Flag with the branding of KSB’s authorised service partners

Parteneri de service KSB

Partenerii de service KSB: Reţeaua de service pentru pompele şi instalaţia dvs.

Pentru cazuri de service la instalaţii de pompare este nevoie de ajutor rapid şi cuprinzător. Clienţii KSB pot apela cu încredere la parteneri de service cu înaltă competenţă profesională:  parteneri de service KSB pentru pompe şi multe altele.

Partenerii de service KSB oferă ajutor rapid şi competent în caz de service la instalaţii de pompare.

Clineţii KSB se pot baza, la intervenţii de service de orice tip la instalaţiilor lor de pompare, pe ajutor calificat şi rapid: Parteneri de service KSB. Reţeaua de parteneri de service KSB de aproximativ 80 de unităţi specializate în Germania asigură o aprovizionare a instalaţiilor sistemelor de întreţinere a clădirilor şi a instalaţiilor industriale, precum şi a instalaţiilor de apă şi apă uzată cu servicii complexe pentru pompe, motoare, armături şi produse de automatizare.

Fie casă familială, clădire de birouri, staţie de epurare, staţie de pompare sau instalaţie industrială: partenerii de service KSB preiau toate sarcinile de la pozare, livrare, instalare, punere în funcţiune, reparaţie şi inspecţie. 

Toţi partenerii de service KSB sunt instruiţi de KSB astfel încât să cunoască fiecare agregat de pompare până în cel mai mic detaliu, putând astfel să îl inspecteze, întreţină şi chiar şi revizuiască. În plus, partenerii de service KSB oferă consiliere atât cu privire la utilizarea şi funcţionarea eficientă energetic a instalaţiilor de pompare, cât şi cu privire la soluţii digitale pentru mentenanţă preventivă.

Pentru cazuri de intervenţie în afara programului normal de lucru, partenerii de service KSB au şi un serviciu de urgenţă: non-stop, şapte zile pe săptămână, partenerii de service KSB vă stau astfel oricând la dispoziţie.

Oferta noastră

 • Consiliere de specialitate  
 • Vânzarea şi instalarea de produse KSB  
 • Punerea în funcţiune a instalaţiilor cu comandă electronică şi convenţionale, inclusiv sistem de magistrală  
 • Contracte de întreţinere  
 • Reparaţii – chiar şi la pompe ale altor producători  
 • Analize de eficienţă energetică   
 • Crearea unui stoc cuprinzător de piese de schimb

Avantajele dvs.

 • Disponibilitate non-stop 
 • Oriunde în apropiere şi astfel repede la faţa locului 
 • Timpi scurţi de reparaţii 
 • Competenţă profesională ridicată datorită instruirilor periodice conform standardelor KSB