Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Produkttyp

(131 träffar)

  AmaCan D

  AmaCan D

  Dränkbar pump i rörschaktutförande tillgänglig för våt installation med öppen flerskovel, enstegs, ATEX-utförande

  Amacan K

  Amacan K

  Dränkbar pump för våtuppställning i rörschaktsutförande med kanalhjul, ett steg, enkelsugande. ATEX-utförande tillgängligt.

  Amacan P

  Amacan P

  Dränkbar pump för våtuppställning i rörschaktsutförande med axialpropeller i ECB-utförande, ett steg, enkelsugande. ATEX-utförande tillgängligt.

  Amacan S

  Amacan S

  Dränkbar pump för våtuppställning i rörschaktsutförande med D-pumphjul, ett steg. ATEX-utförande finns.

  AmaDrainer 3

  AmaDrainer 3

  Vertikal, helt dränkbar enstegspump i blockkonstruktion, med inbyggd nivåbrytare för automatisk styrning eller valbar för styrning via extern strömställare, med ett maximalt nedsänkningsdjup på 2 m.

  AmaDrainer 4 / 5/AmaDrainer 80 / 100

  AmaDrainer 4 / 5/AmaDrainer 80 / 100

  AmaDrainer 4../5..: Vertikala, enstegs, helt dränkbara pumpar i blockkonstruktion, IP68, med eller utan nivåbrytare med ett maximalt nedsänkningsdjup på 7 m. AmaDrainer 80/100: Vertikala, enstegs, helt dränkbara pumpar i blockkonstruktion, IP68, med eller utan nivåbrytare och med ett maximalt nedsänkningsdjup på 10 m.

  Amaline

  Amaline

  Våtinstallerade horisontella propellerpumpar med dränkbar motor, drivna direkt eller med rak växel, ECB-propeller med 3 fasta fiberavvisande skovlar, med en skruvfri anslutning till tryckledningen. Explosionsskyddat utförande finns tillgängligt.

  AmaPorter

  AmaPorter

  Vertikal, dränkbar smutsvattenmotorpump (gjutgodsutförande) med ett steg i blockkonstruktion, i utförande för stationär eller transportabel våt installation.

  Amarex

  Amarex

  Vertikal, dränkbar motorpump med ett steg i våt installation med friströmshjul (F-max) eller öppet dubbelbladigt hjul (D-max) i stationärt och transporterbart utförande. Enstegs, enkelsugande, inte självsugande pumpaggregat i blockkonstruktion. ATEX-utförande tillgängligt.

  Amarex KRT

  Amarex KRT

  Horisontal eller vertikal dränkbar motorpump med ett steg som blockaggregat med olika pumphjulsutföranden av nästa generation i våt- eller torruppställning, stationär eller transportabel med energisparmotor, kan fås i explosionsskyddat utförande.

  Amarex NS

  Amarex NS

  Vertikal, nedsänkbar enstegspump med skärhjul (S) i våtuppställning, stationär och transporterbar. Amarex N-pumpar är blockaggregat med ett steg som är dränkbara och icke-självsugande med en flödesriktning. ATEX-utförande tillgängligt.

  AU

  AU

  Horisontal självsugande centrifugalpump, öppet eller halvöppet pumphjul med inställning genom slitageplatta, med mekanisk tätning, ATEX-utförande finns.

  AU Monobloc

  AU Monobloc

  Horisontal självsugande centrifugalpump i blockkonstruktion, öppet eller halvöppet pumphjul med inställning genom slitageplatta, med mekanisk tätning, drivning med elmotorer eller förbränningsmotorer, ATEX-utförande finns.

  B pump

  B pump

  Borrhålspump enligt AWWA E101-88, med radialdelade utbytbara skovelhus, slitringar och pumphjul; stigarrörssats med utbytbara lager och stigarrör för modulär förlängning för olika nedsänkningsdjup.

  Calio

  Calio

  Underhållsfri, högeffektiv våtlöpande cirkulationspump med skruvförbands- eller flänsanslutning, högeffektiv elmotor och steglös differenstrycksreglering.

  Calio Pro

  Calio Pro

  Underhållsfri, högeffektiv våtlöpande cirkulationspump med skruvförbands- eller flänsanslutning, högeffektiv elmotor och steglös differenstrycksreglering.

  Calio Pro Z

  Calio Pro Z

  Underhållsfri, högeffektiv våtlöpande cirkulationspump med tvillingpumpstyrning med unionskoppling eller flänsanslutning, högeffektiv elmotor och steglös differenstrycksreglering.

  Calio S Pro

  Calio S Pro

  Underhållsfri, högeffektiv våtlöpande cirkulationspump med unionskoppling, högeffektiv elmotor och steglös differenstrycksreglering.

  Calio Z

  Calio Z

  Underhållsfri, högeffektiv våtlöpande cirkulationspump med tvillingpumpstyrning med unionskoppling eller flänsanslutning, högeffektiv elmotor och steglös differenstrycksreglering.

  Calio-Therm NC

  Calio-Therm NC

  Underhållsfri, oreglerad dricksvattencirkulationspump i våtlöpande utförande med unionskoppling, elmotor med varvtalsändring med flera steg för användning i dricksvattenförsörjningssystem.

  CalioTherm Pro

  CalioTherm Pro

  Underhållsfri, högeffektiv, reglerbar dricksvattencirkulationspump i våtlöpande utförande med unionskoppling eller flänsanslutning, elmotor och steglös differenstrycksreglering för användning i dricksvattenförsörjningssystem och varmvattenförsörjningssystem.

