Korpa

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Serije

(Broj rezultata: 125)

  AmaCan D

  AmaCan D

  Potopiva motorna pumpa s mokrim postavljanjem u verziji sa cevnim oknom s otvorenim višestrukim lopaticama, dostupna u ATEX verziji

  Amacan K

  Amacan K

  Potopiva motorna pumpa s mokrim postavljanjem u verziji sa cevnim oknom s kanalnim kolom, jednostepena, s jednim ulazom. Dostupna je ATEX varijanta.

  Amacan P

  Amacan P

  Potopiva motorna pumpa s mokrim postavljanjem u verziji sa cevnim oknom s aksijalnim propelerom u verziji ECB, jednostepena, s jednim ulazom. Dostupna je ATEX varijanta.

  Amacan S

  Amacan S

  Potopiva motorna pumpa s mokrim postavljanjem u verziji sa cevnim oknom s poluaksijalnim kolom, jednostepena. Dostupna je ATEX varijanta.

  AmaDrainer 3

  AmaDrainer 3

  Vertikalna jednostepena potpuno potopiva pumpa s potapajućim motorom u blok verziji, s integrisanim prekidačem nivoa za automatsko upravljanje ili po izboru za upravljanje putem spoljnog sklopnog uređaja, s maksimalnom dubinom uranjanja od 2 m.

  AmaDrainer 4 / 5/AmaDrainer 80 / 100

  AmaDrainer 4 / 5/AmaDrainer 80 / 100

  AmaDrainer 4../5..: Vertikalna jednostepena potpuno potopiva pumpa s potapajućim motorom u blok verziji, IP68, sa sklopkom nivoa ili bez nje uz maksimalnu dubinu uranjanja od 7 m. AmaDrainer 80/100: Vertikalna jednostepena potpuno potopiva pumpa s potapajućim motorom u blok verziji, IP68, sa sklopkom nivoa ili bez nje uz maksimalnu dubinu uranjanja od 10 m.

  Amaline

  Amaline

  Horizontalna propelerska pumpa s mokrim postavljanjem i potapajućim motorom, pogonjena direktno ili pomoću cilindričnog zupčastog prenosnika, ECB propeler s fiksnim lopaticama koje odbijaju vlakna, povezan sa potisnom cevi vezom bez zavrtanja, dostupan u verziji s protiveksplozivnom zaštitom.

  AmaPorter

  AmaPorter

  Vertikalna, jednostepena potopiva motorna pumpa za prljavu vodu (verzija od sivog liva) u blok verziji, za stacionarno ili prenosno mokro postavljanje.

  Amarex

  Amarex

  Vertikalna jednostepena pumpa sa potopivim motorom, sa mokrim postavljanjem i slobodnoprotočnim radnim kolom (F-max) ili otvorenim radnim kolom sa dve lopatice (D-max), u stacionarnoj ili prenosnoj verziji. Jednostepeni, jednoulazni, nesamousisni pumpni agregati u blok verziji. Dostupna je ATEX varijanta.

  Amarex KRT

  Amarex KRT

  Horizontalna ili vertikalna jednostepena pumpa sa potopivim motorom kao agregat blok pumpe sa različitim oblicima radnog kola nove generacije, sa mokrim ili suvim postavljanjem, u stacionarnoj ili mobilnoj verziji, sa energetski štedljivim motorom i dostupna u verziji sa protiveksplozivnom zaštitom.

  Amarex NS

  Amarex NS

  Vertikalna jednostepena pumpa sa potopivim motorom i mokrim postavljanje s blok izvedbi s rotirajućim sekačem (S) za stacionarnu i prenosivu varijantu. Pumpe Amarex N su potopive jednostepene nesamousisne agregat blok pumpe s jednim ulazom. Dostupna je ATEX varijanta.

  AU

  AU

  Horizontalna samousisna centrifugalna pumpa s otvorenim ili poluotvorenim radno kolo s podešavanjem zahvaljujući habajućem zidu i prstenastom kliznom zaptivkom, dostupna u ATEX verziji.

  AU Monobloc

  AU Monobloc

  Horizontalna samousisna centrifugalna pumpa u blok verziji s otvorenim ili poluotvorenim radno kolo s podešavanjem zahvaljujući habajućem zidu i prstenastom kliznom zaptivkom, pogon elektromotorima ili motorima s unutrašnjim sagorevanjem, dostupna u ATEX verziji.

  B Pump

  B Pump

  Višestepena dubinska pumpa prema AWWA E101-88, s poprečno podeljenim zamenljivim kućištima vodećih lopatica, potrošnim prstenovima i radnim kolima; kompletom uzlaznih cevi sa zamenljivim ležajevima i uzlaznim cevima za modularno produžavanje radi postizanja različitih dubina uranjanja.

  Calio

  Calio

  Pumpa sa mokrim rotorom visokog učinka koja ne zahteva održavanje​sa navojnim ili prirubničkim priključkom, visokoefikasnim elektromotorom i kontinualnom regulacijom diferencijalnog pritiska.

  Calio Pro

  Calio Pro

  Pumpa sa mokrim rotorom visokog učinka koja ne zahteva održavanje​sa navojnim ili prirubničkim priključkom, visokoefikasnim elektromotorom i kontinualnom regulacijom diferencijalnog pritiska.

  Calio Pro Z

  Calio Pro Z

  Pumpa sa mokrim rotorom visokog učinka koja ne zahteva održavanje​u dvostrukoj verziji sa navojnim ili prirubničkim priključkom, visokoefikasnim elektromotorom i kontinualnom regulacijom diferencijalnog pritiska.

  Calio S Pro

  Calio S Pro

  Pumpa sa mokrim rotorom visokog učinka koja ne zahteva održavanje​sa navojnim priključkom, visokoefikasnim elektromotorom i kontinualnom regulacijom diferencijalnog pritiska.

  Calio Z

  Calio Z

  Pumpa sa mokrim rotorom visokog učinka koja ne zahteva održavanje​u dvostrukoj verziji sa navojnim ili prirubničkim priključkom, visokoefikasnim elektromotorom i kontinualnom regulacijom diferencijalnog pritiska.

  Calio-Therm NC

  Calio-Therm NC

  Neregulisana cirkulaciona pumpa za vodu za piće koja ne zahteva održavanje u verziji s mokrim rotorom sa navojnim priključkom, elektromotorom s višestepenim podešavanjem broja obrtaja za primenu u sistemima za snabdevanje vodom za piće i sistemima za snabdevanje toplom vodom.

