Koszyk
Kilka turbin wiatrowych morskiej farmy wiatrowej „BARD-Offshore1” na Morzu Północnym

Pompy głębinowe stawiają czoła siłom natury

Aby zapewnić niezawodne dostawy energii elektrycznej z gniazdek w gospodarstwach domowych i zakładach przemysłowych, nie tylko producenci energii elektrycznej muszą czynić ogromne wysiłki techniczne. Szczególnie w przypadku wykorzystania energii odnawialnych operatorzy sieci przesyłowych, tacy jak firma TenneT, odgrywają istotną rolę.

Firma TenneT dba między innymi o to, aby energia elektryczna wytwarzana w morskich farmach wiatrowych docierała do odbiorców na lądzie przy możliwie jak najmniejszych stratach na długich dystansach. Ważnym partnerem jest przy tym firma KSB oferująca wyjątkowo odporne na obciążenia pompy głębinowe.

Projekt: pompy do chłodzenia prostowników

Platformy konwerterowe stanowią jeden z głównych komponentów służących do przyłączenia morskich farm wiatrowych do sieci. Platforma wyposażona jest w technologię przesyłu prądu stałego o wysokim napięciu na stały ląd. Prąd zmienny wytwarzany przez morskie turbiny wiatrowe jest przekształcany na prąd stały w celu zapewnienia niskich strat podczas przesyłu. Ponieważ podczas tego procesu wytwarzane jest ciepło odpadowe, prostowniki muszą być stale chłodzone. W systemie chłodzenia zastosowano pompy UPA firmy KSB, które muszą sprostać ekstremalnym wyzwaniom technicznym daleko od stałego lądu.

Klient: TenneT

Firma TenneT jest jednym z czołowych operatorów transgranicznych systemów przesyłu energii elektrycznej w Europie działającym w Holandii i Niemczech. Prawie 5000 pracowników troszczy się o to, aby niemal 42 miliony odbiorców końcowych na przyłączonych rynkach było przez całą dobę niezawodnie zaopatrywanych w energię elektryczną z sieci wysokiego i najwyższego napięcia o długości ponad 23 500 kilometrów.

Wyzwanie: test na wytrzymałość dla technologii

Klimat w środkowej części Morza Północnego, na otwartym morzu, jest z reguły surowy. Instalacje techniczne takie jak farmy wiatrowe i platformy konwertorowe są tutaj poddawane prawdziwej próbie wytrzymałości. Słona woda powoduje korozję nawet na materiałach wysokiej jakości, a osady biologiczne takie jak małże zatykają otwory wlotowe lub blokują ruchome części. Bez względu na te niekorzystne warunki wszystkie urządzenia wykorzystywane na tych platformach bezzałogowych muszą działać przez 365 dni w roku bez konieczności przeprowadzania konserwacji.

Platformy konwerterowe „HelWin alfa i HelWin beta” firmy TenneT na Morzu Północnym

Platformy konwerterowe TenneT „HelWin alfa i HelWin beta” | © TenneT

Rozwiązanie: wykorzystanie specjalnych materiałów

W przypadku wielu pomp firma KSB decyduje się na wybór materiału dostosowanego do potrzeb klienta i konkretnego zastosowania. Dzięki temu dla każdego wymagania można zaproponować najbardziej niezawodną i ekonomicznie uzasadnioną konfigurację. W tym przypadku główną kwestią było zastosowanie specjalnego materiału, który byłby odporny na działanie agresywnej słonej wody. Firma KSB zdecydowała się na użycie wysokostopowej stali nierdzewnej super duplex, która oferuje wyjątkową odporność na korozję.

Aby zapobiec porastaniu agregatów pompowych i dalszych elementów hydraulicznych przez małże i inne biologiczne adhezje, do medium przed agregatem poprzez pierścień chlorowania KSB wstrzykiwany jest produkowany na miejscu podchloryn. Mieszanina chlorująca jest następnie ponownie odprowadzana w postaci silnie rozcieńczonej i ulega neutralizacji w reakcji ze słoną wodą. W ten sposób powstaje związek nieszkodliwy ekologicznie.

Dodatkowym krokiem prewencyjnym mającym na celu ochronę wrażliwego ekosystemu niemieckiego Morza Wattowego przed zanieczyszczeniem jest zagwarantowanie, że stosowane pompy do wody morskiej UPA są pozbawione szkodliwych substancji. Pompy i silniki są w 100% wolne od olejów i smarów, a w razie awarii nie stanowią zagrożenia dla otaczającej je wody morskiej.

Z konstrukcyjnego punktu widzenia przekłada się to na kolejną zaletę, która jest korzystna ekonomicznie dla użytkownika: oprócz wysokiej sprawności i niskich kosztów zużycia energii pompy głębinowe UPA są całkowicie bezobsługowe. Nie ma konieczności uzupełniania płynów eksploatacyjnych ani przeprowadzania innych czynności konserwacyjnych. Firma KSB uzgadnia jedynie z klientem terminy przeglądów, które są całkowicie dostosowane do jego wymagań. Ogólnie w przypadku zastosowań morskich zalecany jest profilaktyczny przegląd co 5 lat i wymiana części ulegających zużyciu co 10 lat.

Widok od dołu platformy konwerterowej TenneT, w której filarach pracują pompy UPA

Filary platformy konwerterowej, w których pracują pompy UPA | © TenneT

Poprzez zapewnienie redundancji eliminuje się również kosztowne wdrożenia awaryjne. Na każdej z platform konwerterowych pracuje jedna lub dwie pompy, a dwie dodatkowe są w stanie gotowości. Aby dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo pomp głębinowych, za pomocą wbudowanych czujników prowadzony jest stały monitoring stanu pomp i silnika. Czujnik konduktancji wykrywa np. przedostanie się słonej wody do silnika napędowego i natychmiast informuje o tym użytkownika. Ponadto całodobowo monitorowanych jest jedenaście innych parametrów.

Mimo niezawodności, jaką oferuje pompa głębinowa UPA firmy KSB, klient nie jest pozostawiony sam sobie w przypadku konieczności przeprowadzenia prac serwisowych. KSB zawsze oferuje użytkownikowi optymalne wsparcie posprzedażowe w formie części zamiennych, serwisu oraz pomocy w stałej optymalizacji całego systemu przez pracowników z doświadczeniem w branży offshore.

Liczby | Dane | Fakty

Instalacja: platforma konwertorowa

 Klient końcowy: TenneT

Zastosowane produkty: pompy głębinowe UPA

Zastosowane produkty

UPA C 150

UPA C 150

Jedno- lub wielostopniowa pompa wirowa typu segmentowego, montowana w pionie lub w poziomie, całkowicie wykonana ze stali nierdzewnej, do studzienek o średnicy od 150 mm (6 cali).