Winkelwagen

Country and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Bedrijf, afhankelijk van de behoefte, met een pompbesturing van KSB

Een betrouwbare en efficiënte pompbesturing is onontbeerlijk voor het efficiënte bedrijf van een pomp. De pompbesturing zorgt ervoor, dat apparaten van elke soort afhankelijk van de behoefte lopen.

Optimaal aangepaste pompbesturing zorgt voor efficiëntie

Met de schakelkasten van KSB kunnen pompen optimaal en betrouwbaar worden bestuurd. Tenslotte is meer dan 30 jaar ervaring in de besturingen gestoken. Deze controleren het bedrijf van de pompen en beschermen die tegen ongewenste situaties. Zo bieden ze bijvoorbeeld bescherming tegen overbelasting en tegen drooglopen. Dat zorgt er weer voor, dat de motor zich in geval van twijfel automatisch uitschakelt.

Pumpensteuerung LevelControl von KSB

30 jaar ervaring bij de bouw van besturingsapparatuur

Zo verschillend als de pompen zijn, die erdoor worden gecontroleerd, zo verschillend kunnen ook de pompbesturingen zijn. Van een eenvoudige schakelaar tot een zeer complex digitaal systeem – in de loop van de tijd zijn pompbesturingen steeds ingewikkelder geworden. KSB produceert al zo’n 30 jaar eigen schakelapparaten. In de beginjaren was de constructie van de besturingen nog zuiver mechanisch, elektronische componenten waren er niet. Tot het assortiment van KSB behoorden toen verschillende soorten niveaubesturingen, drukbesturingen en schakelapparatuur voor verwarmingen. Terwijl er toen bij de niveaubesturingen nog voor elk sensortype een eigen serie was,  streeft KSB er tegenwoordig naar met één serie in zo veel mogelijk verschillende toepassingen te voorzien.

Elektronische pompbesturingen zijn tegenwoordig standaard

En in de loop van de jaren is er nog meer veranderd: tegenwoordig zijn elektronische besturingen veelal standaard – natuurlijk ook bij KSB. Maar omdat een pompbesturing bijzonder robuust is, combineren de experts van KSB elektronische componenten met beproefde elektromechanische techniek. Zo worden de schakelapparaten weliswaar elektronisch bestuurd, maar worden voor het schakelen van de belastingen voortaan robuuste, eenvoudige beveiligingen toegepast. Hetzelfde geldt bij de pompbeveiliging: hier gebruikt KSB evenals voorheen ook eenvoudige en betrouwbare motorbeveiligingsschakelaars – die worden echter wel elektronisch gecontroleerd. Deze combinatie van elektromechanische en elektronische componenten zorgt ervoor, dat een pompbesturing van KSB tot 30 jaar efficiënt kan werken.
Een overzicht van al onze besturingen vindt u in de productcatalogus.


KSB-pompbesturing LevelControl Basic 1 en 2

Hoe werkt een pompbesturing – eenvoudig verklaard

Er zijn verschillende soorten pompbesturing, die zich in hun toepassing onderscheiden. De eenvoudigste pomp beschikt al over minstens één drukschakelaar, om de pomp te kunnen uit- en aanschakelen. Zodra echter externe invloeden bepalen, wanneer pompen aan- of uitgeschakeld worden, is een schakelapparaat noodzakelijk. Externe invloeden kunnen bijvoorbeeld de vulstand, druk of temperatuur zijn. Als er bovendien ook nog analoog gemeten externe grootheden zijn, waarop de regeling van de pomp zich moet oriënteren, wordt voor de pompbesturing ook nog een elektronische frequentieomvormer noodzakelijk.