  CalioTherm Pro

  CalioTherm Pro

  Cirkulaciona pumpa za vodu za piće visokog učinka s mogućnošću regulacije i koja ne zahteva održavanje u verziji s mokrim rotorom sa navojnim ili prirubničkim priključkom, elektromotorom i kontinualnom regulacijom diferencijalnog pritiska za primenu u sistemima za snabdevanje vodom za piće i sistemima za snabdevanje toplom vodom.

  CalioTherm S Pro

  CalioTherm S Pro

  Cirkulaciona pumpa za vodu za piće visokog učinka s mogućnošću regulacije i koja ne zahteva održavanje u verziji s mokrim rotorom sa navojnim priključkom, elektromotorom i kontinualnom regulacijom diferencijalnog pritiska za primenu u sistemima za snabdevanje vodom za piće i sistemima za snabdevanje toplom vodom

  CHTC

  CHTC

  Horizontalne pumpe visokog pritiska sa zaštitnim kućištem s radijalnim kolima, jednim i dva ulaza, višestepene, s prirubnicama / zavarenim priključcima prema DIN i ANSI.

  CHTD

  CHTD

  Horizontalne pumpe visokog pritiska sa zaštitnim kućištem s radijalnim kolima, jednim i dva ulaza, višestepene, s prirubnicama / zavarenim priključcima prema DIN i ANSI.

  CHTR

  CHTR

  CHTR

  CHTR

  Horizontalna pumpe visokog pritiska sa zaštitnim kućištem s radijalnim kolima, jednim i dva ulaza, višestepene, s prirubnicama / zavarenim priključcima prema DIN, API 610 i ANSI.

  CHTRa

  CHTRa

  Horizontalna pumpa sa spiralnim kućištem koja je aksijalno podeljena, sa jednostrukim usisom, višestepena i s obostrano postavljenim ležajevima s jednostrukim kućištem i radnim kolima koja se suprotno kreću prema API 610 (ISO 13709), tip BB3. Prvi stepen je opcioni u verziji sa dvostrukim usisom za niske zahteve po pitanju NPSH. Dostupna je ATEX varijanta.

  Comeo

  Comeo

  Višestepena horizontalna centrifugalna pumpa u blok verziji

  CPKN

  CPKN

  Horizontalna pumpa sa poprečno podeljenim spiralnim kućištem u procesnom dizajnu sa radijalnim kolom sa jednim tokom, jednostepena, prema ISO 2858 / ISO 5199, dostupna i u varijanti s mokrim vratilom, konusnim prostorom za zaptivače i/ili poluotvorenim radnim kolom. Dostupna je ATEX varijanta.

  CPKNO

  CPKNO

  Horizontalna pumpa sa spiralnim kućištem u procesnom dizajnu s poluotvorenim radnim kolom, jednostepena, prema ISO 2858 / ISO 5199. Dostupna je ATEX varijanta.

  Estigia

  Estigia

  Vertikalna potapajuća pumpa s mokrim postavljanjem i različitim oblicima radnog kola radi prilagođavanja zahtevima različitih transportnih medijuma. S potisnom cevi koja vodi do iznad poklopca, DN prema nominalnoj brzini protoka. Zaptivanje radijalnim zaptivnim prstenom vratila, jednostrukom ili dvostrukom prstenastom kliznom zaptivkom sa patronom. Dostupna je ATEX varijanta.

  Etabloc

  Etabloc

  Jednostepena blok pumpa sa spiralnim kućištem snage u skladu sa EN 733 sa zamenljivom čaurom vratila i prstenovima sa prorezom i sistemom za regulaciju broja obrtaja montiranim na motor. Uz KSB SuPremE, sinhroni reluktantni motor bez magneta (izuzetak: veličine motora od 0,55 kW / 0,75 kW sa 1500 min⁻¹ izvedene su s trajnim magnetima) klase efikasnosti IE4/IE5 prema IEC TS 60034-30-2:2016, za rad sa sistemom za regulaciju broja obrtaja tipa KSB PumpDrive 2 ili KSB PumpDrive 2 Eco bez davača položaja rotora. Tačke fiksiranja u skladu sa EN 50347, dimenzije kućišta prema DIN V 42673 (07-2011). Dostupna je ATEX varijanta.

  Etabloc SYT

  Etabloc SYT

  Pumpa sa spiralnim kućištem, horizontalna/vertikalna montaža, procesni dizajn, jednostepena, snage u skladu sa EN 733, radijalno podeljeno spiralno kućište, zamenljivi prstenovi s prorezom, spiralno kućište s livenim nožicama pumpe, zatvoreno radijalno kolo sa zakrivljenim lopaticama, pojedinačna prstenasta klizna zaptivka prema EN 12756, ugljenični klizni ležaj kog podmazuje transportni medijum, radijalni kotrljajući ležaj u kućištu motora koji se podmazuje mazivom, s motorom KSB SuPremE bez magneta (izuzetak: veličine motora od 0,55 kW / 0,75 kW sa 1500 min⁻¹ izvedene su s trajnim magnetima) klase efikasnosti IE4/IE5 i sistem za regulaciju broja obrtaja PumpDrive, dostupna u ATEX verziji.

  Etachrom B

  Etachrom B

  Horizontalna jednostepena blok pumpa s prstenastim kućištem s nominalnom snagom i glavnim dimenzijama prema EN 733, zamenljivim prstenovima s prorezom i sistemom za regulaciju broja obrtaja montiranim na motor. Uz KSB SuPremE, sinhroni reluktantni motor bez magneta (izuzetak: veličine motora od 0,55 kW / 0,75 kW sa 1500 min⁻¹ izvedene su s trajnim magnetima) klase efikasnosti IE4/IE5 prema IEC TS 60034-30-2:2016, za rad sa sistemom za regulaciju broja obrtaja tipa KSB PumpDrive 2 ili KSB PumpDrive 2 Eco bez davača položaja rotora. Tačke fiksiranja u skladu sa EN 50347, dimenzije kućišta prema DIN V 42673 (07-2011). Dostupna je ATEX varijanta.

