Kundvagn
En pumpstation för avloppsvatten
5 min read

Dränkbara pumpar: arbetshästar för avloppsvatten

Dränkbara pumpar används ofta i avloppsreningsverk för att förflytta vatten/slamblandningar genom behandlingsprocessen. 

Dränkbara pumpar används ofta i avloppsreningsverk för att förflytta vatten/slamblandningar genom behandlingsprocessen. 

En typisk installation innefattar en dränkbar pump som sänks ned i en tank eller behållare och som hålls på plats av ledningar eller skenor, som placerar pumpens utloppsmunstycke över änden av rörsystemet, som i sin tur transporterar vattnet till nästa destination. Inloppsmunstycket – som vanligtvis sitter på pumpens undersida – suger direkt från det omgivande vattnet. Pumpen är normalt placerad nära tankens botten medan den är igång. När en blockering uppstår, eller när underhåll krävs, kan den stängas av och dras till ytan. Eftersom obehandlat avloppsvatten från hushåll eller industri ofta innehåller en mängd fasta eller fibrösa material (tyg, träbitar, plast i olika former, jordbruksmaterial osv.) är det en otrevlig men vanlig uppgift i avloppsreningsverk att avlägsna blockeringar från pumpar.

Pump ur Amarex-serien

Pump ur Amarex-serien

Minimera den totala ägandekostnaden

Den största kostnadskomponenten är arbetskraft; den tid som läggs på installation, rensning och underhåll av pumpen. Ström (elkostnad) är den näst största komponenten, följt av service; reparationer och byte av slitna eller trasiga delar. Under pumpens hela livslängd utgör inköpspriset endast 5 % av totalsumman.

Lärdomarna här är tydliga. För att minimera kostnaderna är det viktigt att:

Minska driftkostnaderna

Medan dränkbara pumpar är utformade så att det är möjligt att dra upp dem till ytan när de blir igensatta är det klart bättre att undvika ineffektivt arbete, genom att välja utrustning som kan hantera de flesta fasta eller fibrösa material i avloppsvattenströmmen utan att blockeras eller sättas igen. För att minska risken för blockering är det bra att välja utrustning med en stor fri passage (”fri passage” definieras som den maximala storleken på ett fast sfäriskt föremål som kan färdas genom pumpen utan att fastna).

För att minska uppkomsten av igensättning på grund av förekomsten av fibrösa material (tyg, trådar, plastavfall osv.), har pumptillverkare utvecklat en mängd olika igensättningsfria pumphjul. Dessa inkluderar pumphjul med inbyggda skärare (för att minska mängden långa bitar av fibrösa material i avfallsströmmen), virvelpumphjul (som drar vatten genom pumpen genom att skapa en lågtrycksvirvel i inloppet) och pumphjul av skruvtyp med konturer som är speciellt utformade för att undvika att fånga fibrösa material.

Var och en av dessa konstruktioner har relativa styrkor och svagheter; vad som är bäst för en viss tillämpning kan fastställas efter en noggrann bedömning av innehållet i avloppsvattenblandningen.

Igensättning: en avloppspumps värsta mardröm!

Igensättning: en avloppspumps värsta mardröm!

Den nya generationen av pumpar för avloppsvatten: tack vare igensättningsfria pumphjul och högeffektiva KSB-motorer kan Amarex KRT- och Sewatec-serien höja den generella effektiviteten ytterligare.

Maximera energieffektiviteten

Eftersom energikostnaderna utgör en betydande del av den totala ägandekostnaden för en pump är det bra att hitta sätt att förbättra energieffektiviteten på. Att anpassa pumpens driftegenskaper till systemkraven så att pumpen normalt arbetar vid eller nära sin bästa effektivitetspunkt är alltid ett bra sätt att optimera effektiviteten, även om det måste erkännas att avloppsreningssystem är svåra att finjustera, eftersom den gradvisa uppbyggnaden av avlagringar på de inre ytorna av röret kommer att ändra systemets egenskaper över tid.

Att välja rätt pumphjul har också en inverkan på energieffektiviteten. Pumphjul av skruvtyp kan leverera högre pumpeffektivitet än pumphjul med skärare eller strömvirvel, så om den extra nivån av igensättningsmotstånd är nödvänding så kan ett pumphjul av skruvtyp vara ett bra val.

Maximera pumpens livslängd

Utöver periodiska stopp eller igensättning står dränkbara pumpar inför andra utmaningar. Material som fastnar i pumphjulet kan orsaka balansproblem, även om det inte helt sätter igen pumpen. Detta kan leda till vibrationer och extra slitage på tätningar och lager. Om lagren inte är rätt inriktade efter översyn kan detta också leda till att den går ojämnt. Pumpar med extra kraftiga lager och konstruktionsdetaljer som hjälper till att hålla lager och tätningar korrekt inriktade har en längre livslängd.

Vattenläckage i motorkammaren kan också orsaka allvarliga skador på dränkbara pumpar. Läckage kan uppstå efter axeltätningarna eller genom strömkabelingången. Vissa pumpar – särskilt större enheter – levereras med fuktsensorer som varnar operatören om en läcka börjar uppstå. Men att bygga kabelingångar och tätningar som helt eliminerar risken för läckage i motorkammaren kommer att eliminera detta problem innan det inträffar!


Använda produkter

Amarex KRT

Amarex KRT

Horisontal eller vertikal dränkbar motorpump med ett steg som blockaggregat med olika pumphjulsutföranden av nästa generation i våt- eller torruppställning, stationär eller transportabel med energisparmotor, kan fås i explosionsskyddat utförande.

Sewatec

Sewatec

Horisontal- eller vertikaluppställd spiralhuspump med olika pumphjulsformar av nästa generation med tryckfläns enligt DIN och ANSI-standard, tillgänglig i explosionssäker konstruktion.

Håll dig uppdaterad med KSB:s nyhetsbrev.

Vill du vara säker på att inte missa de senaste nyheterna? Med KSB:s nyhetsbrev får du information om våra produkter och lösningar, aktuella kampanjer och evenemang samt fascinerande inblickar i KSB:s värld.