  CalioTherm S

  CalioTherm S

  Underhållsfri, högeffektiv dricksvattencirkulationspump i våtlöpande utförande med unionskoppling, synkronmotor med permanentmagneter med varvtalsändring med flera steg för användning i dricksvattenförsörjningssystem.

  CalioTherm S Pro

  CalioTherm S Pro

  Underhållsfri, högeffektiv, reglerbar dricksvattencirkulationspump i våtlöpande utförande med unionskoppling, elmotor och steglös differenstrycksreglering för användning i dricksvattenförsörjningssystem och varmvattenförsörjningssystem

  CHTC

  CHTC

  Horisontell högtrycks-mantelhuspump med radialhjul, enkel- och dubbelsugande, flera steg, med flänsar/svetsstutsar enligt DIN och ANSI.

  CHTD

  CHTD

  Horisontell högtrycks-mantelhuspump med radialhjul, enkel- och dubbelsugande, flera steg, med flänsar/svetsstutsar enligt DIN och ANSI.

  CHTR

  CHTR

  Horisontell högtrycksmantelhuspump med radialhjul, enkel- och dubbelsugande, flera steg, med flänsar/svetsstutsar enligt DIN, API 610 och ANSI.

  CHTRa

  CHTRa

  Horisontell, axiellt delad, enkelsugande flerstegsspiralhuspump lagrad på båda sidor med enkelhus och motroterande pumphjul enligt API 610 (ISO 13709), typ BB3. Första steget som tillval i dubbelsugande utförande för lägre NPSH-krav. ATEX-utförande tillgängligt.

  Comeo

  Comeo

  Flerstegscentrifugalpump i blockkonstruktion

  CPKN

  CPKN

  Horisontell, radialdelad spiralhuspump i processuppbyggnad, med radialhjul, enkelsugande, ett steg, enligt ISO 2858/ISO 5199, även som variant med våt axel, koniskt tätningsutrymme och/eller halvöppet pumphjul. ATEX-utförande tillgängligt.

  CPKNO

  CPKNO

  Horisontell spiralhuspump i processkonstruktion, med halvöppet pumphjul, enstegs, enligt ISO 2858 / ISO 5199. ATEX-utförande finns.

  Estigia

  Estigia

  Vertikal, våtuppställd dränkbar pump med olika pumphjulsformer för att klara de olika kraven för olika pumpmedier. Med tryckrör upp till ovanför täckplattan, DN enligt nominellt flöde. Tätning med radialtätningsring, enkel eller dubbel mekanisk tätning av patrontyp. ATEX-utförande tillgängligt.

  Etabloc

  Etabloc

  Enstegs spiralhusblockpump, effekt enligt EN 733, med utbytbar axelhylsa och spaltringar, med motormonterat varvtalsregleringssystem. Med KSB SuPremE, en magnetfri synkronreluktansmotor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW / 0,75 kW med 1 500 min⁻¹) i effektivitetsklassen IE4/IE5 enligt IEC TS 60034-30-2:2016, för drift med hjälp av varvtalsregleringssystem typ KSB PumpDrive 2 eller KSB PumpDrive 2 utan rotorlägesgivare. Fästpunkter enligt EN 50347, kåpmått enligt DIN V 42673 (07-2011). ATEX-utförande tillgängligt.

  Etabloc SYT

  Etabloc SYT

  Spiralhuspump, horisontal-/vertikaluppställning, processuppbyggnad, ett steg, effekt enligt EN 733, radialdelat spiralhus, utbytbara spaltringar, spiralhus med gjutna pumpfötter, slutet radialhjul med krökta skovlar, enkel mekanisk tätning enligt EN 12756, mediesmort glidlager, fettsmort radialkullager i motorhuset, med magnetfri KSB SuPremE-motor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW/0,75 kW med 1 500 min⁻¹ har försetts med permanentmagneter) i effektivitetsklass IE4/IE5 och varvtalsregleringssystem PumpDrive, ATEX-utförande finns.

  Etachrom B

  Etachrom B

  Horisontell blockpump med ringsektion och ett steg, med märkeffekt samt viktiga mått enligt EN 733, med utbytbara spaltringar och varvtalsregleringssystem monterat på motorn. Med KSB SuPremE, en magnetfri synkron-reluktansmotor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW / 0,75 kW med 1 500 min⁻¹) i effektivitetsklassen IE4/IE5 enligt IEC TS 60034-30-2:2016, för drift med hjälp av varvtalsregleringssystem typ KSB PumpDrive 2 eller KSB PumpDrive 2 utan rotorlägesgivare. Fästpunkter enligt EN 50347, kåpmått enligt DIN V 42673 (07-2011). ATEX-utförande tillgängligt.

  Etachrom L

  Etachrom L

  Horisontell blockpump med ringsektion och ett steg, med märkeffekt samt viktiga mått enligt EN 733, med utbytbara spaltringar och varvtalsregleringssystem monterat på motorn. Med KSB SuPremE, en magnetfri synkron-reluktansmotor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW/0,75 kW med 1 500 min⁻¹ har försetts med permanentmagneter) i effektivitetsklassen IE4/IE5 enligt IEC TS 60034-30-2:2016, för drift med hjälp av varvtalsregleringssystem av typen KSB PumpDrive 2 eller KSB PumpDrive 2 Eco utan rotorlägesgivare. Fästpunkter enligt EN 50347, kåpmått enligt DIN V 42673 (07-2011). ATEX-utförande tillgängligt.