  Etachrom L

  Etachrom L

  Horizontalna jednostepena pumpa s prstenastim kućištem s nominalnom snagom i glavnim dimenzijama prema EN 733, zamenljivim prstenovima s prorezom i sistemom za regulaciju broja obrtaja montiranim na motor. Uz KSB SuPremE, sinhroni reluktantni motor bez magneta (izuzetak: veličine motora od 0,55 kW / 0,75 kW sa 1500 min⁻¹ izvedene su s trajnim magnetima) klase efikasnosti IE4/IE5 prema IEC TS 60034-30-2:2016, za rad sa sistemom za regulaciju broja obrtaja tipa KSB PumpDrive 2 ili KSB PumpDrive 2 Eco bez davača položaja rotora. Tačke fiksiranja u skladu sa EN 50347, dimenzije kućišta prema DIN V 42673 (07-2011). Dostupna je ATEX varijanta.

  Etaline

  Etaline

  Jednostepena pumpa sa spiralnim kućištem u linijskoj verziji s motorom KSB SuPrems bez magneta klase efikasnosti IE4/IE5 i sistemom za regulaciju broja obrtaja PumpDrive; kruto povezana vratila pumpe i motora. Uz KSB SuPremE, sinhroni reluktantni motor bez magneta (izuzetak: veličine motora od 0,55 kW / 0,75 kW sa 1500 min⁻¹ izvedene su s trajnim magnetima) klase efikasnosti IE4/IE5 prema IEC TS 60034-30-2:2016, za rad sa sistemom za regulaciju broja obrtaja tipa KSB PumpDrive 2 ili KSB PumpDrive 2 Eco bez davača položaja rotora. Tačke fiksiranja u skladu sa EN 50347, dimenzije kućišta prema DIN V 42673 (07-2011). Dostupna je ATEX varijanta.

  EtaLine Pro

  EtaLine Pro

  EtaLine Pro – kompaktnije, fleksibilnije, efikasnije. Visokoefikasna linijska pumpa s regulacijom broja obrtaja koja se lako servisira i ima sinhroni motor s trajnim magnetom koji radi na suvo. Integrisane i dobro osmišljene funkcije pumpe. Daleko ispred zahteva po pitanju efikasnosti iz direktive ErP. Može se koristiti za grejanje/klimatizaciju i sisteme za vodu.

  Etaline SYT

  Etaline SYT

  Jednostepena pumpa sa spiralnim kućištem u linijskoj verziji s motorom KSB SuPremE (izuzetak: veličine motora od 0,55 kW / 0,75 kW sa 1500 min⁻¹ izvedene su s trajnim magnetima) bez magneta klase efikasnosti IE4/IE5 i sistemom za regulaciju broja obrtaja PumpDrive; kruto povezana vratila pumpe i motora. Dostupna je ATEX varijanta.

  Etaline Z

  Etaline Z

  Jednostepena pumpa sa spiralnim kućištem u linijskoj dvostrukoj verziji s motorom KSB SuPremE bez magneta klase efikasnosti IE4/IE5 i sistemom za regulaciju broja obrtaja PumpDrive; kruto povezana vratila pumpe i motora. Pomoću modula M12 (pribor) moguć je redundantni režim rada pumpe Etaline Z bez nadređenog regulatora. Uz KSB SuPremE, sinhroni reluktantni motor bez magneta (izuzetak: veličine motora od 0,55 kW / 0,75 kW sa 1500 min⁻¹ izvedene su s trajnim magnetima) klase efikasnosti IE4/IE5 prema IEC TS 60034-30-2:2016, za rad sa sistemom za regulaciju broja obrtaja tipa KSB PumpDrive 2 ili KSB PumpDrive 2 Eco bez davača položaja rotora. Tačke fiksiranja u skladu sa EN 50347, dimenzije kućišta prema DIN V 42673 (07-2011). Dostupna je ATEX varijanta.

  Etaline-R

  Etaline-R

  Vertikalna blok pumpa sa spiralnim kućištem u linijskoj konstrukciji s motorom KSB SuPremE (izuzetak: veličine motora od 0,55 kW / 0,75 kW sa 1500 min⁻¹ izvedene su s trajnim magnetima) bez magneta klase efikasnosti IE4/IE5 i sa sistemom za regulaciju broja obrtaja PumpDrive.

  Etanorm

  Etanorm

  Horizontalna pumpa sa spiralnim kućištem, jednostepena, s nominalnom snagom i glavnim dimenzijama prema EN 733, s nosačem ležaja, u procesnom dizajnu, sa zamenljivim čaurama vratila / zaštitnim čaurama vratila i prstenovima s prorezom, sa sistemom za regulaciju broja obrtaja montiranim na motor. Uz KSB SuPremE, sinhroni reluktantni motor bez magneta (izuzetak: veličine motora od 0,55 kW / 0,75 kW sa 1500 min⁻¹ izvedene su s trajnim magnetima) klase efikasnosti IE4/IE5 prema IEC TS 60034-30-2:2016, za rad sa sistemom za regulaciju broja obrtaja tipa KSB PumpDrive 2 ili KSB PumpDrive 2 Eco bez davača položaja rotora. Tačke fiksiranja u skladu sa EN 50347, dimenzije kućišta prema DIN V 42673 (07-2011). Dostupna je ATEX varijanta.

  Etanorm SYT

  Etanorm SYT

  Pumpa sa spiralnim kućištem, horizontalna montaža, procesni dizajn, jednostepena, snage i dimenzije prema EN 733, radijalno podeljeno spiralno kućište s livenim nožicama pumpe, zamenljivi prstenovi s prorezom, zatvoreno radijalno kolo sa zakrivljenim lopaticama, pojedinačna prstenasta klizna zaptivka prema EN 12756, dvostruka prstenasta klizna zaptivka prema EN 12756, ležajevi na pogonskoj strani: valjkasti ležajevi, ležajevi na strani pumpe: klizni ležajevi, s motorom KSB SuPremE bez magneta (izuzetak: veličine motora 0,55 kW / 0,75 kW s 1500 min⁻¹ izvedene su s trajnim magnetima) klase efikasnosti IE4/IE5 i sistem za regulaciju broja obrtaja PumpDrive, dostupna u ATEX verziji

  Etanorm V

  Etanorm V

  Jednostepena pumpa sa spiralnim kućištem za vertikalnu ugradnju u zatvoren rezervoar koji se nalazi pod atmosferskim pritiskom sa snagom prema EN 733.

