Košík

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Fasáda nákupního centra Q 6 Q 7 v Mannheimu, pohled z ulice

Životně důležitá tepna v nákupním centru budoucnosti

Podílet se na vybavení jedinečných architektonických objektů je pro každou zúčastněnou firmu vždy čest a výzva zároveň. Přestože se v případě firmy KSB často jedná o důležité prvky mezinárodních infrastrukturních projektů, zůstávají výsledky práce obvykle skryty pohledům veřejnosti. V případě nákupního centra Q 6 Q 7 v Mannheimu si ale můžeme být jistí, že to, zda všechny systémy v tomto novém multifunkčním objektu fungují spolehlivě, budou sledovat všichni.

Projekt: Technické zařízení budovy nákupního centra Q 6 Q 7

Výstavba nákupního centra Quartier Q 6 Q 7, otevřeného v roce 2016, slibovala mnohé: na 153 000 m² vznikly atraktivní obchodní, kancelářské a restaurační plochy, 4hvězdičkový hotel Radisson Blu a také vysoce kvalitní městské byty včetně třípodlažní podzemní garáže. Nákupní centrum bylo navrženo tak, aby se stalo nepřehlédnutelným architektonickým objektem v centru Mannheimu, který se svým novátorským pojetím stane magnetem pro návštěvníky z celého regionu.

Za moderní fasádou a promyšleným členěním rozsáhlého a velmi rozdílně využívaného interiéru se však skrývají neviditelné struktury, které život a práci v budově ve skutečnosti umožňují. Centrální úlohu přitom hraje technické zařízení budovy – vytápění, klimatizace, zásobování vodou, odvodňování a zásobování vodou k hašení. To všechno jsou disciplíny, ve kterých firma KSB vyniká.

Zákazník: DIRINGER & SCHEIDEL a Quartier Q 6 Q 7 Mannheim

Skupina DIRINGER & SCHEIDEL se sídlem v Mannheimu, založená roku 1921 jako stavební firma a vedená svým vlastníkem, zaměstnává celkem 3 600 osob. V segmentu stavebnictví je D&S uznávaným partnerem pro podniky, obce i průmysl. Quartier Q 6 Q 7 za více než 300 milionů eur je zatím největším vlastním počinem, který firma D&S od roku 2015 v roli projektanta, stavitele a provozovatele realizuje prostřednictvím své dceřiné společnosti CRM-Center & Retail Management GmbH.

Několik čerpadel Etanorm se systémem PumpDrive2, trubky, závěsy v centrální kotelně

Čerpadla Etanorm se systémem PumpDrive2 v centrální kotelně

Výzva: nejrůznější produkty od jednoho dodavatele

O významu nákupního centra Quartier Q 6 Q 7 pro Mannheim a celý region nikdo nepochyboval. Všichni zúčastnění zde museli pracovat ruku v ruce, aby mohl provoz v den otevření bezchybně fungovat. Dlouhodobé testování, jaké se u některých objektů provádí, zde nebylo možné. Kromě toho bylo kvůli poloze v centru města během rychlé výstavby k dispozici jen velmi krátké časové okno pro dodání a montáž čerpadel a armatur, které muselo být přesně dodrženo. Kromě toho projektant, stavitel a provozovatel DIRINGER & SCHEIDEL, požadoval při výstavbě centra Quartier Q 6 Q 7 pro různá řemesla pouze jednoho jediného poskytovatele, který by požadované práce i přes jejich rozsah a všestrannost bez problémů zvládl sám.

Řešení: kompletní portfolio technických zařízení budov

Společnost KSB dokázala nabídnout kompletní portfolio pro technická zařízení budov. Kromě toho poskytuje servis pro všechny oblasti použití armatur a čerpadel, který je k dispozici 365 dní v roce, 24 hodin denně.

Zatímco se u řady jiných projektů projevila silná stránka společnosti KSB ve schopnosti přizpůsobit vlastní produkty individuálním požadavkům zákazníka, v případě nákupního centra Quartier Q 6 Q 7 mohla zazářit ve své parádní disciplíně: všechna požadovaná čerpadla a armatury totiž pocházejí z rozsáhlého standardního sortimentu KSB, byly vyrobeny v nejkratším možném čase a dodány přesně ve stanovenou dobu. Prostředníkem v komunikaci a koordinaci s dodavateli jiných zařízení byla kontaktní osoba KSB.

Odpovědnost, která na zařízeních KSB leží, je enormní. Veškerá technika pro vytápění, vodu, odpadní vodu a chlazení pro obchody, kanceláře, byty a hotel je spravována z jedné jediné centrály, odkud je také měřena spotřeba jednotlivých odběratelů. Spotřeba se během dne výrazně mění, objevují se i drastické spotřební špičky, na které musejí zejména čerpadla reagovat nanejvýš flexibilně. Kdyby se na tomto místě objevil nějaký problém, zasáhlo by to celý objekt nákupního centra. Zejména klimatizace a větrání obchodů, které navštěvují tisíce lidí, musí fungovat bezchybně.

