Košík

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

KSB nyní také nabízí chytré monitorovací řešení pro čerpadla a točivé stroje do prostředí s výbušnou atmosférou.

Chytré a navíc s ochranou proti výbuchu

KSB nyní také nabízí chytré monitorovací řešení pro čerpadla a točivé stroje do prostředí s výbušnou atmosférou.

Frankenthal, 20. května 2021: V posledních dvou letech společnost KSB vyvinula širokou škálu řešení, která zajistí, že čerpadla budou připravena pro digitální věk včetně produktového portfolia pro monitorovací řešení KSB Guard. Datové rozhraní KSB Guard a KSB Guard monitorovací služba byly s velkým úspěchem uvedeny na trh a prokázaly svou efektivitu v mnoha aplikacích. KSB nyní rozšiřuje řešení o novou verzi hardwaru pro oblasti s výbušnou atmosférou (ATEX zóna 1 s plynnou atmosférou).

Jednoduchá modernizace

Chytré monitorovací řešení KSB Guard monitoruje stávající čerpadla a je proto ideální pro dovybavení bez ohledu na výrobce monitorovaného zařízení. Senzorická jednotka (obsahující senzor vibrací a senzor teploty) přiložená na ložiskový kozlík, respektive na lucernu pohonu čerpadla nebo na jiných rotačních zařízeních za tímto účelem zaznamenává relevantní údaje. Měřená data jsou vysílána bezdrátově z vysílací a bateriové jednotky do komunikační brány, která zase přenáší data do cloudu KSB v šifrované podobě prostřednictvím mobilní datové sítě. V KSB cloudu jsou data vyhodnocena a zpracována. Uživatel pak může zobrazit informace v aplikaci KSB Guard a na KSB Guard webovém portálu.

Zcela novým funkčním řešením je použití KSB Guard hardwaru s certifikací ATEX. Komunikační brána KSB Guard ATEX je dodávána v ohnivzdorném krytu. Externí antény lze přišroubovat přímo nebo v případě potřeby umístit jinde pomocí prodlužovacího kabelu. Senzorická jednotka KSB Guard ATEX a vysílací a bateriová jednotka KSB Guard ATEX jsou skutečně bezpečné (Ex-i). Obě řešení jsou vhodná i pro venkovní instalaci. To zajišťují robustní lithium-tionylchloridové baterie s životností 5 až 8 let při intervalu měření 60 minut.

Od reaktivní k proaktivní údržbě

Díky řešení KSB Guard má uživatel výhodu vyšší provozní spolehlivosti a transparentnosti tím, že je okamžitě upozorněn, pokud dojde například k překročení mezních hodnot. Díky analýzám trendů lze předem identifikovat a odvrátit hrozící škody. Kromě toho lze naměřená data kdykoli a kdekoli vyvolat prostřednictvím KSB Guard webového portálu nebo mobilní aplikace, aby bylo možné lépe plánovat údržbářské práce. To umožňuje přechod z reaktivní na proaktivní údržbu. Řešení zároveň poskytuje například informace o potenciálu úspor energie.

KSB Guard je tak průkopníkem ve „světě Průmyslu 4.0“, ve kterém se používají inovativní technologie, jako je umělá inteligence a strojové učení. Tým „datové vědy“ pracuje na průběžné optimalizaci algoritmů používaných v cloudu KSB, a tedy i na vyhodnocení dat.

Verze ATEX bude představena 16. června 2021, od 10:00 do 10:30 hod na „ACHEMA Pulse“ formou digitálního živého předvedení pro mezinárodní komunitu ACHEMA.