Koszyk

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Consultants are leaning over plans; in the background a laptop can be seen with the KSB HELPS PumpSelection software

KSB HELPS PumpSelection

Oprogramowanie umożliwiające dobór pomp wodnych i ściekowych

Program projektowy do pomp KSB HELPS PumpSelection pomaga projektantom, wykonawcom instalacji i użytkownikom w doborze pomp wodnych i ściekowych KSB.  

  • Wersja: 5-2021.3 – 2021/06/02 (Build 213)
  • Product data status: 05-08-2021

Kilka kliknięć zapewnia doskonałą pompę do realizacji projektu

KSB HELPS PumpSelection jest to dobrze sprawdzone i niedawno zmodyfikowane, bardzo intuicyjne oprogramowanie do dobierania pomp. Narzędzie projektowe pomaga projektantom, wykonawcom instalacji i użytkownikom w niezawodnym doborze pomp wodnych i ściekowych do montażu suchego i mokrego. Za pomocą KSB HELPS PumpSelection można szybko znaleźć optymalną pompę do swojej instalacji w całym obiegu wodnym: od usuwania ścieków poprzez oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody po dystrybucję wody.

Projektowanie pomp jako warunek ich prawidłowego wyboru można przeprowadzić za pomocą zaledwie kilku kliknięć. KSB HELPS PumpSelection zgodnie z wprowadzonymi danymi szuka odpowiednich pomp i akcesoriów. Wystarczy podać punkt znamionowy pracy wraz z wydajnością i wysokością podnoszenia – gotowe!

Dodatkowo: osprzęt i arkusze danych technicznych

Na podstawie tych dwóch danych program udostępnia użytkownikowi do wyboru najlepiej pasujące pompy – a on wybiera pompę, która najlepiej pasuje do jego instalacji i konfiguruje ją włącznie z dopasowanym osprzętem i ewentualnymi opcjami.

Jednoznacznie zdefiniowane interfejsu umożliwiają niezawodną wymianę danych i integrację z systemem klienta. KSB HELPS PumpSelection dostarcza szybko obszerne teksty przetargowe, które można łatwo kopiować i wklejać metodą „przeciągnij i upuść”. Oprogramowanie jest przejrzyste, nadaje się do użytku międzynarodowego i znacznie ogranicza czas i koszty.

Zalety

  • Projekt i konfigurowanie odpowiedniej pompy i osprzętu montażowego
  • Obliczanie spadków ciśnienia i charakterystyk układów
  • Obliczanie zredukowanych charakterystyk pomp i trybu równoległego
  • Łatwe do wyeksportowania, szczegółowe opisy przetargowe
  • Precyzyjne rysunki CAD agregatów pompowych ułatwiające bezpośrednią integrację z rysunkami projektowymi
  • Porównanie zużycia energii elektrycznej dla różnych pomp w celu obliczenia kosztów cyklu życia