Det digitala övervakningssystemet KSB Guard övervakar pumparna kontinuerligt

Tack vare KSB Guard är det nu möjligt att förebygga funktionsfel och planera underhållet på ett effektivt sätt. Systemet används på SAMSON AG:s ROLF SANDVOSS INNOVATION CENTER.

Projektet: KSB levererar övervakningssystem och pumpar till ett unikt utvecklings- och testcenter

ROLF SANDVOSS INNOVATION CENTER (RSIC) som ägs av SAMSON är ett av världens största utvecklings- och testcenter för ventilteknik som dessutom är helt unikt till sin form. RSIC i Frankfurt invigdes officiellt 2017 efter två års byggarbeten.

Sedan dess har den 7 000 kvadratmeter stora anläggningen använts för forskning, utveckling och testning. Målsättningen med SAMSONs innovationscenter är att utveckla tillförlitliga och innovativa produkter i högsta kvalitet för en lång rad användningsområden – och att göra det så snabbt som möjligt.
Hög tillförlitlighet och hög kvalitet kan bara garanteras om produkterna testas på förhand under mycket extrema förhållanden, vilket är precis vad SAMSON gör på sitt innovationscenter. För detta används ett hypermodernt testsystem – anläggningens hjärtpunkt. Med detta system kan många olika testscenarier för vätskor, processförhållanden och industriella tillämpningar skapas.

En viktig del av testsystemet är det digitala övervakningssystemet KSB Guard som kontinuerligt övervakar pumparna, som också levererats av KSB. Den kontinuerliga övervakningen gör att SAMSON kan förebygga oplanerade driftstopp och planera underhållet av sina pumpar på ett effektivt sätt. Därmed säkerställs en ekonomisk och störningsfri drift av systemet.

Utöver sin målsättning att utveckla kvalitetsprodukter förenas SAMSON och KSB även av sitt framgångsrika samarbete i tidigare projekt som lagt grunden för ett ömsesidigt förtroende. SAMSON har inte bara valt KSB:s produkter, utan ville även anlita KSB som en fullservicepartner för detta unika projekt.

Multiple KSB pumps and pipes

Litet format med stor effekt: KSB Guard mäter pumparnas aktuella status med vibrations- och temperatursensorer.

Kunden: SAMSON AG är en tillverkare av reglerventiler

SAMSON AG, med huvudkontor i Frankfurt, erbjuder system och produktlösningar för reglering av alla typer av vätskor. Företaget tillverkar ventiler, självverkande regulatorer, ställdon, ventiltillbehör, signalomvandlare, automationssystem, givare, termostater och digitala lösningar. Produkterna används inom tillämpningar som exempelvis kemisk industri, kraftverk, fjärrvärme, livsmedelsproduktion och fastighetsautomation. SAMSON grundades av Hermann Sandvoss 1907 och har i dag runt 4 400 anställda världen över.

Utmaningen: Pumparna måste klara extrema förhållanden med minimala insatser för övervakning och underhåll

Projektet innebar en lång rad utmaningar.

  • SAMSON behöver ett stort antal pumpar av olika slag som delvis måste klara extrema förhållanden. Eftersom SAMSON mäter ventilernas Kvs-värden och testar deras tryckfall måste pumparna hantera tryck på upp till 120 bar och flöden på upp till 10 000 kubikmeter per timme.
  • Pumpdrift: pumparna körs oregelbundet och med långa driftstopp. Trots det måste de kunna startas snabbt och störningsfritt vid vilken tidpunkt som helst.
  • Pumparna ska vara driftsäkra och enkla att underhålla. Att ta bort pumparna och sedan installera dem igen skulle inte bara störa driften, utan även kosta både tid och pengar.
  • Systemet är placerat i källarplanet, men för datautbytet krävs en stabil uppkoppling mellan KSB Guard och mobilnätet. 

KSB Guard och KSB:s pumpar är endast en del av systemet. För att genomföra projektet krävdes även ett effektivt samarbete med andra företag. 


Lösningen: KSB Guard upptäcker risker för fel i ett tidigt skede och möjliggör noggrann underhållsplanering

Pumparna måste fungera utan störningar under förhållanden med extrema belastningar och oregelbunden drifttid. Samtidigt måste övervaknings- och underhållsinsatserna hållas på ett minimum. Med det digitala övervakningssystemet KSB Guard kan båda villkoren uppfyllas. Pumparna övervakas kontinuerligt av vibrations- och temperatursensorer som monterats på dem.

KSB Guard sänder den registrerade informationen till en dator eller app via en gateway. Eftersom gatewayen kan placeras nästan var som helst skapas en stabil uppkoppling till mobilnätet – även om KSB Guard är placerat i källarplanet som hos SAMSON.

SAMSON får översikt över all information hela tiden. Risker för fel upptäcks i ett tidigt skede och underhållet kan noggrant planeras på förhand. Detta minskar inte bara oplanerade driftstopp och driftstörningar, utan sparar även kostnader.

Sammanlagt sju olika KSB-pumpar med varierande prestandaprofiler har installerats i systemet. Pumparna kommer från serierna Multitec, HPKL, MegaCPK, Etabloc, RDLO, HGM och Movitec. De mindre pumparna har varvtalsregleringssystemet PumpDrive som framför allt rekommenderas för system med varierande behov – vilket är fallet på innovationscentret. Det flexibla varvtalsregleringssystemet möjliggör behovsstyrd drift. Systemet sparar energi och ökar pumpens verkningsgrad och tillgänglighet.

Ingående planering och ett välstrukturerat samarbete mellan SAMSON och KSB har varit avgörande för projektets framgång. Andra framgångsfaktorer under projektets gång har varit ett samarbete med alla inblandade företag på partnerskapsbasis samt pålitliga leveranser av produkter och tjänster från KSB:s sida.

Data I Fakta I Siffror

Företag: Samson AG 
Grundat: 1907
Anställda: 4 400 (världen över)
Omsättning: 631 miljoner euro (räkenskapsår 2017/2018)
Bransch: Mät- och reglerteknik, processautomation

Projektdata

Planeringsstart: 2014
Driftsatt: 2017
 


Relaterade produkter:

KSB Guard

KSB Guard

System för tillståndsövervakning av pumpar: sensorik på pumpen registrerar vibrations- och temperaturdata. Databehandling i KSB-molnet och pumpstatusinformation kan visas i appen KSB Guard eller på webbportalen. Enkel eftermontering på pumpar i löpande drift

Multitec

Multitec

Horisontell eller vertikal centrifugalpump med flera steg i komponentutförande, i block- eller bottenplatteutförande. Med axial eller radial sugstuts, gjutna radialpumphjul och motormonterat varvtalsregleringssystem. ATEX-utförande tillgängligt.

PumpMeter

PumpMeter

Enhet för övervakning av driften av en pump. Det är en intelligent tryckgivare för pumpar med direktvisning av mätvärden och driftdata. Den registrerar pumpens belastningsprofil för att vid behov signalera optimeringspotentialen med avseende på ökad energieffektivitet och tillgänglighet. Enheten består av två tryckgivare och en visningsenhet. PumpMeter har monterats fullständigt och konfigurerats för respektive pump på fabriken. Den ansluts med en M12-stickkontakt och kan användas direkt.