  Etaline

  Etaline

  Enstegsspiralhuspump i inline-utförande med magnetfri KSB SuPremE-motor i effektivitetsklass IE4/IE5 och PumpDrive-varvtalsregleringssystem – pump- och motoraxel är fast monterade till varandra. Med KSB SuPremE, en magnetfri synkron-reluktansmotor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW / 0,75 kW med 1 500 min⁻¹) i effektivitetsklassen IE4/IE5 enligt IEC TS 60034-30-2:2016, för drift med hjälp av varvtalsregleringssystem typ KSB PumpDrive 2 eller KSB PumpDrive 2 Eco utan rotorlägesgivare. Fästpunkter enligt EN 50347, kåpmått enligt DIN V 42673 (07-2011). ATEX-utförande tillgängligt.

  EtaLine Pro

  EtaLine Pro

  EtaLine Pro – mer kompakt, flexibel och effektiv. Servicevänlig, högeffektiv varvtalsreglerad inline-pump med torrkörande synkronmotor med permanentmagneter. Integrerade, genomtänkta pumpfunktioner. Uppfyller effektivitetskraven i ErP-riktlinjerna med råge. Kan användas för uppvärmning/luftkonditionering och vattensystem

  Etaline SYT

  Etaline SYT

  Enstegs-spiralhuspump i in-line-utförande med magnetfri KSB SuPremE-motor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW/0,75 kW med 1 500 min⁻¹ har försetts med permanentmagneter) i effektivitetsklass IE4/IE5 och varvtalsregleringssystem PumpDrive, pumpaxel och motoraxel är fast monterade i varandra. ATEX-utförande tillgängligt.

  Etaline Z

  Etaline Z

  Enstegspump i inline-utförande som tvillingpump med magnetfri KSB SuPremE-motor i effektivitetsklass IE4/IE5 och med frekvensomformare PumpDrive, pump- och motoraxel är fast monterade till varandra. Med M12-modul (tillbehör) är redundant drift av Etaline-Z möjlig utan överordnad regulator. Med KSB SuPremE, en magnetfri synkron-reluktansmotor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW / 0,75 kW med 1 500 min⁻¹) i effektivitetsklass IE4/IE5 enligt IEC TS 60034-30-2: 2016, för drift med hjälp av frekvensomformare typ KSB PumpDrive 2 eller KSB PumpDrive 2 Eco utan rotorlägesgivare. Fästpunkter enligt EN 50347, kåpmått enligt DIN V 42673 (07-2011). ATEX-utförande tillgängligt.

  Etaline-R

  Etaline-R

  Vertikal blockpump med pumphus i inline-konstruktion med magnetfri KSB SuPremE-motor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW / 0,75 kW med 1 500 min⁻¹ är utformade med permanentmagneter) i effektivitetsklass IE4/IE5 och frekvensomformare PumpDrive.

  Etanorm

  Etanorm

  Horisontell spiralhuspump med ett steg, med märkeffekt samt viktiga mått enligt EN 733, med lagerkonsol, i processutförande, med utbytbara axelhylsor/axelskyddshylsor och spaltringar, med motormonterat varvtalsregleringssystem. Med KSB SuPremE, en magnetfri synkron-reluktansmotor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW / 0,75 kW med 1 500 min⁻¹) i effektivitetsklassen IE4/IE5 enligt IEC TS 60034-30-2:2016, för drift med hjälp av varvtalsregleringssystem typ KSB PumpDrive 2 eller KSB PumpDrive 2 utan rotorlägesgivare. Fästpunkter enligt EN 50347, kåpmått enligt DIN V 42673 (07-2011). ATEX-utförande tillgängligt.

  Etanorm SYT

  Etanorm SYT

  Spiralhuspump, horisontaluppställning, processuppbyggnad, ett steg, effekt och mått enligt EN 733, radialdelat spiralhus med gjutna pumpfötter, utbytbara spaltringar, slutet radialhjul med krökta skovlar, enkel mekanisk tätning enligt EN 12756, dubbel mekanisk tätning enligt EN 12756, lager på drivsidan: rullager, lager på pumpsidan: glidlager, med magnetfri KSB SuPremE-motor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW/0,75 kW med 1 500 min⁻¹ har försetts med permanentmagneter) i effektivitetsklass IE4/IE5 och varvtalsregleringssystem PumpDrive, ATEX-utförande finns

  Etanorm V

  Etanorm V

  Spiralhuspump med ett steg för vertikal montering i sluten behållare som befinner sig under atmosfäriskt tryck, med effekt enligt EN 733.

  Etanorm-RSY

  Etanorm-RSY

  Spiralhuspump, horisontaluppställning, processuppbyggnad, ett steg, effekt och mått enligt EN 733, radialdelat spiralhus med gjutna pumpfötter, utbytbara spaltringar, slutet radialhjul med krökta skovlar, enkel mekanisk tätning enligt EN 12756, dubbel mekanisk tätning enligt EN 12756, lager på drivsidan: rullager, lager på pumpsidan: glidlager, med magnetfri KSB SuPremE-motor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW/0,75 kW med 1 500 min⁻¹ har försetts med permanentmagneter) i effektivitetsklass IE4/IE5 och varvtalsregleringssystem PumpDrive, ATEX-utförande finns

  Etaprime B

  Etaprime B

  Horisontell självsugande spiralhuspump, ett steg, med öppet flerbladshjul, i blockkonstruktion, pump- och motoraxel är fast monterade till varandra, ATEX-utförande finns.

