Predvidljivo servisiranje v industrijskem parku Kalle-Albert

V industrijskem parku Kalle-Albert v Wiesbadnu ima svoj sedež 75 različnih podjetij, ki skupaj zaposlujejo okrog 6000 delavcev. Tehnični pogoj za številne proizvodne obrate je zanesljiva oskrba s stisnjenim zrakom, ki se uporablja za mehansko krmiljenje večjih proizvodnih naprav. Izpad pretoka stisnjenega zraka ima hude posledice – dovolj velik razlog za odkrivanje sprememb podatkov o stanju in motenj, preden se dejansko pojavijo.

Projekt: zanesljiv nadzor hladilnega sistema

Za industrijo in srednje velika podjetja 4.0 podjetje ISW-Technik, hčerinsko podjetje upravljavca industrijskega parka InfraServ Wiesbaden (ISW), uporablja inovativne tehnologije za digitalni nadzor stanja (Condition Monitoring) strojev in naprav ter povezane, pametne vzdrževalne in servisne postopke (Smart Maintenance). Tudi pri predvidljivem servisiranju (Predictive Maintenance) kažejo prve, v prihodnost usmerjene rezultate. Na ta način je bilo mogoče konec leta 2019 na podlagi digitalnih tehnologij zagotoviti proizvodnjo stisnjenega zraka, ki je ključnega pomena za industrijski park, in preprečiti izpad črpalke, ki ima pri tem pomembno vlogo.

Stranka: InfraServ Wiesbaden

InfraServ Wiesbaden (ISW) je že od leta 1997 upravljavec lokacije 96 hektarjev velikega industrijskega parka Kalle-Albert in med drugim ponuja tudi energije. Podjetje zaposluje okrog 900 delavcev. Hčerinska družba ISW-Technik se je med lokalnimi in srednje velikimi podjetji v regiji Rhein-Main uveljavila kot inovativni ponudnik storitev, med drugim za vzdrževanje in servisiranje strojev ter naprav.

Logo der InfraServ Wiesbaden

Izziv: zagotavljanje celovite zaščite pred izpadi

Oskrba s stisnjenim zrakom v industrijskem parku, ki jo zagotavlja podjetje ISW, neprestano dovaja okrog 22 tisoč kubičnih metrov stisnjenega zraka z nadtlakom 5 barov, kar na leto skupno znaša okrog 200 milijonov kubičnih metrov. Za zanesljivo ohranjanje delovanja življenjsko pomembnega sistema za stisnjen zrak in stalno hlajenje delovne temperature stavi podjetje ISW na dve komponenti podjetja KSB: na črpalke Etanorm in KSB Guard, zanesljivo nadzorno enoto.  

Ne glede na to, da je imelo podjetje ISW pri preteklih projektih pozitivne izkušnje s podjetjem KSB, je bila vseeno prisotna napetost, kako se bo uveljavljen sistem izkazal v primeru vseh primerov. S KSB Guard imajo tako vodje proizvodnje podjetja ISW kot tehniki podjetja KSB prek spletnega portala KSB Guard neprestan dostop do vseh podatkov o stanju, kot so temperatura, nihanja in stanje obremenitve.

KSB Guard Sensoreinheit auf Pumpe montiert

KSB Guard na črpalki podjetja KSB

Rešitev: KSB Guard predčasno zazna poškodbe ležajev

Oktobra 2019 je bilo sporočeno, da delovanje ene od črpalk odstopa od normalnega delovanja. Potem, ko je KSB Guard zaznal opozorilo zaradi previsokih nihanj, je bilo podjetje InfraServ Wiesbaden o tem samodejno obveščeno prek e-pošte. Zahvaljujoč KSB Guard je lahko podjetje ISW-Technik pravočasno zaznalo prihajajočo poškodbo ležaja – normalno obrabo, zaradi katere je glede na obremenjenost črpalke v različnih ciklih potrebna zamenjava ležaja.

Tehniki podjetja ISW so servisiranje v nekritičnem obdobju izvedli v lastni delavnici. Na ta način je bilo mogoče pravočasno preprečiti spontani izpad naprave z nenačrtovanim časom mirovanja in veliko škodo za podjetje. Ob nenadnem izpadu črpalke bi se sicer aktivirala druga črpalka, da bi ohranila nemoteno nadaljevanje proizvodnje stisnjenega zraka, vendar pa ciljno in predvidljivo servisiranje prinaša ogromne prednosti.

Konec koncev se zaradi uporabljene tehnike podjetja KSB zvišuje varnost in razpoložljivost oskrbe z energijo v industrijskem parku. Na podlagi dobrih izkušenj je podjetje ISW-Technik medtem tudi pri drugih strankah na lokaciji v industrijskem parku namestilo KSB Guard.

Der von KSB Guard registrierte Schwingungsverlauf mit Abweichung zum Normalbetrieb

Potek nihanja, ki ga registrira KSB Guard, z odstopanjem od normalnega delovanja

Številke I Podatki I Dejstva

Naprava: hladilni sistem oskrbe s stisnjenim zrakom v industrijskem parku Kalle-Albert

Končna stranka: InfraServ Wiesbaden

Podatki o projektu

  • 2x Etanorm 200-150-400
  • 2x KSB Guard
  • 1x KSB Guard Gateway