Kundvagn

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Produkttyp

(18 träffar)

  Amaclean

  Amaclean

  Självrengörande golv för gjutning, avsett för montering i nya betongbyggnadsverk eller sådana som behöver saneras, för avloppsvatten som innehåller mycket avfall och fibrer, för att förhindra att byggnadsverk blir smutsiga och att pumpen blir igensatt. Lämpar sig för pumpstationen där det luktar illa och/eller gaser frigörs.

  AmaDrainer Box/AmaDrainer Box Mini

  AmaDrainer Box/AmaDrainer Box Mini

  Stadig plastbehållare ovan markytan eller slagtålig plastbehållare under markytan med golvavlopp och luktspärr, vardera med automatiskt omkopplande dränkbar pump AmaDrainer och backventil

  Compacta

  Compacta

  Dränkbar enkel-fekaliepumpstation eller dubbel-fekaliepumpstation, för automatisk avfallshantering av avloppsvatten och fekalier från byggnader och byggnadsdelar under uppdämningsnivån.

  DeltaMacro

  DeltaMacro

  Helautomatiskt tryckstegringssystem i kompakt konstruktion med 2 till 4 (F)/6 (VC/SVP) vertikala kaskadkopplade högtryckspumpar och två versioner med varvtalsreglerat utförande. Kaskadreglering (F) för att säkerställa önskat försörjningstryck. De varvtalsreglerade versionerna VC och SVP har en steglös varvtalsreglering för varje pump via frekvensomformaren i kopplingsskåpet (VC) eller via PumpDrive-varvtalsregleringssystemet och KSB SuPremE-motor (SVP) för helt elektronisk reglering av nödvändigt försörjningstryck. Automatiserat med BoosterCommand Pro (+).

  EPVM

  EPVM

  Helautomatiskt, anslutningsklart tryckstegringssystem med dubbla pumpar i kompakt konstruktion med varvtalsreglering

  Evamatic-Box N

  Evamatic-Box N

  Dränkbar pumpstation för hushållsavloppsvatten med en eller två pumpar Ama-Porter F (friströmshjul) eller Ama-Porter S (skärhjul)

  Hya-Duo D FL

  Hya-Duo D FL

  Helautomatisk dubbelpumpanläggning i kompakt konstruktion bestående av en driftanläggning och en reservanläggning för att säkerställa redundans för systemet. Konstruktion och funktion motsvarar DIN 14462.

  Hya-Solo D

  Hya-Solo D

  Helautomatisk enkelpumpanläggning i kompakt konstruktion med membrantryckbehållare på 8 liter. Anläggningen aktiveras och stängs av tryckberoende.

  Hya-Solo D FL

  Hya-Solo D FL

  Helautomatisk enkelpumpanläggning med kompakt konstruktion. Anläggningen kopplas in tryckberoende och stängs av flödesberoende. Konstruktion och funktion motsvarar DIN 14462.

  KSB Delta Basic

  KSB Delta Basic

  Helautomatiskt tryckstegringssystem med 2 till 3 (MVP)/4 (SVP) vertikala högtryckspumpar i två utföranden med variabelt varvtal. Utförandena MVP och SVP med variabelt varvtal har en steglös varvtalsreglering för varje pump per frekvensomformare på pumpen för asynkronmotorer (MVP) eller varvtalsregleringssystemet PumpDrive och KSB SuPremE-motor (SVP) för helt elektronisk styrning av nödvändigt försörjningstryck. Utrustade med central säkringsdosa.

  KSB Delta Compact

  KSB Delta Compact

  Helautomatiskt, anslutningsklart tryckstegringssystem med enskild pump/tryckstegringssystem med dubbla pumpar i kompakt konstruktion med varvtalsreglering

  KSB Delta Primo

  KSB Delta Primo

  Helautomatiskt tryckstegringssystem i kompakt konstruktion med 2 till 3 (VC)/4 (F/SVP) vertikala kaskadkopplade högtryckspumpar och två versioner med varvtalsreglerat utförande. Kaskadreglering (F) för att säkerställa önskat försörjningstryck. De varvtalsreglerade versionerna VC och SVP har en steglös varvtalsreglering för varje pump via frekvensomformaren i kopplingsskåpet (VC) eller via PumpDrive-varvtalsregleringssystemet och KSB SuPremE-motor (SVP) för helt elektronisk reglering av nödvändigt försörjningstryck. Automatiserat med BoosterCommand Pro.

  KSB Delta Solo

  KSB Delta Solo

  Helautomatiskt enkelpumpsystem i två utföranden med variabelt varvtal. Utförandena MVP och SVP med variabelt varvtal har en steglös varvtalsreglering för pumpen per frekvensomformare på pumpen för asynkronmotorer (MVP) eller varvtalsregleringssystemet PumpDrive och KSB SuPremE-motor (SVP) för helt elektronisk reglering av nödvändigt försörjningstryck.

  KSB Safety Boost

  KSB Safety Boost

  Separationsstation för dricksvatten som är färdig för anslutning, enligt DIN EN 1717 Typ AB, för säker separation av dricksvatten och vätskor av kategori 5.

  MiniCompacta

  MiniCompacta

  Dränkbar enkel-fekaliepumpstation eller dubbel-fekaliepumpstation, för automatisk avfallshantering av hushållsavloppsvatten och fekalier från byggnadsdelar under uppdämningsnivån.

  Pumpstation CK 800/Pumpstation CK 1000

  Pumpstation CK 800/Pumpstation CK 1000

  Anslutningsklar enkelpumpstation/dubbelpumpstation i kompakt konstruktion med pumpschakt för installation i marken av PE-LLD (polyeten), med en eller två avloppsvattenpumpar med dränkbara motorer Amarex N (med eller utan explosionsskydd) eller Ama-Porter (utan explosionsskydd), schaktutförande enligt DIN 1986-100 och EN 752/EN 476

  SRL

  SRL

  Färdigpumpstation i glasfiberförstärkt polyester utrustad med två pumpar av typen Sewabloc på 2,2 till 30 kW i torr installation, integrerade ventiler och ett automatikskåp med frekvensomformare. Pumpdriften anpassas till det önskade flödet och energikostnaderna optimeras. Den underhållsvänliga pumpstationen undviker mellanlagring av avloppsvatten. Därmed förhindrar man att lukt uppstår.

  Surpress SPVP

  Surpress SPVP

  Helautomatiskt tryckstegringssystem i kompakt konstruktion med två eller tre vertikala högtryckspumpar. Steglös varvtalsjustering för varje pump för helelektronisk reglering av önskat matningstryck vid förbrukningspunkterna. Konstruktion och funktioner enligt DIN EN 806-2 och DIN 1988. Automatiserad med BoosterControl.