Koszyk

Ograniczenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treść

Na podstawie § 7 ust. 1 ustawy telemedialnej (TMG), jako usługodawca ponosimy odpowiedzialność za treści umieszczone przez nas na niniejszej stronie. Strona internetowa została sporządzona z największą starannością. Jednak nie gwarantujemy prawidłowości, kompletności ani aktualności udostępnionych treści. Nie odpowiadamy za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio na skutek korzystania z niniejszej strony internetowej, o ile nie powstały one wskutek winy umyślnej lub rażącego zaniedbania.

Odpowiedzialność dotycząca łączy zewnętrznych

Na niniejszej stronie mogą występować łącza do stron internetowych należących do osób trzecich (tzw. łącza zewnętrzne). W momencie umieszczania łącz zewnętrznych nie stwierdziliśmy występowania żadnych naruszeń prawa. Przeprowadzanie ciągłej kontroli obcych treści bez konkretnych przesłanek naruszenia prawa nie jest jednak przewidziane prawem ani wykonalne. Nie mamy wpływu na treści łączy zewnętrznych.Dlatego nie możemy udzielić gwarancji na takie treści i zdecydowane się od nich dystansujemy. Jeśli dowiemy się o faktycznych naruszeniach prawa, dołożymy wszelkich starań, aby takie treści zostały jak najszybciej usunięte.

Prawo autorskie/Prawo ochrony pracy

W kwestiach treści udostępnianych przez nas na tej stronie internetowej (w szczególności tekstów, rysunków, zdjęć) obowiązuje niemieckie prawo autorskie oraz prawo ochrony pracy. Wykorzystywanie treści lub ich przetwarzanie, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie oraz ich publiczne udostępnianie, wymaga naszej uprzedniej pisemnej zgody. W przypadku, gdy to nie nasza firma jako użytkownik treści jest również ich twórcą, należy przestrzegać praw autorskich osób trzecich.