  Etaprime L

  Etaprime L

  Horisontell självsugande spiralhuspump, ett steg, med öppet flerbladshjul, från pumpstorlek 40-40-140 med lagerkonsol, in processuppbyggnad, ATEX-utförande finns.

  Etaseco/ Etaseco-I

  Etaseco/ Etaseco-I

  Horisontell/vertikal, axeltätningsfri pump i processuppbyggnad med helt sluten spaltrörsmotor, låg bulleremission, med radialhjul, ett steg, enkelsugande, med anslutningsmått för hölje enligt EN 733 eller inline

  FGD

  FGD

  Vitjärnspump för stora matarmängder vid låga matningshöjder, med enkelväggshus och pumphjul med hög verkningsgrad. Endelad sugkåpa med integrerad monteringsplatta.

  Filtra N

  Filtra N

  Enstegs självsugande centrifugalpump i blockkonstruktion.

  HG

  HG

  Horisontell, radialdelad sektionspump med radialdelad pump, enkel- eller dubbelsugande, flera steg.

  HGM/HGM-S

  HGM/HGM-S

  Horisontell, radialdelad mediesmord sektionspump med flera steg och radialhjul, inlopp axialt och radialt enkelsugande.

  HPH

  HPH

  Horisontell, radialdelad spiralhuspump i processuppbyggnad, med pumpfötter mitt på axeln, med radialhjul, enkelsugande, med ett steg. TRD-modellseriegodkännande kan utföras av TÜV. ATEX finns.

  HPK

  HPK

  Horisontell, radialdelad spiralhuspump i processuppbyggnad, med radialhjul, enkelsugande, med ett steg, enligt ISO 2858/ISO 5199. TRD-modellseriegodkännande kan utföras av TÜV. ATEX-utförande finns.

  HPK-L

  HPK-L

  Horisontell, radialdelad spiralhuspump i processuppbyggnad, med en värmespärr och ett luftkylt tätningsutrymme genom ett integrerat fläkthjul, utan extern kylning, radialhjul, enkelsugande, ett steg, enligt ISO 2858/ISO 5199, ATEX-utförande finns.

  HVF

  HVF

  En högeffektiv pump speciellt utformad för att transportera fasta ämnen med innesluten luft. Konstruktionen kännetecknas av ett patenterat pumphjul och en ventilationskammare som tar bort luften i pumpmediet från sugmunnen, vilket förhindrar blockeringar orsakade av innesluten luft och minskar driftstoppen. Pumpdelarna som kommer i kontakt med pumpmediet (pumphus, pumphjul och sugvägg/liner) består av vitjärn med hög andel krom. Det ökar komponenternas livslängd. Uretan finns också tillgängligt som material. Maximalt tillåtet arbetstryck ligger mellan 8 och 11,5 bar beroende på pumpstorlek. Det bäst lämpade för att transportera pumpmedium med lite till lätt abrasiva fasta partiklar. Perfekt för slam, klass 1 till 2.

  ILN

  ILN

  Vertikal in-line-cirkulationspump med slutet pumphjul och mekanisk tätning. ILNS med vakuumhjälppump, ILNE med suganordning (ejektor). Processutformning möjliggör utbyggnad av pumphjulet utan demontering av rörledningarna och motorn. ATEX-utförande tillgängligt.

  ILNC

  ILNC

  Vertikal centrifugalpump i blockkonstruktion och in-line-utförande, med elmotor, slutet pumphjul och mekanisk tätning. ILNCS med vakuumhjälppump, ILNCE med suganordning (ejektor). IEC-normmotor. ATEX-utförande tillgängligt.

  INVCP

  INVCP

  Vertikal, våt- eller torruppställd dränkbar pump med slutet eller halvöppet pumphjul. Med tryckrör till ovanför bottenplattan (INVCP) eller utan tryckrör (INVCN). ATEX-utförande tillgängligt.

  Ixo N

  Ixo N

  Flerstegs-centrifugalpump i blockkonstruktion för helt eller delvis dränkt drift (minsta dränkdjup 0,1 m), djupliggande inlopp, silhus med max. maskvidd 2,0 mm.

  Ixo Pro

  Ixo Pro

  Flerstegs-djupbrunnspump med integrerad tryckbrytare, flödessensor och backventil. Elektroniskt torrkörningsskydd med fyra startförsök i rad, kondensator integrerad. Inklusive 15 m anslutningskabel H07 RN-F med Schuko-kontakt.

  KWP

  KWP

  Horisontell, radialdelad spiralhuspump i processkonstruktion, ett steg, enkelsugande med flera pumphjulsutformningar: stängt flerkanalshjul, öppet pumphjul med flera blad och friströmshjul. ATEX-utförande tillgängligt.

  KWP-Bloc

  KWP-Bloc

  Horisontell och vertikal radialdelad spiralhuspump i blockkonstruktion, ett steg, enkelsugande med flera pumphjulsutformningar: stängt flerkanalshjul, öppet pumphjul med flera blad och friströmshjul.

