Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Két KSB Guard-dal támogattuk a Budapesti Műszaki Egyetem hidrodinamikai laborját

A  KSB Hungary Kft. 2017-ben egy komplett automatizált szivattyú egységgel, szerelvényekkel és mérőkészülékekkel is támogatta a Budapesti Műszaki Egyetem Hidrodinamikai Rendszerek Tanszékét. A KSB termékekből épített mérőkörnek immáron a KSB Guard szivattyúfelügyeleti rendszer is része, melynek köszönhetően a hallgatók még komplexebb méréseket végezhetnek rajta.

A kompakt egységként használható szivattyúval, illetve a ráépített frekvenciaváltó és nyomáskülönbség távadó készülék segítségével különböző ipari/víztechnológiai folyamatokat tudnak modellezni a mérnökjelöltek.
A Gépészmérnök BSc képzésben, a Szakirányos hallgatók az Áramlástechnikai rendszerek kötelező tárgy keretében végeznek méréseket a szivattyún, de a tanszéki Nemnewtoni folyadékokkal foglalkozó kutatócsoport is aktívan használja a mérőrendszert.

Az elmúlt 3 évben két angol nyelvű és egy magyar nyelvű BSc szakdolgozat, valamint egy magyar nyelvű MSc diplomamunka született a mérőrendszeren mért adatok segítségével. Emellett három projektfeladatos hallgató is dolgozott rajta.


Az első KSB Guard intelligens monitoring rendszer műszereit 2023. októberében szerelték fel a szivattyúra. A szenzor először továbbítja a mért csapágy rezgés- és hőmérséklet értékeket a gateway-re, majd a Gateway továbbítja ezeket az adatokat a KSB Guard felhőbe, ahonnan könnyedén kiolvashatók a mobilapplikáció ill. a KSB Guard web portál segítségével. Így a hallgatók közvetlenül láthatják a szivattyún mért rezgéssebességeket és hőmérsékletet különböző formában.


2024. februárjában ellátogattunk a laborba, hogy a tapasztalatokról érdeklődjünk, egyúttal átadásra került egy további KSB Guard egység, mely a mérőlaborban további egy szivattyú digitális felügyeletét teszi majd lehetővé. Képünkön Schuck János ügyvezető igazgató és Dr. Paál György a Hidrodinamikai rendszerek Tanszék vezetője látható.


Kezdeményezésünkkel szerettünk volna hozzájárulni, hogy a hallgatók a klasszikus mérési módszerek mellett, digitális technológiákkal is megismerkedhessenek, melyeket nagy valószínűséggel jövőbeli munkahelyeiken is alkalmazni fognak. 

A mérőkörbe épített KSB termékek:

Etabloc - Szabványos spirálházas blokkszivattyú
KSB SuPremE® - IE4-es hatékonysági osztályú* szinkron reluktancia motor
PumpDrive2 – frekvenciaváltó
PumpMeter - nyomáskülönbség távadó készülék
BOA-Control IMS - ultrahangos mérő– és szabályozószelep
Boa S - Szennyfogó
Cobra - SGP - belső orsós tolózár
KSB Guard monitoring rendszer (Új)
 

Szakdolgozatok melyek a KSB mérőállomás mérései alapján születtek:

Measurement of the characteristic curves of a radial pump in the case of a viscous fluid
Measurement of the characteristic curves of a radial pump in the case of a non-Newtonian fluid
Örvényszivattyú jelleggörbéinek kísérleti vizsgálata nemnewtoni reológiájú közeg esetén
Radiális szivattyú jelleggörbéinek vizsgálata nemnewtoni közeg esetén
 

*IEC/CD 60034-30 Ed.2