Winkelwagen

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

New Amarex waste water pump

Twee ultramoderne pompinstallaties voor waterbedrijf Waternet

KSB heeft in opdracht van Waternet acht horizontaal gedeelde drinkwaterpompen van het type RDLO 500-685A GB met 1 MW 6 kV elektromotoren geleverd en geïnstalleerd.

KSB heeft in opdracht van Waternet acht horizontaal gedeelde drinkwaterpompen van het type RDLO 500-685A GB met 1 MW 6 kV elektromotoren geleverd en geïnstalleerd. De opdracht omvatte naast de levering van pompen en motoren ook het bijbehorende leidingwerk, appendages, elektrotechnische installaties, frequentie-regelaars inclusief ventilatiesysteem op basis van omgevingslucht alsmede besturingskasten. Deze besturingskasten zijn voorzien van ultramoderne beveiligings- en bewakingssystemen met SIL (Safety Integrity Level) gecombineerd met programmeerbare Pilz veiligheidsrelaistechnologie.

De acht KSB pompen en motoren, verdeeld over twee pompstations, worden gekenmerkt door een hoge efficiëntie en dienen ter vervanging van 18 pompen met bijbehorende motoren, waarvan de technische en economische levensduur royaal was overschreden: het energieverbruik en de geluidsproductie van de oude pompen waren te hoog, terwijl trillingen en cavitatie de bedrijfszekerheid ernstig bedreigden. Bovendien was er teveel personeel nodig voor onderhoud.

Waternet
Waternet is als uitvoerend waterkringloopbedrijf verantwoordelijk voor zowel het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht als de gemeente Amsterdam. Waternet voorziet burgers, drinkwaterbedrijven en industrieën van een leveringszeker en toereikend aanbod van ruw en vers drinkwater. Aangezien het verzorgingsgebied onder zeeniveau ligt behoort tot de taken van het bedrijf als waterschap ook het beschermen van de 1,3 miljoen inwoners van het stroomgebied tegen overstromingen.

Het door KSB uitgevoerde project vergde een zeer strakke planning, die was verdeeld in vier nauwkeurig vastgestelde fasen. De plannings- en uitvoeringsactiviteiten werden bemoeilijkt door de coronamaatregelen en door het feit dat in het hoogseizoen geen grote werkzaamheden konden worden uitgevoerd. 

Technische problemen die moesten worden overwonnen, betroffen de juiste plaatsing van de zuigmonden in de aanzuigkelder, de noodzaak een zo gelijkmatig mogelijke snelheidsverdeling bij een turbulente inlaatkelder te realiseren en het koelen van de frequentieomvormers inclusief ventilatiesysteem met omgevingslucht. Voorts dienden pompfunderingen trillingvrij te worden uitgevoerd. Een verdere uitdaging was gelegen in de complexe besturingstechniek. Een bezwarende omstandigheid was dat de werkzaamheden in vochtige en overstroombare zuigkelders moesten worden uitgevoerd. Bovendien leverden de coronamaatregelen natuurlijk bezwaren op.

De stromings-engineering (CFD) is uitgevoerd door KSB Nederland in samenwerking met de KSB vestiging in Halle, Duitsland, terwijl het ontwerp voor de pompfunderingen, leidinggrootte en leidingondersteuningen is verzorgd in samenwerking met HAL-Engineering, eveneens in Halle. Alle waterpompen van het type RDLO 500-685 zijn in aanwezigheid van de opdrachtgever op de proefstand in Halle fasegewijs getest volgens ISO 9906 klasse 1U. Aansluitend werden de pompen inclusief motor, frequentieregelaar, transformator en koppeling getest op energieverbruik van “wire to water”. De componenten werden in Nederland geassembleerd en gemonteerd.