  LCC-H

  LCC-H

  En högeffektiv slampump, perfekt för tung användning. Pumpdelarna som kommer i kontakt med pumpmediet (pumphus, pumphjul och sugvägg/liner) består av vitjärn med hög andel krom. Väggtjockleken på de delar som kommer i kontakt med pumpmediet i LCC-H är tjockare än för LCC-M. Det ökar slitbeständigheten och gör så att de kan användas vid högre tryck. Slitageplattan och sugkåpan på sugsidan är separata komponenter, vilket leder till lägre underhållskostnader. Alla pumpar är dimensionerade för ett maximalt tillåtet arbetstryck på 16 bar. Det bäst lämpade för att transportera pumpmedium med lite till lätt abrasiva fasta partiklar. Perfekt för slam, klass 2 till 3.

  LCC-M

  LCC-M

  En högeffektiv slampump med utmärkta slitbeständiga egenskaper över ett stort driftområde. Pumpdelarna som kommer i kontakt med pumpmediet (pumphus, pumphjul och sugkåpa/liner) består av vitjärn med en hög andel krom. En optimerad konstruktion som ger en enkel demontering och installation vid underhålls- och servicearbeten. Maximalt tillåtet arbetstryck ligger mellan 8 och 16 bar beroende på pumpstorlek. Det bäst lämpade för att transportera pumpmedium med lite till lätt abrasiva fasta partiklar. Perfekt för slam, klass 1 till 2.

  LCC-R

  LCC-R

  Utbytbart eller gummerat utförande eller delvis i metall. Anpassning av befintliga pumpar till nya användningsområden genom ett enkelt byte av de pumpdelar som är i kontakt med pumpmediet.

  LCV

  LCV

  Vertikala, robusta dränkbara axelpumpar i cantileverutförande, med insug underifrån och lagring utanför pumpmediet. Utförande med öppet och stängt pumphjul för bästa verkningsgrad och maximal kulgenomföring. Förslitningsdelar på de pumpdelar som kommer i kontakt med pumpmediet (pumphus, pumphjul, sugkåpa/liner) i vitjärn med hög andel krom och som därmed är mycket slitbeständiga. Maximalt tillåtet arbetstryck ligger mellan 7 och 11 bar beroende på pumpstorlek. Det bäst lämpade för att transportera pumpmedium med lite till lätt abrasiva fasta partiklar. Perfekt för slam, klass 1 till 2.

  LHD

  LHD

  Horisontell spiralhuspump för hydraulisk pumpning av fasta ämnen i stora mängder. Lämplig för stora och mycket stora partikelstorlekar med mycket god sugförmåga vid höga verkningsgrader. Användning i lågtryckområdet. Pumpdelar i vitjärn.

  LSA

  LSA

  Robust, beprövad, högeffektiv pump för hög uppfordringshöjd med pumpkomponenter av nötningsbeständigt vitt gjutjärn som är konstruerad för hydraulisk matning av fasta ämnen vid olika kornstorlekar och driftsförhållanden. Stabil, beprövad, driftsäker och underhållsvänlig

  LUVA

  LUVA

  Vertikal kulhuspump, radialhjul, enkelsugande, ett till tre steg. Lämplig för maximalt tilloppstryck och högsta temperaturer. Integrerad våtlöpande motor enligt VDE. Pumpmediesmort lager, därför behövs inget oljeförsörjningssystem. Utförande enligt TRD, ASME eller IBR.

  LUVm

  LUVm

  Vertikal pump med inbyggd motor, enkelsugande, ett till tre steg. Lämpar sig för högsta tilloppstryck och temperaturer. Integrerad våtlöpande motor enligt VDE. Pumpmediesmort lager, därför behövs inget oljeförsörjningssystem. Utformning enligt ASME Section 3, KTA, etc.

  Magnochem

  Magnochem

  Horisontell enstegspump utan axeltätningar i processuppbyggnad, med magnetkoppling, enligt DIN EN ISO 2858/ISO 5199, med radialhjul, enkelsugande. ATEX-utförande finns.

  Magnochem-Bloc

  Magnochem-Bloc

  Horisontell eller vertikal spiralhuspump utan axeltätningar i blockkonstruktion, med magnetkoppling, enligt DIN EN ISO 2858/ISO 5199, med radialhjul, enkelsugande. ATEX-utförande finns.

  MDX

  MDX

  GIW:s senaste tekniska utveckling med överlägsna slitageegenskaper och mycket kraftigt förlängd brukstid. För pumpning av aggressiva pumpmedier som innehåller fasta partiklar.

  MegaCPK

  MegaCPK

  Horisontell, radialdelad spiralhuspump i processutförande med radialhjul, enkelsugande och enstegs, enligt DIN EN ISO 5199, mått enligt DIN EN ISO 2858 kompletterat för nominella dimensioner DN25 och ≥DN200, med stor mångfald av material och tätningar, även som variant med våt axel och koniskt tätningsutrymme. ATEX-utförande tillgängligt.

  MHD

  MHD

  Horisontell spiralhuspump för hydraulisk pumpning av fasta ämnen i stora mängder. Lämplig för stora och mycket stora partikelstorlekar med mycket god sugförmåga vid höga verkningsgrader. Pumpdelar i vitjärn.

  MK

  MK

  Vertikal dränkbar pump med trekanalshjul och ett spiralhus utformat som inloppsfilter.