  Etanorm-RSY

  Etanorm-RSY

  Pumpa sa spiralnim kućištem, horizontalna montaža, procesni dizajn, jednostepena, snage i dimenzije prema EN 733, radijalno podeljeno spiralno kućište s livenim nožicama pumpe, zamenljivi prstenovi s prorezom, zatvoreno radijalno kolo sa zakrivljenim lopaticama, pojedinačna prstenasta klizna zaptivka prema EN 12756, dvostruka prstenasta klizna zaptivka prema EN 12756, ležajevi na pogonskoj strani: valjkasti ležajevi, ležajevi na strani pumpe: klizni ležajevi, s motorom KSB SuPremE bez magneta (izuzetak: veličine motora 0,55 kW / 0,75 kW s 1500 min⁻¹ izvedene su s trajnim magnetima) klase efikasnosti IE4/IE5 i sistem za regulaciju broja obrtaja PumpDrive, dostupna u ATEX verziji

  Etaprime B

  Etaprime B

  Horizontalna samousisna pumpa sa spiralnim kućištem, jednostepena, s otvorenim kolom sa više lopatica, u blok verziji, kruto povezana vratila pumpe i motora, dostupna u ATEX verziji.

  Etaprime L

  Etaprime L

  Horizontalna samousisna pumpa sa spiralnim kućištem, jednostepena, s otvorenim kolom sa više lopatica, od veličine 40-40-140 s nosačem ležaja, u procesnom dizajnu, dostupna u ATEX verziji.

  Etaseco/ Etaseco-I

  Etaseco/ Etaseco-I

  Horizontalna/vertikalna pumpa sa spiralnim kućištem bez zaptivača vratila u procesnom dizajnu s potpuno zatvorenim motorom s plaštom, malom emisijom buke, s radijalnim kolom, jednostepena, s jednostrukim usisom i priključnim dimenzijama kućišta u skladu sa EN 733 ili linijska

  FGD

  FGD

  Pumpa od tvrdog liva za velike protoke pri malim visinama podizanja, s jednozidnim kućištem i radnim kolom s visokim stepenom korisnog dejstva. Jednodelni usisni poklopac s integrisanom pločom za montažu.

  Filtra N

  Filtra N

  Jednostepena samousisna centrifugalna pumpa u blok verziji.

  HG

  HG

  Horizontalna poprečno podeljena segmentna pumpa s radijalnim kolima, jednim ili dva ulaza, višestepena.

  HGM/HGM-S

  HGM/HGM-S

  Horizontalna poprečno podeljena višestepena segmentna pumpa koja se podmazuje medijumom s radijalnim kolima, s jednim aksijalnim i radijalnim ulazom.

  HPH

  HPH

  Horizontalna poprečno podeljena pumpa sa spiralnim kućištem u procesnom dizajnu sa nožicama pumpe u sredini osovine, radijalnim kolom i jednim ulazom, jednostepena. TRD testiranje serije može obaviti TÜV. Dostupna je ATEX varijanta.

  HPK

  HPK

  Horizontalna poprečno podeljena pumpa sa spiralnim kućištem u procesnom dizajnu, s radijalnim kolom i jednim ulazom, jednostepena, prema ISO 2858 / ISO 5199. TRD testiranje serije može obaviti TÜV. Dostupna je ATEX varijanta.

  HPK-L

  HPK-L

  Horizontalna poprečno podeljena pumpa sa spiralnim kućištem u procesnom dizajnu, s toplotnom barijerom i prostorom za zaptivače hlađenim vazduhom integrisanim ventilatorom bez spoljnog hlađenja, s radijalnim kolom i jednim ulazom, jednostepena, prema ISO 2858 / ISO 5199. Dostupna je ATEX varijanta.

  HVF

  HVF

  Pumpa visoke efikasnosti razvijena specijalno za transport čvrstih materija s primesama vazduha. Konstrukcija se odlikuje patentiranim radnim kolom i komorom za ispuštanje vazduha, koja uklanja vazduh koji se nalazi u transportnom medijumu iz usisnog otvora i tako sprečava nastanak blokada zbog primesa vazduha i skraćuje vremena zastoja. Deo pumpe koji dolazi u dodir s medijumom (kućište, radno kolo i usisni zid / lajner) napravljen je od tvrdog liva s visokim udelom hroma. Time se povećava vek trajanja komponenata. Uretan je kao materijal takođe dostupan. Maksimalno dozvoljeni nivoi radnih pritisaka u zavisnosti od veličine kreću se između 8 i 11,5 bara. Optimalno za transport transportnih medijuma s malo abrazivnih čvrstih materija ili lakim abrazivnim čvrstim materijama. Idealno za mulj klase 1 do 2.

  ILN

  ILN

  Vertikalna linijska centrifugalna pumpa sa zatvorenim radnim kolom i prstenastom kliznom zaptivkom. ILNS s vakuumskom pomoćnom pumpom, ILNE s usisnom spravom (ejektor). Procesni dizajn omogućava uklanjanje radnog kola bez demontaže cevovoda i motora. Dostupna je ATEX varijanta.

  ILNC

  ILNC

  Vertikalna centrifugalna pumpa u blok i linijskoj verziji s elektromotorom, zatvorenim radnim kolom i prstenastom kliznom zaptivkom. ILNCS s vakuumskom pomoćnom pumpom, ILNCE s usisnom spravom (ejektor). Standardni IEC motor. Dostupna je ATEX varijanta.

  INVCP

  INVCP

  Vertikalna potapajuća pumpa s mokrim ili suvim postavljanjem i zatvorenim ili poluotvorenim radnim kolom. S potisnom cevi koja vodi do iznad osnovne ploče (INVCP) ili bez potisne cevi (INVCN). Dostupna je ATEX varijanta.

  Ixo N

  Ixo N

  Višestepena centrifugalna pumpa u blok verziji za rad u potpuno ili delimično potopljenom stanju (minimalna dubina uranjanja 0,1 m), nisko postavljeni dovod, usisna korpa s maks. širinom mrežice od 2,0 mm.

  Ixo Pro

  Ixo Pro

  Višestepena podvodna motorna pumpa s ugrađenim prekidačem na pritisak, senzorom strujanja i nepovratnim ventilom. Elektronska zaštita od rada na suvo s 4 uzastopna pokušaja pokretanja, ugrađen kondenzator. Sadrži 15 m kabla za mrežno napajanje H07 RN-F sa šuko utikačem.

  KWP

  KWP

  Horizontalna radijalno podeljena pumpa sa spiralnim kućištem u procesnom dizajnu, jednostepena, s jednim ulazom, s različitim oblicima radnog kola: zatvoreno višekanalno kolo, otvoreno kolo sa više lopatica i slobodnoprotočno radno kolo. Dostupna je ATEX varijanta.

