Bazin într-o staţie de epurare

Tehnologia apelor uzate

Transportul fiabil al apelor uzate şi inundaţiilor cu produse de la KSB

Peste tot unde locuiesc sau muncesc oameni, se produce apă uzată. Aceasta trebuie înlăturată şi curăţată în mod fiabil. Abia apoi, apa se poate reîntoarce în circuitul natural.

Instalat optim în tehnologia apelor uzate cu pompe pentru ape uzate şi armături de la KSB

Apa reziduală şi apa uzată reprezintă mari provocări pentru instalaţii, componente şi materiale. Pompele se pot înfunda, pericolul de defectare este mare. Tocmai acest lucru nu şi-l pot permite operatorii: o defecţiune periclictează nu doar rentabilitatea, ci şi siguranţa la funcţionare. Aici sunt necesare pompe pentru ape uzate şi armături care nu întrerup funcţionarea şi care funcţionează fiabil, eficient energetic şi cu costuri de funcţionare reduse.
Pentru protecţia împotriva inundaţiilor sunt valabile cerinţe speciale: pompele utilizate trebuie să poată fi gata de utilizare şi după perioade mai îndelungate de nefuncţionare.

În calitate de lider de piaţă, KSB este partenerul potrivit pentru funcţionarea fără griji şi rentabilă a instalaţiilor. KSB furnizează pompe şi armături pentru tehnologia apelor uzate, care funcţionează sigur şi eficient chiar şi în cele mai dificile condiţii – fie la tratarea apelor uzate, la evacuarea apelor uzate sau la protecţia împotriva inundaţiilor.

Pompele pentru ape uzate şi armăturile de la KSB sunt configurate perfect pentru mediul transportat şi scopul utilizării. Componente de înaltă calitate asigură în orice moment o funcţionare impecabilă – chiar şi la solicitare maximă, aşa cum există, de exemplu, în cazul apelor uzate industriale. 
Experienţa de decenii şi cunoştinţe bogate în domeniul aplicaţiilor fac din KSB cel mai bun partener pentru optimizarea instalaţiilor. KSB este lider şi în domeniul cercetării şi dezvoltării şi asigură astfel o calitate ridicată a produselor şi serviciilor. Astfel, puteţi opera instalaţia dvs. de ape uzate în mod sigur, cu necesar redus de întreţinere şi cu costuri reduse legate de ciclul de viaţă.
Consilierea cuprinzătoare şi service-ul excelent la nivel mondial întregesc oferta KSB.

Ce impulsionează KSB pe această piaţă

Cerinţele crescânde şi un mediu curat stimulează în întreaga lume construcţia de staţii de epurare şi de staţii de pompare a apelor uzate. Nevoia de recuperare a decalajelor tehnice în domeniul mediului duce mai ales în ţările din afara Europei la noi provocări şi proiecte mari.

Pompele, armăturile şi serviciile de la KSB reprezintă gestionarea ecologică şi eficientă a apelor uzate. Fie că este vorba despre transportul apelor uzate, tratarea apelor uzate, evacuarea apelor uzate sau protecţia împotriva inundaţiilor, ape uzate menajere, comunale şi industriale: KSB asigură derulări fără probleme ale proceselor, datorită experienţei îndelungate în tehnologia apelor uzate. Eficienţa maximă, calitatea maximă a produselor şi serviciilor sunt la fel de importante pentru KSB ca şi tratarea prudentă a naturii.

Acestea sunt susţinute de pompe pentru ape uzate, pompe pentru apă reziduală, pompe de canalizare, pompe de înaltă presiune, mixere şi amestecătoare de la KSB. Acestea se folosesc în staţii de epurare, la tratarea industrială a apelor uzate, în instalaţii de ridicare a apelor uzate, la drenarea nămolului, la canalizarea comunală şi în staţii de pompare a apelor uzate. Cea mai adâncă staţie de pompare a apelor uzate din Europa, de la Sankt Petersburg (Rusia) este doar un exemplu pentru competenţa KSB pe segmentul tehnologiei apelor uzate. De asemenea, în domeniul protecţiei împotriva inundaţiilor, pompele, armăturile şi service-ul KSB ajută la protejarea habitatelor şi menţinerea vieţii.

Aplicaţii pentru tehnologia apelor uzate

Man in a raincoat on a flooded street

Protecţie împotriva inundaţiilor

Anual, în întreaga lume sute de mii de oameni cad victime inundaţiilor şi viiturilor. Pompele de drenaj de la KSB ajută la protejarea habitatelor şi la menţinerea vieţilor.

Imagine aeriană a staţiei de epurare

Tratare ape uzate

KSB impune standarde la nivel mondial în tratarea apelor uzate. Staţia de epurare din Shanghai, una dintre cele mai mari din Asia, este doar unul dintre exemplele în care produsele KSB conving.

Canal de apă uzată cu apă uzată.

Evacuarea şi transportul apei uzate

Odată cu creşterea populaţiei globului, transportul apei uzate devine tot mai important. KSB oferă comunităţilor şi companiilor industriale pompe şi armături eficiente.