Ruka s iPhonem, na displeji KSB Flow Manager k řízení systému PumpDrive2, v pozadí čerpadla Etanorm se systémem PumpDrive2

KSB Flow Manager: přístup ke všem důležitým parametrům systému PumpDrive2

Speciálně s ohledem na výkon čerpadel, který se nepřetržitě přizpůsobuje měnící se potřebě, použila společnost KSB komponenty, které se již osvědčily u řady jiných srovnatelných projektů: měniče frekvence PumpDrive2, namontované na motoru, jsou schopné přizpůsobit výkon čerpadel přesně podle aktuální potřeby v každé situaci. Pozitivní vedlejší efekt: výrazné, měřitelné úspory energie až 60 % a snížení nákladů na životní cyklus.

Také rozsah dodávky čerpadel a armatur sám o sobě zaslouží pozornost: za dodávky tepla pro vytápění, čerstvého vzduchu a chlazení odpovídá celkem 14 čerpadel Etaline a 13 čerpadel Etanorm, všechna vybavená systémem PumpDrive2. Pomáhá jim 31 čerpadel Calio. V oblasti odvodňování slouží 13 zařízení pro přečerpávání fekálií Compacta a 8 ponorných čerpadel Ama-Drainer s Ama-Drainer boxy. Za zvyšování tlaku u pitné vody odpovídají 4 zařízení ke zvýšení tlaku Hyamat SVP. V případě požáru jsou nástěnné hydranty spolehlivě zásobovány hasicí vodou díky zařízení ke zvýšení tlaku Hya-Duo D FL. Bezpečné uzavírání a škrcení všech průtoků zajišťuje více než 400 klapek, ventilů a armatur konstrukční řady BOA.

Uvedení do provozu provedl regionální zákaznický servis KSB. Když to shrneme, nákupní centrum Quartier Q 6 Q 7 využívá širokou paletu produktů KSB, které se v této kombinaci až do dneška výborně osvědčují.

Ruka konfiguruje PumpDrive2 přímo na ovládacím panelu

PumpDrive2 lze nakonfigurovat přímo na zařízení

Čísla I Data I Fakta

Zařízení: multifunkční nákupní centrum

Koncový zákazník: DIRINGER & SCHEIDEL a Quartier Q 6 Q 7 Mannheim

Data projektu

31× Calio (vytápění/chlazení)
14× Etaline se systémem PumpDrive2 (vytápění/chlazení)
13× Etanorm se systémem PumpDrive2 (vytápění/chlazení)
13× Compacta (odvodňování/sanita)
8× Ama Drainer s Ama-Drainer boxem (odvodňování/sanita)  
4× Hyamat SVP (zvyšování tlaku pitné vody)
1× Hya Duo D FL (zvyšování tlaku v nástěnných hydrantech)
asi 400 armatur, klapek a ventilů (konstrukční řada BOA)
Uvedení do provozu regionálním zákaznickým servisem KSB

Použité produkty

Calio

Calio

Bezúdržbové vysoce efektivní čerpadlo s mokrým rotorem se šroubovým nebo přírubovým připojením, vysoce efektivním elektromotorem a plynulou regulací rozdílu tlaků.

Etanorm

Etanorm

Horizontální čerpadlo se spirálním tělesem, jednostupňové, se jmenovitým příkonem a hlavními rozměry podle EN 733, s ložiskovým kozlíkem, s procesní konstrukcí, s výměnnými pouzdry hřídele / ochrannými pouzdry hřídele a těsnicími kruhy, se systémem regulace otáček namontovaným na motoru. Se synchronním reluktančním motorem bez magnetů KSB SuPremE (výjimka: velikosti motoru 0,55 kW / 0,75 kW s 1500 min⁻¹ jsou v provedení s permanentními magnety), třídy účinnosti IE4/IE5 podle IEC TS 60034-30-2:2016, pro provoz se systémem regulace otáček typu KSB PumpDrive 2 nebo KSB PumpDrive 2 Eco bez snímače polohy rotoru. Upevňovací body vyhovují EN 50347, rozměry pláště podle DIN V 42673 (07-2011). K dostání v provedení ATEX.

Etaline

Etaline

Jednostupňové čerpadlo se spirálním tělesem jako provedení inline s motorem bez magnetů KSB SuPremE třídy účinnosti IE4/IE5 a systémem regulace otáček PumpDrive, hřídel čerpadla a motoru jsou pevně spojeny. Se synchronním reluktančním motorem bez magnetů KSB SuPremE (výjimka: velikosti motoru 0,55 kW / 0,75 kW s 1500 min⁻¹ jsou v provedení s permanentními magnety), třídy účinnosti IE4/IE5 podle IEC TS 60034-30-2: 2016, pro provoz se systémem regulace otáček typu KSB PumpDrive 2 nebo KSB PumpDrive 2 Eco bez snímače polohy rotoru. Upevňovací body vyhovují EN 50347, rozměry pláště podle DIN V 42673 (07-2011). K dostání v provedení ATEX.

Hya-Duo D FL

Hya-Duo D FL

Plně automatické kompaktní zařízení se dvěma čerpadly se skládá z jednoho provozního čerpadla a jednoho rezervního čerpadla kvůli zajištění zálohování systému. Konstrukce a funkce podle normy DIN 14462.