  KWP-Bloc

  KWP-Bloc

  Horizontalna i vertikalna radijalno podeljena pumpa sa spiralnim kućištem u blok verziji, jednostepena, s jednim ulazom, s različitim oblicima radnog kola: zatvoreno višekanalno kolo, otvoreno kolo sa više lopatica i slobodnoprotočno radno kolo.

  LCC-H

  LCC-H

  Visokoefikasna pumpa za čvrstu materiju, koja predstavlja idealno rešenje za teške primene. Deo pumpe koji dolazi u dodir s medijumom (kućište, radno kolo i usisni zid / lajner) napravljen je od tvrdog liva s visokim udelom hroma. Debljine zidova delova koji dolaze u dodir s medijumom na pumpi LCC-H veće su nego na LCC-M. Time se povećava otpornost na habanje i omogućava primena u uslovima visokog pritiska. Habajući zid na usisnoj strani i usisni poklopac su zasebne komponente, što dovodi do uštede pri održavanju. Sve pumpe su konstruisane za maksimalno dozvoljeni radni pritisak od 16 bara. Optimalno za transport transportnih medijuma s malo abrazivnih čvrstih materija ili lakim abrazivnim čvrstim materijama. Idealno za mulj klase 2 do 3.

  LCC-M

  LCC-M

  Visokoefikasna pumpa za čvrstu materiju s odličnim karakteristikama po pitanju habanja za širok radni opseg. Deo pumpe koji dolazi u dodir s medijumom (kućište, radno kolo i usisni poklopac / lajner) napravljen je od tvrdog liva s visokim udelom hroma. Optimizovana konstrukcija osigurava jednostavnu demontažu i montažu pri radovima na održavanju i pregledima. Maksimalno dozvoljeni nivoi radnih pritisaka u zavisnosti od veličine kreću se između 8 i 16 bara. Optimalno za transport transportnih medijuma s malo abrazivnih čvrstih materija ili lakim abrazivnim čvrstim materijama. Idealno za mulj klase 1 do 2.

  LCV

  LCV

  Vertikalna robustna pumpa s potapajućim vratilom u konzolnoj verziji s usisom odozdo i ležajevima izvan transportnog medijuma. Verzije s otvorenim i zatvorenim radnim kolom za najbolji stepen korisnog dejstva i maksimalni slobodni prolaz. Habajući delovi komponenata pumpe koje dolaze u dodir s transportnim medijumom (kućište, radno kolo, usisni poklopac / lajner) izrađene su od tvrdog liva s velikim udelom hroma i stoga veoma otporne na habanje. Maksimalno dozvoljeni radni pritisci u zavisnosti od veličine kreću se između 7 i 11 bara. Optimalno za transport transportnih medijuma s malo abrazivnih čvrstih materija ili lakim abrazivnim čvrstim materijama. Idealno za mulj klase 1 do 2.

  LHD

  LHD

  Horizontalna pumpa sa spiralnim kućištem za hidraulični transport velikih količina čvrste materije. Pogodna za veliku i vrlo veliku zrnatost s vrlo dobrim usisnim dejstvom pri visokim stepenima korisnog dejstva. Primena u zoni niskog pritiska. Delovi pumpe od tvrdog liva (belo liveno gvožđe).

  LSA

  LSA

  Robustna proverena visokoefikasna pumpa za velike visine transporta s komponentama pumpe od belog livenog gvožđa otpornog na trenje, konstruisana za hidraulični transport čvrstih materija različite zrnatosti i pri različitim uslovima primene. Stabilna, proverena, pouzdana u radu i omogućava jednostavno održavanje

  LUVA

  LUVA

  Vertikalna pumpa s kuglastim kućištem, radijalnim kolima, jednim ulazom i jednim do tri stepena. Za najviše vrednosti dovodnog pritiska i temperature. Integrisan motor sa mokrim rotorom prema VDE. Ležajevi se podmazuju transportnim medijumom tako da sistemi za snabdevanje uljem nisu potrebni. Konstrukcija prema TRD, ASME ili IBR.

  LUVm

  LUVm

  Vertikalna pumpa s integrisanim motorom, s jednim ulazom i jednim do tri stepena. Za najviše vrednosti dovodnog pritiska i temperature. Integrisan motor sa mokrim rotorom prema VDE. Ležajevi se podmazuju transportnim medijumom tako da sistemi za snabdevanje uljem nisu potrebni. Konstrukcija prema ASME Section 3, KTA, itd.

  Magnochem

  Magnochem

  Horizontalna pumpa sa spiralnim kućištem bez zaptivača vratila u procesnom dizajnu s magnetnom spojnicom, prema DIN EN ISO 2858 / ISO 5199, s radijalnim kolom i jednim ulazom, jednostepena. Dostupna je ATEX varijanta.

  Magnochem-Bloc

  Magnochem-Bloc

  Horizontalna ili vertikalna pumpa sa spiralnim kućištem bez zaptivača vratila u blok verziji s magnetnom spojnicom, prema DIN EN ISO 2858 / ISO 5199, s radijalnim kolom i jednim ulazom, jednostepena. Dostupna je ATEX varijanta.

  MDX

  MDX

  Najnoviji tehnološki razvoj GIW-a s najnaprednijim svojstvima po pitanju habanja i ekstremno produženim vekom trajanja. Za transport agresivnih transportnih medijuma koji sadrže čvrste materije.

  MegaCPK

  MegaCPK

  Horizontalna poprečno podeljena pumpa sa spiralnim kućištem u procesnom dizajnu s radijalnim kolom i jednim ulazom, jednostepena, prema DIN EN ISO 5199, dimenzije prema DIN EN ISO 2858 s proširenjem za nominalne širine DN25 i ≥DN200, dostupna u velikom broju verzija s različitim materijalima i zaptivkama, a takođe i u varijanti s mokrim vratilom i konusnim prostorom za zaptivače. Dostupna je ATEX varijanta.

  MHD

  MHD

  Horizontalna pumpa sa spiralnim kućištem za hidraulični transport velikih količina čvrste materije. Pogodna za veliku i vrlo veliku zrnatost s vrlo dobrim usisnim dejstvom pri visokim stepenima korisnog dejstva. Delovi pumpe od tvrdog liva (belo liveno gvožđe).

  MK

  MK

  Vertikalna potapajuća pumpa s kolom sa tri kanala i jednim spiralnim kućištem projektovanim kao ulazno sito.

