Installation and commissioning

KSB: jūsu uzticamais partneris sūkņu uzstādīšanai un ekspluatācijas sākšanai

Drošība no paša sākuma: KSB servisa speciālisti veic sūkņu uzstādīšanu, vārstu uzstādīšanu un automatizācijas komponentu montāžu. Profesionāli un droši — visā pasaulē.

Montāža un ekspluatācijas sākšana

KSB: jūsu uzticamais partneris sūkņu uzstādīšanai un ekspluatācijas sākšanai

Drošība no paša sākuma: KSB servisa speciālisti veic sūkņu uzstādīšanu, vārstu uzstādīšanu un automatizācijas komponentu montāžu. Profesionāli un droši — visā pasaulē.

Individuāla sūkņu ekspluatācijas sākšana

Sūkņu, vārstu un automatizācijas produktu profesionāla montāža un ekspluatācijas sākšana ir priekšnosacījums sekmīgai iekārtu ekspluatācijai. Tikai precīza palaide bez aizkavēšanās palīdz izvairīties no problēmām un ar to saistītajām izmaksām.

Darbā ar iekārtām pieredzējušie KSB servisa speciālisti sniedz atbalstu, sākot sūkņu ekspluatāciju, un gādā, lai turpmākā darbība noritētu droši un bez traucējumiem.

KSB speciālisti visā pasaulē vada gan atsevišķu sūkņu agregātu, gan lielo iekārtu (piem., jūras ūdens atsāļošanas sistēmu) vai sūkņu staciju montāžas darbus.

KSB serviss ietver sūkņu uzstādīšanu pilnā apjomā, kas nepieciešama, lai nekavējoties sāktu darbu — sākot ar sūkņu un vārstu uzstādīšanu, ekspluatācijas sākšanu un beidzot ar nolīmeņošanu un automatizāciju. Papildus KSB piedāvā veikt izmēģinājumu un instruēt jūsu personālu. Tas iespējams ne tikai attiecībā uz KSB ražotājiem produktiem, bet arī citu ražotāju produktiem.

Divi servisa montieri novieto sūkni un motoru

Sūkņa un motora novietojums

Mūsu piedāvājums

 • Piegādāto sūkņu, vārstu u. c. pārbaude
 • Iekārtas priekšnosacījumu pārbaude
 • Visu montāžas posmu uzraudzība
 • Hermētiskuma pārbaude
 • Pareiza agregātu līmeņošana ar modernāko lāzertehniku
 • Uzstādīto mērierīču pārbaude
 • Pirmās ekspluatācijas sākšanas, izmēģinājumu un pārbaudes darbības ar ekspluatācijas datu dokumentēšanu
 • Personāla instruēšana
 • Konservācijas pasākumi aizkavētas ekspluatācijas sākšanas gadījumā

Jūsu priekšrocības

 • Viena kontaktpersona visas instalēšanas fāzes laikā 
 • Izmaksu optimizācija, pateicoties profesionālai plānošanai, izpildei un termiņu ievērošanai
 • Drošība, jo īpaši sākumfāzē, pateicoties darbā ar iekārtām pieredzējušiem KSB speciālistiem ar ražotāja tehnoloģisko kompetenci
 • Nevainojama iekārtas palaide maksimālai produktivitātei jau no paša sākuma
Inspection service

Inspekcijas serviss

KSB inspekcijas serviss ar regulāru sūkņu inspekciju un sūkņu apkopi garantē drošu darbību un augstu iekārtas darbgatavību.

 • Profilaktiska atteices novēršana
 • Pieejamība visu diennakti