  Movitec

  Movitec

  Vertikal högtryckscentrifugalpump i komponentutförande med flera steg och motstående sug- och tryckstutsar med samma nominella bredd (in-line-utförande) och blockkonstruktion för drivning. Med KSB SuPremE, en magnetfri synkron-reluktansmotor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW/0,75 kW med 1 500 min⁻¹ utrustade med permanentmagneter) i effektivitetsklassen IE4/IE5 enligt IEC TS 60034-30-2:2016, för drift med hjälp av varvtalsregleringssystem typ KSB PumpDrive 2 eller KSB PumpDrive 2 utan rotorlägesgivare. Fästpunkt enligt EN 50347, kåpmått enligt DIN V 42673 (07-2011). ATEX-utförande tillgängligt.

  Movitec H(S)I

  Movitec H(S)I

  Flerstegs horisontella centrifugalpumpar med högt tryck, med KSB SuPremE, en magnetfri synkron-reluktansmotor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW/0,75 kW med 1 500 min⁻¹ utrustade med permanentmagneter) i effektivitetsklassen IE4/IE5 enligt IEC TS 60034-30-2:2016, för drift med hjälp av varvtalsregleringssystem typ KSB PumpDrive 2 eller KSB PumpDrive 2 utan rotorlägesgivare.

  Movitec VCI

  Movitec VCI

  Vertikal dränkbar högtryckspump med flera steg för montering på behållare eller plattformar.

  MultiEco

  MultiEco

  Flerstegs självsugande centrifugalpump i blockkonstruktion.

  Multitec

  Multitec

  Horisontell eller vertikal centrifugalpump med flera steg i komponentutförande, i block- eller bottenplatteutförande. Med axial eller radial sugstuts, gjutna radialpumphjul och motormonterat varvtalsregleringssystem. ATEX-utförande tillgängligt.

  Multitec E/F/V

  Multitec E/F/V

  Horisontell eller vertikal centrifugalpump med flera steg i komponentutförande, i block- eller bottenplatteutförande. Med axial eller radial sugstuts, gjutna radialpumphjul och motormonterat varvtalsregleringssystem. ATEX-utförande tillgängligt.

  Omega

  Omega

  Horisontellt eller vertikalt uppställd längsdelad enstegspump och dubbelsugande radialhjul, anslutningsfläns enligt DIN, EN eller ASME.

  PHZ

  PHZ

  Vertikal rörhuspump med halvaxialt propellerpumphjul, valbart inlopp med inloppsmunstycke eller insugningskrök, med valbar utdragbar roterande enhet, tryckstuts anordnad över eller under markytan, fläns enligt DIN eller ANSI möjlig.

  PNW

  PNW

  Vertikal rörhuspump med axial propeller, enstegs, med underhållsfritt Residur-lager, tryckstuts över eller under markytan.

  PNZ

  PNZ

  Vertikal rörhuspump med axial propellerpumphjul , valbar inlopp med inloppsmunstycke eller insugningskrök, med valbar utdragbar roterande enhet, tryckstuts anordnad över eller under markytan, fläns enligt DIN eller ANSI möjlig.

  PSR

  PSR

  Vertikal enhet som är integrerad på botten av reaktorbehållaren som axeltätningslös pump med läckagefri våtlöpande motor med litet underhållsbehov.

  RDLO

  RDLO

  Horisontellt eller vertikalt uppställd längsdelad enstegspump och dubbelsugande radialhjul, anslutningsfläns enligt DIN, EN eller ASME.

  RDLP

  RDLP

  Horisontellt uppställd, längsdelad spiralhuspump med ett, två eller tre steg och dubbelsugande radialhjul, toppfläns enligt DIN, ISO eller ANSI.

  RER

  RER

  Vertikal enstegs-huvudkylmedelpump med smidd, innerbeklädd ringsektion, styrhjulshydraulik, i utförande med eget eller externt stödlager.

  RHD

  RHD

  Horisontell, dubbelsugande reaktorvattenpump med ett steg i gjutet eller smitt utförande.

  RHM/RVM

  RHM/RVM

  RHM: Horisontell tunnhuspump med flera steg. RVM: Vertikal tunnhuspump med flera steg.

  RHR/RVR

  RHR/RVR

  RHR: Horisontell ringsektionspump med smidd eller gjuten tryckhylsa och styrhjulshydraulik. RVR: Vertikal ringsektionspump med smidd eller gjuten tryckhylsa och styrhjulshydraulik.

  Rotex

  Rotex

  Vertikal enstegs-centrifugalpump, med en tryckstuts som går parallellt med pumpaxeln uppåt och en pumpfot som utformats som ett inloppsfilter. Pump och motor är fast förbundna via ett bärrör, anslutningsklar med 1,5 m anslutningsledning och nivåbrytare.

  RPH

  RPH

  Horisontell radialdelad spiralhuspump i processuppbyggnad enligt API 610, ISO 13709 (heavy-duty), typ OH2, enstegs med enkelsugande radialhjul och pumpfötter mitt för axlen, ev. med sugpumphjul (Inducer). ATEX-utförande tillgängligt.

  RPH-HW

  RPH-HW

  Horisontell, radialdelad spiralhuspump i processutförande, med centrerade pumpfötter, med radialhjul, enkelsugande, med ett steg.

  RPH-LF

  RPH-LF

  Horisontell, enkelsugande, enstegs, radialdelad processpump med stöd i axelns mitt, ensidigt lager och ringsektion enligt API 610 (ISO 13709), typ OH2. Särskilt utförande för små volymflöden. ATEX-utförande tillgängligt.

  RPH-RO

  RPH-RO

  Horisontell, radialdelad spiralhuspump, torruppställd, superduplexutförande.