  Movitec

  Movitec

  Višestepena vertikalna centrifugalna pumpa visokog pritiska segmentne konstrukcije s naspramnim usisnim i potisnim nastavcima istoimene nominalne širine (linijska verzija) i blok verziji za pogon. Uz KSB SuPremE, sinhroni reluktantni motor bez magneta (izuzetak: veličine motora 0,55 kW / 0,75 kW s 1500 min⁻¹ izvedene su s trajnim magnetima) klase efikasnosti IE4/IE5 prema IEC TS 60034-30-2: 2016, za rad u sistemu za regulaciju broja obrtaja tipa KSB PumpDrive 2 ili KSB PumpDrive 2 Eco bez davača položaja rotora. Tačke fiksiranja u skladu sa EN 50347, dimenzije kućišta prema DIN V 42673 (07-2011). Dostupna je ATEX varijanta.

  Movitec H(S)I

  Movitec H(S)I

  Višestepena horizontalna centrifugalna pumpa visokog pritiska; uz KSB SuPremE, sinhroni reluktantni motor bez magneta (izuzetak: veličine motora 0,55 kW / 0,75 kW s 1500 min⁻¹ izvedene su s trajnim magnetima) klase efikasnosti IE4/IE5 prema IEC TS 60034-30-2: 2016, za rad u sistemu za regulaciju broja obrtaja tipa KSB PumpDrive 2 ili KSB PumpDrive 2 Eco bez davača položaja rotora.

  Movitec VCI

  Movitec VCI

  Višestepena vertikalna potapajuća pumpa visokog pritiska za montažu na rezervoare ili platforme.

  MultiEco

  MultiEco

  Višestepena samousisna centrifugalna pumpa u blok verziji.

  Multitec

  Multitec

  Višestepena horizontalna ili vertikalna centrifugalna pumpa segmentne konstrukcije u verziji s osnovnom pločom i blok verziji, s aksijalnim ili radijalnim usisnim nastavkom, livenim radijalnim radnim kolima i sistemom za regulaciju broja obrtaja montiranim na motor. Dostupna je ATEX varijanta.

  Omega

  Omega

  Horizontalno ili vertikalno postavljena jednostepena uzdužno podeljena pumpa sa spiralnim kućištem sa radijalnim kolom sa dva ulaza i priključnom prirubnicom prema DIN, EN ili ASME.

  PHZ

  PHZ

  Vertikalna pumpa s cevastim kućištem s poluaksijalnim propelerskim radnim kolom, ulazom po izboru s ulaznom mlaznicom ili usisnim kolenom, s opciono izvlačivim sklopom rotora, potisnim nastavcima postavljenim iznad ili ispod poda i prirubnicama prema DIN ili ANSI.

  PNW

  PNW

  Vertikalna pumpa s cevastim kućištem s aksijalnim propelerom s Residur ležajevima kojima nije potrebno održavanje i potisnim nastavcima postavljenim iznad ili ispod poda.

  PNZ

  PNZ

  Vertikalna pumpa s cevastim kućištem s aksijalnim propelerskim radnim kolom, ulazom po izboru s ulaznom mlaznicom ili usisnim kolenom, s opciono izvlačivim sklopom rotora, potisnim nastavcima postavljenim iznad ili ispod poda i prirubnicama prema DIN ili ANSI.

  PSR

  PSR

  Vertikalna jedinica koja se ugrađuje u pod reaktorske posude kao pumpa bez zaptivača vratila s motorom sa mokrim rotorom otpornim na curenje koji zahteva minimalno održavanje.

  RDLO

  RDLO

  Horizontalno ili vertikalno postavljena jednostepena uzdužno podeljena pumpa sa spiralnim kućištem sa radijalnim kolom sa dva ulaza i priključnom prirubnicom prema DIN, EN ili ASME.

  RDLP

  RDLP

  Horizontalno postavljena jednostepena, dvostepena ili trostepena uzdužno podeljena pumpa sa spiralnim kućištem sa radijalnim kolom sa dva ulaza i priključnom prirubnicom prema DIN, ISO ili ANSI.

  RER

  RER

  Vertikalna jednostepena pumpa za glavno rashladno sredstvo s kovanim iznutra platiranim kućištem prostora prstena, hidraulikom vodećeg kola u verziji sa sopstvenim i spoljnim ležajevima.

  RHD

  RHD

  Horizontalna jednostepena pumpa za napojnu vodu reaktora sa dvostrukim usisom u livenoj ili kovanoj verziji.

  RHM/RVM

  RHM/RVM

  RHM: Horizontalna višestepena pumpa sa lončastim kućištem. RVM: Vertikalna višestepena pumpa sa lončastim kućištem.

  RHR/RVR

  RHR/RVR

  RHR: Horizontalna pumpa s prstenastim kućištem s kovanim ili livenim potisnim omotačem i hidraulikom vodećeg kola. RVR: Vertikalna pumpa s prstenastim kućištem s kovanim ili livenim potisnim omotačem i hidraulikom vodećeg kola.

  Rotex

  Rotex

  Vertikalna jednostepena centrifugalna pumpa s jednim paralelno vratilu pumpe nagore okrenutim potisnim nastavkom i jednim kao nosačem pumpe projektovanim kao ulazno sito. Pumpa i motor povezani su kruto pomoću noseće cevi spremne za priključivanje s priključnim vodom od 1,5 m i sklopkom nivoa.

  RPH

  RPH

  Horizontalna poprečno podeljena pumpa sa spiralnim kućištem u procesnom dizajnu prema API 610, ISO 13709 (heavy-duty), tip OH2, jednostepena, sa radijalnim kolom sa jednim ulazom i nožicama pumpe u sredini osovine, po potrebi sa predradnim kolom (induktorom). Dostupna je ATEX varijanta.

  RPH-HW

  RPH-HW

  Horizontalna poprečno podeljena pumpa sa spiralnim kućištem u procesnom dizajnu sa nožicama pumpe u sredini osovine, radijalnim kolom i jednim ulazom, jednostepena

  RPH-LF

  RPH-LF

  Horizontalna jednostepena procesna pumpa sa jednim ulazom, radijalno podeljena, s ležajevima na jednoj strani i poduprta po sredini osovine s kućištem prostora prstena prema API 610 (ISO 13709), tip OH2. Specijalna verzija za male količine protoka. Dostupna je ATEX varijanta.

  RPH-RO

  RPH-RO

  Horizontalna poprečno podeljena pumpa sa spiralnim kućištem i suvim postavljanjem u super dupleks verziji.

