Winkelwagen
Verschillende KSB Know-How-brochures

KSB Know How Brochures

De KSB-know how brochures bevatten technische kennis op het gebied van pompen en afsluiters en dienen als hulpmiddel bij de planning en het bedrijven van pompsystemen.

KSB Know How Brochures

Preview Pic_Split casing

Planningsinformatie voor axiaal gedeelde centrifugaalpompen in leidingen

Veel kleine veranderingen kunnen een enorme impact hebben en de belangrijkste doelen van deze brochure zijn dan ook het verhogen van de algehele efficiëntie van pompstations die gebruik maken van axiaal gedeelde centrifugaalpompen over de hele wereld, terwijl het energieverbruik wordt verlaagd, de CO₂-uitstoot wordt teruggedrongen en de algehele kosten worden verlaagd. Met andere woorden, het doel is om de levenscycluskosten te optimaliseren en de impact op het milieu te minimaliseren.

Titelbild KSB-Know-how-Broschüre: Planungshinweise Tauchmotorpumpen Amarex KRT

Planningsinformatie voor dompelpompen Amarex KRT®

Vind en selecteer de juiste Amarex KRT dompelpomp met behulp van onze brochure. U krijgt ook informatie over de aandrijving en installatie en over het ontwerp van het leidingwerk en de constructie, inclusief de keuze van de afsluiters. De focus van onze beschouwing ligt op KRT-pompen met een capaciteit >200 l/s.

Titelbild KSB-Know-how-Broschüre: Planungshinweise Rohrschachtpumpen Amacan

Planningsinformatie voor schachtpompen Amacan®

Schachtpompen in de water- en afvalwatertechniek bieden een aantal voordelen op het gebied van planning en bedrijf. Het juiste ontwerp van de randapparatuur is echter cruciaal. Kom meer te weten over het ontwerp van de pomphydrauliek, het ontwerp van de structuur en de pompput, de pompinstallatie en opties voor elektrische uitrusting. 

Afbeelding KSB know-how brochure: Planningsinformatie voor mixers en voortstuwers

Planningsinformatie voor mixers en voortstuwers

In gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties worden mixers en voortstuwers zowel in opslagtanks als in bassins in de biologische fase gebruikt. U krijgt een basisgevoel voor processen en toepassingen en de positionering van mixers en voortstuwers. U krijgt ook waardevolle hulp voor het juiste ontwerp, bijvoorbeeld op basis van een CFD-simulatie.

Afbeelding KSB-Know-how-Brochure: drukstoten

Planningsinformatie drukstoten

Drukstoten kunnen aanzienlijke schade veroorzaken die kan worden voorkomen door preventieve berekeningen en veiligheidsmaatregelen. Doe basiskennis op van het complexe verschijnsel drukstoten - van mogelijke oorzaken tot voorspelling en berekening tot manieren om drukstoten te voorkomen.

Grondwater

Planningsinformatie voor grondwaterwinning

Naast verschillende opties voor grondwaterwinning vindt u planningshulpmiddelen voor diepe putten met onderwatermotorpompen en instructies voor de constructie van geboorde putten. Informatie over invloeden op de werking van putten en aanbevelingen voor het ontwerp maken deze brochure compleet.

straalbuispompen

Planningsinformatie voor straalbuispompen

Deze brochure biedt betrouwbare planningsinformatie voor de integratie van buispompen in een groter systeem. Niet alleen de karakteristiek van het hydraulische systeem is van invloed op de werking van de pomp, maar er moet ook rekening worden gehouden met de krachten die tijdens bedrijf op de pomp en het systeem worden uitgeoefend. De geometrie van de inlaat heeft bijvoorbeeld een doorslaggevende invloed op de prestaties en het bedrijfsgedrag van de pomp.