  RPH-V

  RPH-V

  Vertikal enstegs-sumppump enligt API 610, ISO 13709 (heavy-duty), typ VS4 med inbyggt axiallager och separat tryckledning. ATEX-utförande tillgängligt.

  RPHb/RPHd/RPHbd

  RPHb/RPHd/RPHbd

  Heavy-duty, horisontellt, radialdelat spiralhuspump lagrat på båda sidor enligt API 610, ISO 13709 (heavy-duty) typ BB2, med radialhjul, enkel- eller dubbelsugande, ett eller två steg, pumpfötter mitt för axeln. ATEX-utförande tillgängligt.

  RSR

  RSR

  Vertikal huvudkylmedelpump med ett steg och gjutet eller smitt hus i utförande med stödlager.

  RTS

  RTS

  Pump-turbin-byggrupp, turbindrift (drivs med extern energikälla – fungerar oberoende av anläggningssystem), horisontal, kan dränkas, enstegs, fungerar under svåra förhållanden.

  RUV

  RUV

  Vertikal huvudkylmedelpump med ett steg. Axeltätningslöst utförande med integrerad våtlöpande cirkulationspump och integrerat svänghjul. Pumpmediesmort lager, därför behövs inget oljeförsörjningssystem.

  RVT

  RVT

  Vertikal tunnhuspump med flera steg, dubbelsugande sugpumphjul och smitt fördelarhus.

  RWCP/RWCN

  RWCP/RWCN

  Processpump med friströmshjul, halvöppet eller två-/trekanalshjul. Axeltätning genom mekanisk tätning eller packboxpackning med olika API-rördragningar. Oljesmorda lager. ATEX-utförande tillgängligt.

  Sewabloc

  Sewabloc

  Horisontal- eller vertikaluppställd spiralhuspump i blockkonstruktion med olika pumphjulsformar av nästa generation med tryckfläns enligt DIN och ANSI-standard, tillgänglig i explosionssäker konstruktion.

  Sewatec

  Sewatec

  Horisontal- eller vertikaluppställd spiralhuspump med olika pumphjulsformar av nästa generation med tryckfläns enligt DIN och ANSI-standard, tillgänglig i explosionssäker konstruktion.

  SEZ

  SEZ

  Vertikal rörhuspump med öppet skruvhjul, valbart inlopp med inloppsmunstycke eller insugningskrök, med valbar utdragbar roterande enhet, tryckstuts anordnad över eller under markytan, fläns enligt DIN eller ANSI möjlig.

  SEZT

  SEZT

  Vertikal rörhuspump med öppet eller stängt skruvhjul

  SNW

  SNW

  Vertikal rörhuspump med halvaxialt pumphjul, enstegs, med underhållsfritt Residur-lager, tryckstuts anordnat över eller under markyta.

  TBC

  TBC

  Horisontell högtryckscentrifugalpump med axialt inlopp för maximal slitbeständighet vid enkelt underhåll. Den konventionella enkelväggskonstruktionen avleder vid höga tillåtna tryck belastningen på slitdelarna till huslocket. Pumpdelar av mycket slitstarkt vitjärn.

  UPA 200 / UPA S 200

  UPA 200 / UPA S 200

  Enkelsugande centrifugalpump med ett eller flera steg i sektionsutförande, för vertikal eller horisontell installation. Backventil eller anslutningsstuts kan väljas. För brunnsdiametrar från 8 tum.

  UPA 250 / UPA S 250

  UPA 250 / UPA S 250

  Enkelsugande centrifugalpump med ett eller flera steg i sektionsutförande, för vertikal eller horisontell installation. Halvaxial hydraulik med avsvarvningsbara pumphjul. Backventil eller anslutningsstuts kan väljas. För brunnsdiametrar från 10 tum.

  UPA 300 / UPA S 300

  UPA 300 / UPA S 300

  Enkelsugande centrifugalpump med ett eller flera steg i sektionsutförande, för vertikal eller horisontell installation. Halvaxial hydraulik med avsvarvningsbara pumphjul. Backventil eller anslutningsstuts kan väljas. För brunnsdiametrar från 12 tum.

  UPA 350 / UPA S 350

  UPA 350 / UPA S 350

  Enkelsugande centrifugalpump med ett eller flera steg i sektionsutförande, för vertikal eller horisontell installation. Halvaxial hydraulik med avsvarvningsbara pumphjul. Backventil eller anslutningsstuts kan väljas. För brunnsdiametrar från 14 tum.

  UPA C 100

  UPA C 100

  Centrifugalpump med flera steg i sektionsutförande, i rostfritt stål för brunndiameter från 100 mm (4 tum), utförande med enfasväxelströmsmotor eller trefasmotor med kort kabel.

  UPA C 150

  UPA C 150

  Centrifugalpump med ett eller flera steg i sektionsutförande, för vertikal eller horisontell installation, helt i rostfritt stål för brunndiameter från 150 mm (6 tum).

  Vitacast Bloc

  Vitacast Bloc

  Spiralhuspump med lågt underhållsbehov och med magnetfri KSB SuPremE-motor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW/0,75 kW med 1 500 min⁻¹ är utformade med permanentmagneter) i effektivitetsklass IE4/IE5 och varvtalsregleringssystemet PumpDrive. Alla delar som kommer i kontakt med pumpmediet är utförda i rostfritt stål 1.4404/1.4409 (AISI 316L/CF3M). Konstruktion med litet dödutrymme, öppet pumphjul, elektropolerad yta, med utmärkt verkningsgrad. Hygienisk konstruktion för rengöring utan rester (CIP/SIP-kompatibel), certifierad av TNO-institutet enligt EHEDG-riktlinjer. Alla material är FDA-konforma och motsvarar EN 1935/2004. Som tillbehör finns bl.a. även transportvagnar. ATEX-utförande finns.

