Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Watervoorziening in Nederland: pompstation regio Amsterdam
6 min read

Verjongingskuur voor twee pompstations voor de (drink)wateraanvoer voor Amsterdam en omgeving

Waternet, het waterkringloopbedrijf voor de regio Amsterdam, zorgt dat industrieën en drinkwaterproductiebedrijven in de omgeving op een betrouwbare manier worden voorzien van (ruw) drinkwater. Twee van hun pompstations waren aan een grondige renovatie toe en moesten worden gemoderniseerd. Doelstellingen: een betere efficiëntie en minder of geen personeel meer nodig of wel onbemand. Dat was precies een job voor de experts van KSB!

Waternet, het waterkringloopbedrijf voor de regio Amsterdam, zorgt dat industrieën en drinkwaterproductiebedrijven in de omgeving op een betrouwbare manier worden voorzien van (ruw) drinkwater. Twee van hun pompstations waren aan een grondige renovatie toe en moesten worden gemoderniseerd. Doelstellingen: een betere efficiëntie en minder of geen personeel meer nodig of wel onbemand. Dat was precies een job voor de experts van KSB!

Het project:

Modernisering van twee pompinstallaties voor het transport van voorgezuiverd drinkwater

Hoewel pompstations meestal voor lange levensduren ontworpen zijn, komt ook hier op den duur een moment, waarop een grondige modernisering nodig is. Bij deze pompstations van Waternet was dit moment enkele jaren geleden gekomen: Het energieverbruik was verreweg niet meer van deze tijd, de geluidsproductie was te hoog, trillingen en cavitatie maakten dat de installatie moeizaam bedrijfszeker in stand te houden was. Ook moest de personele inzet voor onderhoud worden gereduceerd.

Voor deze modernisering moesten 18 stuks oude pompen met motoren worden gedemonteerd en leverde en monteerde KSB 8 stuks nieuwe horizontaal gedeelde drinkwaterpompen type RDLO 500-685A GB met 1 MW 6kV motoren – inclusief nieuw leidingwerk, appendages, elektrotechnische installaties, frequentieregelaars inclusief ventilatiesysteem met omgevingslucht, transformatoren, maar ook besturingskasten voorzien van zeer moderne beveiligings- en bewakingssystemen met SIL (Safety Integrity Level) gecombineerd met programmeerbare Pilz veiligsheids relais technologie.

Aan het einde van de aanbestedingsprocedure bleven nog 2 aanbieders over, die aan de vereiste specificatie konden voldoen. KSB was echter in staat, om over een geplande levensduur van 32 jaar een gunstiger totaal levensduur kosten som (TCO) te garanderen en daarmee werd de opdracht voor dit werk gegund.

De klant:

Waterkringloopbedrijf en dus ook drinkwaterbedrijf Waternet in Amsterdam

Waternet is als uitvoerend waterkringloopbedrijf verantwoordelijk voor zowel waterschap Amstel, Gooi en Vecht als de gemeente Amsterdam. Zij voorzien de burgers, drinkwaterbedrijven en industrieën van een leveringszeker en toereikend aanbod van ruw en vers drinkwater. En aangezien het verzorgingsgebied onder zeeniveau ligt, moet het bedrijf er als waterschap ook voor zorgen dat de 1,3 miljoen inwoners van het stroomgebied worden beschermd tegen overstromingen.

Pompstation van waterleverancier Waternet uitgerust met 4 RDLO waterpompen

Pompstation van waterleverancier Waternet uitgerust met 4 RDLO waterpompen

De uitdaging:

Strakke timing, veel betrokken partijen en Corona

De specifieke uitdagingen van dit project lagen op verschillende gebieden - en stelden het projectteam voor een aantal hindernissen: Aan de ene kant was de planning verdeeld in vier zeer nauw getimede fasen. Deze krappe timing werd nog bemoeilijkt doordat er in het hoogseizoen geen grote werkzaamheden aan het systeem konden worden uitgevoerd. En: een groot deel van de plannings- en uitvoeringsmaatregelen viel precies ten tijde van de wereldwijde pandemie!

De echte uitdagingen lagen echter op het bouwtechnische vlak: 

  • de juiste plaatsing van zuigmonden in de aanzuigkelder
  • zorgen voor een zo gelijkmatig mogelijke snelheidsverdeling bij een turbulente inlaatkelder
  • riskant werk in vochtige en overstroombare zuigkelders
  • het aanleggen van trillingvrije pompfunderingen
  • het koelen van de frequentieomvormers inclusief ventilatiesysteem met omgevingslucht
  • complexe besturingstechniek

Daarnaast was een grote verscheidenheid aan specialistische disciplines bij het project betrokken, waardoor afhankelijkheden konden worden overwonnen door goede communicatie en wederzijds begrip van alle kanten.

De bouw begon in november 2018 - door verschillende vertragingen en de bijzondere omstandigheden waaronder Corona kon de oplevering pas in oktober 2021 plaatsvinden.

Eéntraps, axiaal gedeelde RDLO centrifugaalpomp voor horizontale installatie op trillingsvrije betonnen fundering

Eéntraps, axiaal gedeelde RDLO centrifugaalpomp voor horizontale installatie op trillingsvrije betonnen fundering

De oplossing:

Efficiënte samenwerking van en met alle betrokken projectdeelnemers

De stromings-engineering (CFD) is uitgevoerd door KSB Nederland in samenwerking met de specialisten van de KSB fabriek in Halle, terwijl de engineering van de pompfunderingen, buisdiktes en buisondersteuningen is uitgevoerd in samenwerking met de firma HAL-Engineering in Halle. Daarnaast heeft KSB samen met een competente adviseur de te bouwen elektrotechnische- en besturingsinstallaties gecontroleerd en hebben zij de nodige specialisten geleverd.

Alle waterpompen van het type RDLO 500-685 werden fasegewijs getest in aanwezigheid van de klant op de proefstand in Halle volgens ISO9906 klasse 1U. En dan, aansluitend, werd er weer getest voor het energieverbruik van “wire to water” met de complete aandrijflijn inclusief motor,  frequentieregelaar, transformator en koppeling. Vervolgens werd toen alles in Nederland geassembleerd en gemonteerd.

De ingebouwde RDLO-pompen kenmerken zich met name door hun hoge efficiëntie en prestaties. Hierdoor is de miljoeneninvestering binnen zeer korte tijd terugverdiend. De gewenste doelen zijn behaald en de klant is uitermate tevreden over de geleverde KSB oplossingen.

Cijfers | gegevens | feiten

Project: 2 pompstations

Eindklant: Waternet Amsterdam, Nederland

Gebruikte producten: 8 x RDLO 500-685 A GB met 1MW 6kV motoren

Inbedrijfname: 2019 en 2020 (in vier fasen) overdracht in 2021

Gebruikte producten

RDLO

RDLO

Horizontaal of verticaal opgestelde, eentraps, pomp met spiraalvormig huis in de lengterichting met radiale waaier met twee stroomrichtingen, aansluitflens volgens DIN, EN of ASME.

Blijf altijd op de hoogte.

Zorg dat u niets mist en ontvang de belangrijkste informatie over pompen, afsluiters en services van KSB per e-mail in uw postvak.

Neem gerust contact met ons op: Wij geven u graag advies!

Bent u op zoek naar meer informatie over KSB? Of heeft u vragen over onze pompen, afsluiters, onderdelen of service? Neem gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.