  RPH-V

  RPH-V

  Vertikalna jednostepena drenažna pumpa prema API 610, ISO 13709 (heavy-duty), tip VS4 s integrisanim aksijalnim ležajevima i zasebnim potisnim vodom. Dostupna je ATEX varijanta.

  RPHb/RPHd/RPHbd

  RPHb/RPHd/RPHbd

  Horizontalna poprečno podeljena pumpa sa spiralnim kućištem s obostranim ležajevima za teške uslove prema API 610, ISO 13709 (heavy-duty), tip BB2, s radijalnim kolima, jednim i dva ulaza, jednim i dva stepena i s nožicama pumpe u sredini osovine. Dostupna je ATEX varijanta.

  RSR

  RSR

  Vertikalna jednostepena pumpa za glavno rashladno sredstvo s livenim ili kovanim kućištem u verziji sa spoljnim ležajevima.

  RUV

  RUV

  Vertikalna jednostepena pumpa za glavno rashladno sredstvo. Verzija bez zaptivača vratila s integrisanim motorom sa mokrim rotorom i zamajcem. Ležajevi se podmazuju transportnim medijumom tako da sistemi za snabdevanje uljem nisu potrebni.

  RVT

  RVT

  Vertikalna višestepena pumpa s lončastim kućištem s usisnim radnim kolom sa dvostrukim usisom i kovanim kućištem razdelnika.

  Sewabloc

  Sewabloc

  Horizontalno ili vertikalno postavljena pumpa sa spiralnim kućištem u blok verziji s različitim oblicima radnog kola nove generacije, s potisnom prirubnicom prema standardima DIN i ANSI, dostupna u verziji s protiveksplozivnom zaštitom.

  Sewatec

  Sewatec

  Horizontalno ili vertikalno postavljena pumpa sa spiralnim kućištem s različitim oblicima radnog kola nove generacije, s potisnom prirubnicom prema standardima DIN i ANSI, dostupna u verziji sa zaštitom od eksplozije.

  SEZ

  SEZ

  Vertikalna pumpa s cevastim kućištem s otvorenim hiperboloidnim evolventnim zupčanikom, ulazom po izboru s ulaznom mlaznicom ili usisnim kolenom, s opciono izvlačivim sklopom rotora, potisnim nastavcima postavljenim iznad ili ispod poda i prirubnicama prema DIN ili ANSI.

  SNW

  SNW

  Vertikalna pumpa s cevastim kućištem s poluaksijalnim radnim kolom s Residur ležajevima kojima nije potrebno održavanje i potisnim nastavcima postavljenim iznad ili ispod poda.

  TBC

  TBC

  Horizontalna centrifugalna pumpa visokog pritiska s aksijalnim ulazom za maksimalnu otpornost na habanje pri jednostavnom održavanju. Uobičajena konstrukcija s jednim zidom pri velikim dozvoljenim pritiscima sprovodi opterećenja habajućih delova na poklopac kućišta. Delovi pumpe izrađeni su od tvrdog liva veoma otpornog na habanje.

  UPA 200 / UPA S 200

  UPA 200 / UPA S 200

  Jednostepena ili višestepena centrifugalna pumpa s jednim ulazom u segmentnoj konstrukciji i mogućnošću vertikalne ili horizontalne montaže. Po izboru s nepovratnim ventilom ili priključnim nastavkom. Za prečnik bunara od najmanje 8 inča.

  UPA 250 / UPA S 250

  UPA 250 / UPA S 250

  Jednostepena ili višestepena centrifugalna pumpa s jednim ulazom u segmentnoj konstrukciji i mogućnošću vertikalne ili horizontalne montaže. Poluaksijalne hidraulike s radnim kolima koja se mogu mašinski obrađivati. Po izboru s nepovratnim ventilom ili priključnim nastavkom. Za prečnik bunara od najmanje 10 inča.

  UPA 300 / UPA S 300

  UPA 300 / UPA S 300

  Jednostepena ili višestepena centrifugalna pumpa s jednim ulazom u segmentnoj konstrukciji i mogućnošću vertikalne ili horizontalne montaže. Poluaksijalne hidraulike s radnim kolima koja se mogu mašinski obrađivati. Po izboru s nepovratnim ventilom ili priključnim nastavkom. Za prečnik bunara od najmanje 12 inča.

  UPA 350 / UPA S 350

  UPA 350 / UPA S 350

  Jednostepena ili višestepena centrifugalna pumpa s jednim ulazom u segmentnoj konstrukciji i mogućnošću vertikalne ili horizontalne montaže. Poluaksijalne hidraulike s radnim kolima koja se mogu mašinski obrađivati. Po izboru s nepovratnim ventilom ili priključnim nastavkom. Za prečnik bunara od najmanje 14 inča.

  UPA C 100

  UPA C 100

  Višestepena centrifugalna pumpa u segmentnoj konstrukciji od nerđajućeg čelika za prečnik bunara od 100 mm (4 inča), verzija s monofaznim naizmeničnim ili trofaznim motorom s kratkim kablom.

  UPA C 150

  UPA C 150

  Jednostepena ili višestepena centrifugalna pumpa u segmentnoj konstrukciji s mogućnošću vertikalne ili horizontalne montaže, kompletno od nerđajućeg čelika za prečnik bunara od 150 mm (6 inča).

  Vitacast

  Vitacast

  Pumpa sa spiralnim kućištem koja se lako održava s motorom KSB SuPremE bez magneta (izuzetak: veličine motora 0,55 kW / 0,75 kW s 1500 min⁻¹ izvedene su s trajnim magnetima) klase efikasnosti IE4/IE5 i sistem za regulaciju broja obrtaja PumpDrive. Delovi koji dolaze u kontakt sa transportnim medijumom izrađeni su od nerđajućeg čelika 1.4404/1.4409 (AISI 316L/CF3M). Konstrukcija s malo mrtvog prostora, otvoreno radno kolo, elektropolirana površina, s odličnim stepenom korisnog dejstva. Higijenska konstrukcija za čišćenje bez ostataka (pogodna za CIP/SIP), sertifikovana od strane instituta TNO prema smernicama EHEDG. Svi materijali zadovoljavaju zahteve FDA i odgovaraju standardu EN 1935/2004. Dostupna je ATEX varijanta.

