KSB Sewatec -pumput takaavat energiatehokkuuden ja minimoivat tukkeumisriskin

Sewatec pumput asennettiin Taskilan jätevedenpuhdistamolle uuteen MBR-prosessiin pumppaamaan palautuslietettä ilmastusaltaaseen.

Hanke: Jätevesien käsittelyn tehokkuuden parantaminen

Oulun Taskilan jätevedenpuhdistamoa laajennettiin vuonna 2018 MBR-kalvosuodatinlaitoksella typenpoiston tehostamiseksi. Kyseisessä laitoksessa KSB:n Sewatec pumput toimivat palautuslietepumppuina, jotka pumppaavat aktiivilieteen ilmastusaltaaseen. Aktiivilietteellä tehostaan typenpoistoa ilmastusaltaissa.

Asiakas: Oulun Vesi

Oulun Vesi on kunnallinen liikelaitos, jonka tehtävänä on tuottaa asukkaille, elinkeinoelämälle ja yhteiskunnan muille toimijoille vesihuoltopalveluja: vedenhankintaa sekä jäteveden poisjohtamista ja käsittelyä. Oulun Vedellä on kaksi jätevedenpuhdistamoa. Valtaosa jätevesistä puhdistetaan Oulun kaupungin Taskilan puhdistamolla, joka on Pohjois-Suomen suurin jätevedenpuhdistamo. Taskilassa käsitellään myös Muhoksen, Utajärven ja Iin jätevedet. Vuonna 2019 Taskilan jätevedenpuhdistamolla puhdistettiin yhdyskuntajätevesiä yhteensä noin 17,8 miljoonaa kuutiometriä. Siitä noin 30 % tulevasta jätevedestä puhdistetaan MBR- kalvosuodatinlaitoksessa.

Haaste: Pumppaa energiatehokkaasti ja minimoi tukkeutumisriski

Tärkeä valituskriteeri pumpuille oli energiatehokkuus, pienet elinkaarikustannukset ja mahdollisimman pieni tukkeutumisriski.

Ratkaisu: Sewatec-pumput D-juoksupyörillä

KSB Finland tarjosi kuusi Sewatec-pumppua D-juoksupyörillä, eli ruuvimaisilla juoksupyörillä, koska ruuvimainen juoksupyörä ei riko aktiivilietteen rakennetta yhtä lailla kuin muut juoksupyörätyypit.
 
Kaikki pumput ovat käynnissä Oulun Taskilan laitoksessa ja Oulun Vesi on ollut tyytyväinen pumppujen toimintaan.

Avaintietoja

Paikka: Oulu

Tuotteet:  6 Sewatec pumppua

Vuosi: 2018

Sewatec pumppua

Avaintietoja

Paikka: Oulu

Tuotteet:  6 Sewatec pumppua

Vuosi: 2018