  Vitachrom

  Vitachrom

  Normalsugande enstegshygienpump med lågt underhåll i blockkonstruktion och processkonstruktion med magnetfri KSB SuPremE-motor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW/0,75 kW med 1 500 v/min är utformade med permanentmagneter) i effektivitetsklass IE4/IE5 och varvtalsregleringssystemet PumpDrive. Pumpen har ett halvöppet pumphjul, elektropolerade ytor och kan på grund av minimalt dödutrymme och frihet från springor rengöras mycket väl med CIP/SIP. Alla komponenter som kommer i kontakt med produkten är utförda i rostfritt stål 1.4404/1.4409 (AISI 316L/CF3M). Alla material är FDA-konforma och motsvarar EN 1935/2004. ATEX-utförande tillgängligt.

  Vitalobe

  Vitalobe

  Robust vridkolvspump i hygienisk konstruktion som kan drivas i båda riktningar, horisontell eller vertikal anordning av anslutningar. Hygienisk konstruktion på grund av minimalt dödutrymme och frihet från springor som gör att den kan rengöras mycket väl med CIP/SIP. Alla delar som kommer i kontakt med pumpmediet är i rostfritt stål 1.4404/1.4409 (AISI 316L/CF3M); olika rotorformer, axeltätningar och processanslutningar finns. Uppställning som pumpaggregat med växlar och normmotor. Vitalobe är certifierad av EHEDG. Pumpens elastomerer är FDA-konforma och motsvarar EN 1935/2004. Som tillbehör finns bl.a. även transportvagnar, uppvärmbart hus resp. huslock och övertryckssäkring. ATEX-utförande finns.

  Vitaprime

  Vitaprime

  Sidokanalspump (självsugande) som blockpumpaggregat med lågt underhållsbehov och med magnetfri KSB SuPremE-motor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW/0,75 kW med 1 500 min⁻¹ är utformade med permanentmagneter) i effektivitetsklass IE4/IE5 och varvtalsregleringssystemet PumpDrive. Alla komponenter som kommer i kontakt med pumpmediet är utförda i rostfritt stål 1.4404/1.4409 (AISI 316 L/CF3M). Hygienisk konstruktion för rengöring utan rester som gör att den kan rengöras mycket väl med CIP/SIP. Alla material är FDA-konforma och motsvarar EN 1935/2004. Som tillbehör finns bl.a. även transportvagnar. ATEX-utförande finns.

  Vitastage

  Vitastage

  Flerstegs-centrifugalpump i vertikalt eller horisontellt utförande som blockpumpaggregat. Alla delar som kommer i kontakt med medium är utförda i rostfritt stål 1.4401/1.4408 (AISI 316/CF8M). Mångsidig, robust, särskilt energieffektiv. CIP/SIP-kapacitet. Alla material är FDA-konforma och motsvarar EN 1935/2004. Som tillbehör finns bl.a. även transportvagnar.

  WBC

  WBC

  Patenterad konstruktion med högmodern hydraulik och mycket slitstark materialteknik för högtrycksanvändning. Den robusta konstruktionen möjliggör maximala belastningar av pumphuset, t.ex. vid tryckstötar.

  WKB

  WKB

  Vertikalt upphängd, enväggig, axeldriven skovelhuspump med inbyggt axiallager och utlopp genom stigrör enligt API 610/ISO 13709 (VS1). Tillgänglig i en- och flerstegskonfiguration samt med första steget i enkel- eller dubbelsugande utförande.

  WKT

  WKT

  Vertikal sektionspump i tunnutförande för montering under markytan på bottenplatta i en gruva, radiella pumphjul, med flera steg, enkelsugande sugpumphjul, flänsar enligt DIN eller ANSI.

  WKTA

  WKTA

  Vertikal sektionspump i tunnutförande, radial och halvaxial hydraulik, enkel- och flersugande pumphjul

  WKTB

  WKTB

  Vertikal sektionspump i tunnutförande på grundram, flera steg, första steget utfört som dubbelsugande sugpumphjul, radiala pumphjul. Fläns enligt DIN eller ANSI.

  WKTR

  WKTR

  Vertikalt upphängd, axeldriven skovelhuspump med dubbla väggar och med inbyggt axiallager och utlopp genom stigarrör enligt API 610/ISO 13709 (VS6). Tillgänglig i en- och flerstegskonfiguration samt med första steget i enkelsugande utförande.

  YNK

  YNK

  Horisontell, radialdelad, enstegs, dubbelsugande vattenförpump för pannmatning (boostersystem) med dubbel- eller enkelspiralhus i gjutstål.

  ZW

  ZW

  Vertikala, dubbelsugande dränkbara axelpumpar i cantileverutförande, med lagring utanför pumpmediet. Dubbelsugande pumputförande möjliggör en matning utan rester med höga partikelkoncentrationer. Förslitningsdelar på de pumpdelar som kommer i kontakt med pumpmediet (pumphus, pumphjul, platta på axelsidan/liner) i vitjärn med hög andel krom och som därmed är mycket slitbeständiga. Det bäst lämpade för att transportera pumpmedium med lite till lätt abrasiva fasta partiklar. Perfekt för slam, klass 1 till 2.