Exonerare de răspundere

Răspunderea pentru conţinut

În calitate de furnizor de servicii, suntem răspunzători pentru conţinutul propriu de pe aceste pagini, în conformitate cu legile generale, în virtutea Articolului 7 (1) din Legea germană privind telemedia (TMG). Acest site web a fost realizat cu cea mai mare grijă posibilă. Cu toate acestea, nu ne asumăm nicio răspundere pentru corectitudinea, caracterul complet şi actualitatea conţinutului furnizat. Orice răspundere pentru daune care rezultă direct sau indirect din utilizarea acestui site este exclusă, cu excepţia cazului în care este cauzată intenţionat sau din neglijenţă gravă.

Răspunderea pentru linkuri externe

 Acest site web poate include linkuri către site-uri web ale unor terţi (aşa-numitele linkuri externe). La momentul conectării linkurilor externe, nu am constatat nicio încălcare a legii. Cu toate acestea, nu suntem obligaţi prin lege să monitorizăm în permanenţă conţinutul site-urilor web externe fără indicii concrete de încălcare a legii şi nici nu se poate aştepta în mod rezonabil să facem acest lucru Conţinutul linkurilor externe nu intră în aria noastră de influenţă;
în consecinţă, excludem orice răspundere pentru un astfel de conţinut, în special nu ne asumăm un astfel de conţinut ca fiind al nostru şi ne distanţăm în mod expres de acesta. În cazul în care luăm cunoştinţă de orice încălcare, vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a elimina conţinutul în cauză cât mai repede posibil.

Legea privind drepturile de autor/drepturile de proprietatea intelectuală

Conţinutul publicat de KSB pe acest site web (în special texte, ilustraţii, fotografii) este reglementat de legislaţia germană privind drepturile de autor şi drepturile de proprietate intelectuală. Orice utilizare sau valorificare, în special multiplicarea, distribuirea şi punerea la dispoziţia publicului, necesită acordul nostru prealabil în scris. În măsura în care noi nu acţionăm în calitate de operator sau de creator al conţinutului, drepturile de autor ale terţilor sunt respectate.