Winkelwagen

Country and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

De uiterst efficiënte CV-pompen van KSB

Zonder een functionerende voorziening van zuiver water en frisse lucht en zonder klimatisering kan een gebouw nauwelijks worden gebruikt laat staan worden bewoond. Pompen zoals de CV-pomp van KSB worden 24 uur per dag in huishoudens, maar ook in bijna elk ander gebouw ingezet. Omdat de verwarmingspompen continu worden gebruikt om een functionerende voorziening te waarborgen, is hun energie-efficiëntie van bijzonder belang. De KSB CV-pomp werkt zo energiebesparend, dat deze voldoet aan de geldende ErP-richtlijnen. Energie kan zo in vrijwel elk gebouw worden bespaard.

CV-pomp Calio van KSB

KSB: specialist voor energie-efficiënte CV-pompen

KSB beschikt over een brede knowhow op het gebied van circulatiepompen  en biedt een groot aantal pompen voor verwarmings-, ventilatie-, klimatiserings- en koelinstallaties alsmede algemene circulatie- en drinkwatersystemen. Al meer dan 30 jaar is KSB op dit terrein vertegenwoordigd en beschikt zowel bij grote pompen als bij kleinere pompen over omvangrijke ervaring op dit gebied.

CV-pompen direct van de producent KSB

Sinds september 2012 biedt KSB ook natlopende CV-pompen van eigen fabrikaat aan. Dit is mogelijk gemaakt door de aankoop van de Deense pompenproducent Smedegaard met fabrieken in Denemarken en Zwitserland. De veelomvattende knowhow van KSB komt de productie van de nieuw pompseries ten goede.

KSB CV-pompen: veelzijdig en energie-efficiënt

Energie besparen is een van de beste mogelijkheden om het milieu te beschermen. Een volledig toerengeregelde CV-pomp van KSB biedt de hoogste totaalrendementen bij een energie-efficiëntie index (EEI-waarde) van < 0,23. Daarmee voldeed een KSB CV-pomp al eerder aan de vanaf 2015 geldende, verscherpte ErP energie-efficiëntierichtlijnen. Het ErP (energy related products) voorschrift is bedoeld om het geringere energieverbruik van systemen en installaties wettelijk te controleren en regelt, aan welke minimumeisen op het gebied van energie-efficiëntie moet worden voldaan.

Dankzij de uitstekende energie-efficiëntie index werkt de CV-pomp van KSB niet alleen bijzonder energiebesparend, maar is ook het installatiegeluid door de efficiënte werkwijze van de pomp aanzienlijk verminderd. Dat is het resultaat van de aangepaste bedrijfswijze van de pomp en de geringere opvoerhoogte, waardoor de geluidsontwikkeling afdoende afneemt.

KSB CV-pompen leveren op de meest uiteenlopende gebieden en in de meest verschillende projecten, waar pompstations en -installaties worden toegepast, een belangrijke bijdrage. Voor elke toepassing is een passend basistype beschikbaar. Een overzicht van alle producten vindt u in onze productlijst.

De volgende basistypes biedt KSB bij de CV-pompen aan:

  • Calio
  • Calio S
  • Rio-Eco N
  • Rio-Eco Z N
  • Calio Therm S
  • Rio-Eco Therm N
  • Rio-Therm N

Alle basistypes zijn onderhoudsvrije, uiterst efficiënte busmotorpompen met bout- of flensaansluiting en elektromotor met een geïntegreerde, traploze drukverschilregeling. Het leveringspakket omvat standaard een tweedelige warmte-isolatieschaal.

Hoogwaardige materialen en grondstoffen

Van hout en steen tot de modernste keramiek-, diamant- en koolstofmaterialen: het materiaal heeft in de ontwikkeling van technologieën steeds een beslissende rol gespeeld. Juist bij pompen als de CV-pomp van KSB, die zo veelzijdig kan worden toegepast en intensief worden benut, zijn hoogwaardige materialen bijzonder belangrijk. Het pomphuis bestaat uit gietijzer en is geverfd met een kathodische dompellak (ook kataforese genoemd). Het materiaal is door zijn druk- en slijtvastheid vooral geschikt voor de productie van belaste onderdelen. Bij drinkwaterpompen wordt het pomphuis van roestvrijstaal vervaardigd. De bus is in de regel eveneens van roestvrijstaal.

Betrouwbaar functioneel – een pompleven lang

De onderhoudsvrije constructie van de CV-pomp van KSB zorgt voor een lange levensduur van de pomp. Bovendien is door de toepassing van onderhoudsvrije lagers de standtijd van de CV-pomp bijzonder hoog. Ook na een vrij lange stilstandtijd start de pomp gemakkelijk dankzij de speciale deblokkeringsfunctie  en de ontluchtingsfunctie.

Hoe werkt een CV-pomp? – kort verklaard

Een CV-pomp is een centrifugaalpomp voor het opwekken van een geforceerde circulatie in het gesloten systeem. In een verwarmingsinstallatie bijvoorbeeld verpompt een CV-pomp het verwarmde warmteoverdrachtsmedium (meestal water) naar de radiatoren en huisaansluitingen. Een verwarmingscirculatiepomp van dit type voert het afgekoelde water uit de retourleiding weer terug om het in de verwarming opnieuw te verwarmen.

Behalve circulatiepompen, die warm water verpompen, produceert KSB ook warmwaterpompen, die water met temperaturen van boven 120 ℃ transporteren. Ook in warmteoverdrachtsinstallaties, gedwongen circulatiesystemen, reactorcircuits en in open systemen (bij voorbeeld zwembad-filterinstallatie) worden circulatiepompen toegepast.

De inbedrijfname van een CV-pomp is bijzonder eenvoudig. Het type van de pomp wordt bepaald door de vaak hoge temperatuur van het verpompte medium en de in verhouding tot de systeemdruk echt lage opvoerhoogte. Voor een CV-pomp, die wordt toegepast in een gesloten pompencircuit, zijn er verschillende uitvoeringen, bijvoorbeeld CV-pompen met of zonder asafdichting. Een circulatiepomp met asafdichting is meestal voor systeemdrukken tot ongeveer 100 bar economisch. Voor hogere systeemdrukken worden de pompen zonder asafdichting toegepast.