Winkelwagen

Country and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Mechanical seal voor pompen van KSB

De mechanical seal voor pompen van KSB dicht de uitgang van de roterende as in het huis van centrifugaalpompen af. De afdichting zorgt ervoor, dat verpompte media niet – of slechts in uiterst geringe mate – uit het inwendige van de pomp naar buiten kunnen treden. Bij een lopende centrifugaalpomp met mechanical seal glijden twee afdichtvlakken op elkaar.

Optimale afdichtingen verhogen bedrijfszekerheid

De zogenoemde glijringen worden door hydraulische en mechanische krachten op elkaar gedrukt. Daarbij is één glijvlak met de roterende as verbonden, de andere met het huis van de pomp. Door de flexibiliteit van de verende afdichting worden in beperkte mate ook axiale of radiale bewegingen van de aandrijfas gecompenseerd.

In de afdichtingspleet van de mechanical seal – tussen de beide glijvlakken – bevindt zich een smeerfilm, die bepalend is voor de functie van de mechanical seal. De afstand tussen de twee vlakken, de zogenoemde spleetbreedte, hangt af van verschillende factoren. Daaronder vallen onder andere de kwaliteit van de glijvlakken, de af te dichten druk alsmede de glijsnelheid. Om de wrijving tussen de vlakken zo veel mogelijk te verminderen voorkomt de vloeistoffilm tussen de glijvlakken slijtage.

Lekkage: druppels of stoom treden naar buiten

In principe treedt bij een mechanische asafdichting steeds een zeer geringe hoeveelheid van de verpompte vloeistof naar buiten: experts spreken van lekkage. Bij een functionerende mechanical seal is de lekkage in de regel met het blote oog niet te onderscheiden resp. verdampt het verpompte medium kort voor het naar buiten treden uit de afdichtspleet aan de atmosfeer. Als een pomp zichtbaar verpompte vloeistof verliest, is dat vaak een aanwijzing van voortschrijdende slijtage of een al aanwezig defect van de afdichting.

Mechanical seals slijten sneller, als pompen met vaste stoffen gemengde media zoals afvalwater verpompen. De reden: abrasieve, dus slijpende stoffen vreten het materiaal aan. Het gevaar bestaat, dat deeltjes tussen de glijvlakken raken en die daardoor sneller doen slijten. In de loop van de tijd worden de vastestofdeeltjes opgeslagen en blokkeren zowel de veren als ook de beweeglijkheid van de afdichtingseenheid. Dat verkort de levensduur: de mechanical seal wordt sneller ondicht, uit het inwendige van de pomp treden grotere hoeveelheden vloeistof naar buiten.

KSB mechanical seal 4K voor het pomptype KWP

Om schade door afslijting te voorkomen voeren pompgebruikers op het gebied van mechanische asafdchting vaak een zuivere spoel- of spervloeistof toe. De spervloeistof houdt abrasieve vastestofdeeltjes ver van de bedreigde glijvlakken van de afdichting. De vloeistof wordt ook verzorgingsmedium genoemd. Al naar gelang de toepassing vervult het medium verschillende taken. Het kan bijvoorbeeld voor de koeling, verwarming of smering van de mechanical seal of ter voorkoming van neerslag dienen.

Mechanical seal – of toch een andere soort afdichting?

Pompen zijn verschillend gebouwd. De keuze van de passende afdichting is afhankelijk van de glijsnelheid, de druk in de pomp en de temperatuur van het verpompte medium. Het gebruiksspectrum van mechanische asafdichtingen omvat een groot aantal toepassingen en te verpompen media. Toch worden ook tegenwoordig nog pompen van andere soorten afdichtingen, zoals pakkingbus voorzien. Afhankelijk van de opstellingsplaats en knowhow van het servicepersoneel kan dit soort afdichting worden toegepast, hoewel die niet meer van deze tijd is.

De mechanical seal heeft zich bij lage en hoge druk alsook bij uiteenlopende omtreksnelheden bewezen. De afdichtspleet van de mechanical seal staat haaks op de as. Het grote voordeel van de mechanical seal ten opzichte van andere afdichtingen ligt in het compacte design, de onderhoudsvriendelijkheid alsmede de geringe lekkage. In tegenstelling tot andere afdichtingsystemen kunnen mechanical seal zonder problemen ook in toerentalgeregelde pompen worden toegepast – op het gebied van milieubescherming, kosten en energie-efficiëntie een niet te onderschatten voordeel.

Pomp en afdichting op elkaar afstemmen

De ideale afdichting is vaak onlosmakelijk verbonden met de toepassing van de pomp. Daarom zijn een perfect ontwerp en het gebruik van optimale materialen voor afdichting, huis en as even belangrijk als jarenlange ervaring met pompen. Mechanische asafdichtingen van KSB onderscheiden zich dan ook door een speciaal op de KSB pomp geoptimaliseerd ontwerp.

KSB biedt zijn klanten zo een afdichtingconcept dat is geoptimaliseerd voor de geometrische en hydraulische eigenschappen van de pomp. Een mechanical seal van KSB combineert de volgende kerneigenschappen:

  • Eenvoudige montage
  • Onderhoudsvriendelijk
  • Robuust ontwerp en daardoor optimaal bestand tegen slijtage

In de meeste gevallen is een defecte mechanical seal de oorzaak van uitval van een pomp. Daarom moet de keuze van de optimale mechanical seal vroegtijdig tegelijk met de keuze van de pomp worden genomen. Als totaalaanbieder beschikt KSB over de knowhow en service die nodig zijn voor levering van een dergelijke totale ‘systeempomp’.

KSB mechanical seal 4EB met speciaal ontwerp voor de pomptypen Etanorm-R en Etaline R