  Vitacast Bloc

  Vitacast Bloc

  Pumpa sa spiralnim kućištem koja se lako održava s motorom KSB SuPremE bez magneta (izuzetak: veličine motora 0,55 kW / 0,75 kW s 1500 min⁻¹ izvedene su s trajnim magnetima) klase efikasnosti IE4/IE5 i sistem za regulaciju broja obrtaja PumpDrive. Delovi koji dolaze u kontakt sa transportnim medijumom izrađeni su od nerđajućeg čelika 1.4404/1.4409 (AISI 316L/CF3M). Konstrukcija s malo mrtvog prostora, otvoreno radno kolo, elektropolirana površina, s odličnim stepenom korisnog dejstva. Higijenska konstrukcija za čišćenje bez ostataka (pogodna za CIP/SIP), sertifikovana od strane instituta TNO prema smernicama EHEDG. Svi materijali zadovoljavaju zahteve FDA i odgovaraju standardu EN 1935/2004. Kao pribor između ostalog dostupna su i transportna kolica. Dostupna je ATEX varijanta.

  Vitachrom

  Vitachrom

  Jednostepena higijenska pumpa normalnog usisa i laka za održavanje u blok verziji i procesnom dizajnu s motorom KSB SuPremE bez magneta (izuzetak: veličine motora 0,55 kW / 0,75 kW s 1500 min⁻¹ izvedene su s trajnim magnetima) klase efikasnosti IE4/IE5 i sistem za regulaciju broja obrtaja PumpDrive. Pumpa ima poluotvoreno radno kolo, elektropolirane površine i zahvaljujući praktičnom odsustvu mrtvog prostora i proreza može se dobro čistiti postupkom CIP/SIP. Delovi koji dolaze u dodir s proizvodom izrađeni su od nerđajućeg čelika 1.4404/1.4409 (AISI 316L/CF3M). Svi materijali zadovoljavaju zahteve FDA i odgovaraju standardu EN 1935/2004. Dostupna je ATEX varijanta.

  Vitalobe

  Vitalobe

  Robustna pumpa sa obrtnim klipovima u higijenskoj konstrukciji, upotrebljiva u oba smera, horizontalno ili vertikalno usmeravanje priključaka. Higijenska konstrukcija, zahvaljujući praktičnom odsustvu mrtvog prostora i proreza može se dobro čistiti postupkom CIP/SIP. Svi delovi koji dolaze u dodir s transportnim medijumom izrađeni su od nerđajućeg čelika 1.4404/1.4409 (AISI 316L/CF3M); dostupni su različiti oblici rotora, zaptivača vratila i procesnih priključaka. Postavljanje u funkciji pumpnog agregata s prenosnikom i standardnim motorom. Pumpa Vitalobe je sertifikovana od strane EHEDG. Elastomeri od kojih je pumpa izrađena zadovoljavaju zahteve FDA i odgovaraju standardu EN 1935/2004. Kao pribor dostupni su između ostalog transportna kolica, kućište, odn. poklopac kućišta s mogućnošću grejanja i zaštita od prevelikog pritiska. Dostupna je ATEX varijanta.

  Vitaprime

  Vitaprime

  Pumpa sa bočnim kanalom (samousisna) koja se lako održava izvedena kao agregat blok pumpe s motorom KSB SuPremE bez magneta (izuzetak: veličine motora 0,55 kW / 0,75 kW s 1500 min⁻¹ izvedene su s trajnim magnetima) klase efikasnosti IE4/IE5 i sistem za regulaciju broja obrtaja PumpDrive. Svi delovi koji dolaze u kontakt sa transportnim medijumom izrađeni su od nerđajućeg čelika 1.4404/1.4409 (AISI 316 L/CF3M). Higijenska konstrukcija za pranje bez ostataka i može se dobro čistiti postupkom CIP/SIP. Svi materijali zadovoljavaju zahteve FDA i odgovaraju standardu EN 1935/2004. Kao pribor između ostalog dostupna su i transportna kolica. Dostupna je ATEX varijanta.

  Vitastage

  Vitastage

  Višestepena centrifugalna pumpa u vertikalnoj ili horizontalnoj verziji izvedena kao agregat blok pumpe. Svi delovi koji dolaze u kontakt sa transportnim medijumom izrađeni su od nerđajućeg čelika 1.4401/1.4408 (AISI 316 / CF8M). Višestrana, robustna, posebno energetski efikasna. Pogodna za CIP/SIP. Svi materijali zadovoljavaju zahteve FDA i odgovaraju standardu EN 1935/2004. Kao pribor između ostalog dostupna su i transportna kolica.

  WBC

  WBC

  Patentirana konstrukcija s najmodernijom hidrauličkom tehnologijom materijala visokootpornom na habanje za primene pod visokim pritiskom. Robustna konstrukcija omogućava najveća opterećenja kućišta pumpe, npr. pri udarima pod pritiskom.

  WKB

  WKB

  Vertikalno okačena jednozidna pumpa s kućištem regulacionih lopatica pogonjena vratilom s integrisanim aksijalnim ležajevima i ispustom pomoću uzlazne cevi prema API 610 / ISO 13709 (VS1). Dostupna u jednostepenoj i višestepenoj konfiguraciji, kao i s prvim stepenom u verziji s jednim ili dva ulaza.

  WKT

  WKT

  Vertikalna segmentna pumpa u verziji u obliku lonca s podzemnom montažom u jami na osnovnom okviru, radijalna radna kola, višestepena, usisna radna kola, s jednim ulazom, prirubnice prema DIN ili ANSI.

  WKTA

  WKTA

  Vertikalna segmentna pumpa u verziji u obliku lonca, radijalna i poluaksijalna hidraulika, radna kola s jednim i više ulaza

  WKTB

  WKTB

  Vertikalna segmentna pumpa u verziji u obliku lonca na osnovnom okviru, višestepena, prvi stepen izveden kao usisno radno kolo s dvostrukim ulazom, radijalna radna kola. Prirubnice prema DIN ili ANSI.

  WKTR

  WKTR

  Vertikalno okačena dvozidna pumpa s kućištem regulacionih lopatica pogonjena vratilom s integrisanim aksijalnim ležajevima i ispustom pomoću uzlazne cevi prema API 610 / ISO 13709 (VS6). Dostupna u jednostepenoj ili višestepenoj konfiguraciji, kao i s prvim stepenom u verziji s jednim ulazom.

  YNK

  YNK

  Horizontalna poprečno podeljena jednostepena kotlovska napojna pretpumpa (tzv. busterski sistem) s dvostrukim ulazom i dvostrukim ili jednostrukim spiralnim kućištem u verziji od čeličnog liva.