notekūdeņu attīrīšana

KSB nosaka notekūdeņu apstrādes standartus pasaulē. Attīrīšanas sistēma Šanhajā ir viena no lielākajām Āzijā, un arī tajā ir izmantoti uzticamie KSB produkti.