Kundvagn

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

KSB Guard

Optimera driften – med KSB Guard

Även pumpar av hög kvalitet kan ibland drabbas av funktionsfel som kräver tidsödande diagnoser innan den exakta orsaken kan hittas. Med hjälp av KSB Guard kunde Dale Vattenverk identifiera en driftstörning innan det blev ett känt problem.

Projektet: Pumpbyte och installation av KSB Guard 

Dale Vattenverk är sedan många år tillbaka utrustade med KSB-pumpar och blev i samband med ett rutinmässigt pumpbyte erbjudna att prova på det nya pumpövervakningssystemet KSB Guard. Orsaken till det initiala pumpbytet var att vattenverket sedan en tid tillbaka haft problem med bland annat trasiga lager och hjul som uppvisat problem. Innan KSB Guard driftsattes i vattenverkets råvattenstation var orsaken till problemen okända. Efter installationen kunde KSB Guard kartlägga ovanligt höga vibrationsnivåer i ett av pumpaggregaten som källan till problemen – något som inte hade upptäckts om KSB Guard inte hade installerats. 

Kunden: Västvatten AB 

Västvatten AB ansvarar för dricksvattenförsörjningen i hela Sotenäs kommun. Varje år producerar man 1,4 miljoner kubik dricksvatten genom vattenreningsverket Dale vattenverk, som renar och förädlar råvatten från sjön Tåsteröds stora vatten. Ett samhällsviktigt uppdrag som innebär att verksamheten i allmänhet och pumparna i synnerhet behöver fungera felfritt. Uppstår driftproblem i pumparna försämras upptagningsförmågan av sjövattnet vilket leder till att produktionsvolymerna av dricksvattnet sjunker. Under vissa perioder på året går vattenverkets pumpar på maximal kapacitet, främst under sommarmånaderna då det ökade inflödet av besökare i kommunen resulterar i högre vattenförbrukning.

Utmaningen: Lokalisera och åtgärda pumpfel

Dale vattenverk har två pumpar på råvattenstationen som är belägen 2,5 mil från vattenverket. Pumparnas uppgift är att ta upp råvatten från den närliggande sjön och hade sedan en tid tillbaka haft lägre drifttimmar än vanligt, vilket skvallrade om att allt inte stod rätt till med pumparnas upptagningsförmåga. 

KSB fick därför i uppdrag att genomföra ett pumpbyte där bland annat innanmätet i en av pumparna byttes ut till ett slitstarkare material. I samband med pumpbytet installerades även KSB:s nya pumpövervakningssystem KSB Guard med syftet att kartlägga ursprunget till pumparnas nedsatta kapacitet.

Lösningen: KSB Guard identifierar vibrationsavvikelser som källan till problemet

När installationen av KSB Guard var genomförd kunde onormalt höga vibrationsnivåer i pumparnas aggregat identifieras som källan till problemet. Vibrationerna hade orsakat skador på pumphjulen och även tagit sönder lagren i elmotorerna som driver pumparna. Tack vare informationen från KSB Guard kunde justeringar i pumparna göras, vilket resulterade i att problemen i en av pumparna kunde lösas snabbt och effektivt. Den andra pumpen fortsatte uppvisa vibrationsavvikelser, vilket till slut kunde åtgärdas genom att linjera pumpens bottenplatta med pumpaggregatet.

Efter att pumpfelen hade åtgärdats kunde de återtas i drift med strålande värden. Förutom att KSB Guard identifierade orsaken till pumparnas nedsatta kapacitet har man nu via KSB Guards digitala plattform total överblick och kontroll över pumparna – vilket är en uppskattad funktion med tanke på att pumparna är belägna i en råvattenstation som är obemannad. I förlängningen innebär detta att de anställda på Dale vattenverk kan identifiera och förebygga eventuella nya pumpavvikelser i framtiden på ett snabbt och tillförlitligt sätt.