Košík

Country and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

IFAT 2020 / Nová čerpadla odpadní vody pro vysoké teploty prostředí

Hlavním výrobkem na letošním veletrhu IFAT (4.–8. května 2020) budou nová ponorná čerpadla konstrukční řady Amarex KRT s pohony chlazenými pláštěm. Jsou konstruovány pro transport neupravené odpadní vody v komunálním a průmyslovém hospodaření s odpadní vodou.

Nové čerpací agregáty se dodávají s výkony pohonu od 10 do 30 kW a jsou konstruovány pro vertikální I horizontální instalaci v suché jímce. Protože motory čerpadel zůstanou plně provozuschopné, i když nejsou ponořeny, mohou tedy být čerpací agregáty použity také v čerpacích jímkách i při poklesu hladiny vody. Díky krytí IP 68 mohou čerpadla bez problémů zajišťovat nepřetržitý provoz v případě zaplavení. Čerpací agregáty splňují požadavky ochrany před výbuchem stanovené ve standardech ATEX, FM a CSA.

Motor je chlazen uzavřeným okruhem, který zamezuje kontaktu mezi cirkulující směsí voda-glykol a čerpaným médiem. Neexistuje tak riziko kontaminace média chladícího motor nečistotami z čerpaného média. Cirkulaci chladicí kapaliny zajišťuje speciální oběžné kolo, které konstruktéři integrovali do zapouzdřené mechanické ucpávky.

Tato dvojitá mechanická ucpávka byla vyvinuta výrobcem čerpadel, který již několik let disponuje výrobou vlastních mechanických ucpávek. V případě potřeby servisu lze toto pouzdro vyměnit jako kompletní jednotku, což usnadňuje a urychluje servisní práce.

Čerpadla jsou schopna čerpat kapaliny s teplotou až do 40 °C a pracovat v prostředí s teplotou až 55 °C. To umožňuje použití čerpadel v zemích, kde jsou často instalována v suché jímce v klimatizovaných prostorách. Konvekční chlazení na povrchu tělesa čerpadla vede k enormnímu tepelnému zatížení klimatizačního systému a má negativní vliv na spotřebu energie.

Paket senzorů instalovaný jako standard zahrnuje monitorování teploty motoru řetězcem PTC, senzorem úniků uvnitř motoru a monitorováním netěsností mechanické ucpávky prostřednictvím plovákového spínače. Uživatelé mohou volitelně objednat až tři senzory Pt100 pro monitorování teploty ložisek a motoru a také senzor pro monitorování vibrací. Signály těchto senzorů mohou být analyzovány ochranným modulem Amacontrol III, který může shromážděná data odesílat buď do systému záznamu dat nebo do cloudu.

Další volitelnou možností je Amaslide, montážní pomůcka pro horizontální instalaci čerpadla. S její pomocí může otevřít Amarex KRT a provádět práce, jako je inspekce oběžného kola, pouze jedna osoba. Jeřáby a zvedací zařízení nejsou tudíž zapotřebí. Servisní technici potřebují pouze vyjmout šrouby mezi tělesem čerpadla a výtlačným víkem čerpadla.

Potom se může vytáhnout zásuvná jednotka sestávající z oběžného kola, hřídele, ložiska, těsnění a motoru z tělesa. Těleso zůstane instalováno a spojeno se sacím a výtlačným potrubím. Po vytažení zásuvné jednotky je oběžné kolo volně přístupné. Údržbové práce mohou být prováděny bez jakýchkoliv problémů. Po ukončení údržbových prací zasune montér zásuvnou jednotku zpět na místo.