Kundvagn

Produkttyp

(17 träffar)

  Amaclean

  Amaclean

  Självrengörande golv för gjutning, avsett för montering i nya betongbyggnadsverk eller sådana som behöver saneras, för avloppsvatten som innehåller mycket avfall och fibrer, för att förhindra att byggnadsverk blir smutsiga och att pumpen blir igensatt. Lämpar sig för pumpstationen där det luktar illa och/eller gaser frigörs.

  AmaDrainer Box/AmaDrainer Box Mini

  AmaDrainer Box/AmaDrainer Box Mini

  Stadig plastbehållare ovan markytan eller slagtålig plastbehållare under markytan med golvavlopp och luktspärr, vardera med automatiskt omkopplande dränkbar pump AmaDrainer och backventil

  AmaDS³

  AmaDS³

  Avloppspumpstation med system för separation av fasta partiklar. Indirekt hydraulisk matning av avloppsvatten med separation av fasta partiklar inkopplad före pumparna ger maximal lönsamhet, driftsäkerhet och underhållsvänlighet.

  Compacta

  Compacta

  Dränkbar enkel-fekaliepumpstation eller dubbel-fekaliepumpstation, för automatisk avfallshantering av avloppsvatten och fekalier från byggnader och byggnadsdelar under uppdämningsnivån.

  DeltaBasic

  DeltaBasic

  Helautomatiskt tryckstegringssystem med 2 till 3 (MVP)/4 (SVP) vertikala högtryckspumpar i två utföranden med variabelt varvtal. Utförandena MVP och SVP med variabelt varvtal har en steglös varvtalsreglering för varje pump per frekvensomformare på pumpen för asynkronmotorer (MVP) eller varvtalsregleringssystemet PumpDrive och KSB SuPremE-motor (SVP) för helt elektronisk styrning av nödvändigt försörjningstryck. Utrustade med central säkringsdosa.

  DeltaCompact

  DeltaCompact

  Helautomatiskt, anslutningsklart tryckstegringssystem med enskild pump/tryckstegringssystem med dubbla pumpar i kompakt konstruktion med varvtalsreglering

  DeltaMacro

  DeltaMacro

  Helautomatiskt tryckstegringssystem i kompakt konstruktion med 2 till 4 (F)/6 (VC/SVP) vertikala kaskadkopplade högtryckspumpar och två versioner med varvtalsreglerat utförande. Kaskadstyrning (F) för att säkerställa önskat försörjningstryck. De varvtalsreglerade versionerna VC och SVP har en steglös varvtalsreglering för varje pump via frekvensomformaren i kopplingsskåpet (VC) eller via PumpDrive-varvtalsregleringssystemet och KSB SuPremE-motor (SVP) för helt elektronisk reglering av nödvändigt försörjningstryck. Automatiserad med KSB BoosterCommand Pro Plus

  DeltaPrimo

  DeltaPrimo

  Helautomatiskt tryckstegringssystem i kompakt konstruktion med 2 till 3 (VC)/4 (F/SVP) vertikala kaskadkopplade högtryckspumpar och två versioner med varvtalsreglerat utförande. Kaskadstyrning (F) för att säkerställa önskat försörjningstryck. De varvtalsreglerade versionerna VC och SVP har en steglös varvtalsreglering för varje pump via frekvensomformaren i kopplingsskåpet (VC) eller via PumpDrive-varvtalsregleringssystemet och KSB SuPremE-motor (SVP) för helt elektronisk reglering av nödvändigt försörjningstryck. Automatiserad med KSB BoosterCommand Pro.

  DeltaSolo

  DeltaSolo

  Helautomatiskt enkelpumpsystem i två utföranden med variabelt varvtal. Utförandena MVP och SVP med variabelt varvtal har en steglös varvtalsreglering för pumpen per frekvensomformare på pumpen för asynkronmotorer (MVP) eller varvtalsregleringssystemet PumpDrive och KSB SuPremE-motor (SVP) för helt elektronisk reglering av nödvändigt försörjningstryck.

  DeltaSolo D

  DeltaSolo D

  Helautomatisk enkelpumpanläggning i kompakt konstruktion med membrantryckbehållare på 8 liter. Anläggningen aktiveras och stängs av tryckberoende.

  EPVM

  EPVM

  Helautomatiskt, anslutningsklart tryckstegringssystem med dubbla pumpar i kompakt konstruktion med varvtalsreglering

  Evamatic-Box N

  Evamatic-Box N

  Dränkbar pumpstation för hushållsavloppsvatten med en eller två pumpar Ama-Porter F (friströmshjul) eller Ama-Porter S (skärhjul)

  Hya-Rain Eco

  Hya-Rain Eco

  Enkel, anslutningsklar kompakt anläggning för regnvattenanvändning med automatisk dricksvattenmatning vid tom cistern, integrerat torrkörningsskydd och behovsorienterad automatisk styrning av pumpen.

  KSB Safety Boost

  KSB Safety Boost

  Separationsstation för dricksvatten som är färdig för anslutning, enligt DIN EN 1717 Typ AB, för säker separation av dricksvatten och vätskor av kategori 5.

  MiniCompacta

  MiniCompacta

  Dränkbar enkel-fekaliepumpstation eller dubbel-fekaliepumpstation, för automatisk avfallshantering av hushållsavloppsvatten och fekalier från byggnadsdelar under uppdämningsnivån.

  Pumpstation CK 800/Pumpstation CK 1000

  Pumpstation CK 800/Pumpstation CK 1000

  Anslutningsklar enkelstation/dubbelstation i kompakt utförande med pumpschakt för installation i marken av PE-LLD (polyeten), med en eller två avloppsvattenpumpar med dränkbara motorer Amarex N S (med eller utan explosionsskydd) eller AmaPorter (utan explosionsskydd), schaktutförande enligt DIN 1986-100 och EN 752/EN 476

  Surpress

  Surpress

  Helautomatiskt tryckstegringssystem med två horisontella pumpar i blockkonstruktion, av vilka den ena är en reservpump. Konstruktion enligt APSAD riktlinje R5. Tryckberoende påslagning och avstängning. Automatiserat med BoosterControl.