Kronospan AG: Het teknik för varma brädor.

För tillverkningen av spånskivor krävs höga temperaturer – och KSB förser med värmebärarpumpar med höga prestanda för att den värmebärande oljan tillförs problemfritt.

1. Projekt

Tillverkning av spånskivor är en tämligen varm sak: Först torkas det flisade träet i en roterande trumma med heta gaser vid temperaturer runt 350 °C. Efter limning av de torkade flisorna sker pressningen och därmed den egentliga tillverkningen av skivorna. Här krävs temperaturer på upp till 285 °C.

För att kunna utnyttja så höga temperaturer kontinuerligt och jämnt används värmebärande oljor. Hos Kronospan upphettas oljan med hjälp av återvunnet trä, vilket bränns i en speciell träenergialstringsanläggning, och transporteras därefter till tillverkningsanläggningen.

2. Kund

Kronospan Schweiz AG är en del av Swiss Krono Group, ett av de ledande företagen för tillverkning och förädling av trämaterial. I Menznau tillverkar företaget tillverkar spån- och fiberskivor för möbler och inredningar samt HDF-skivor för laminatgolv. Redan 1969, när den första spånskivan lämnade fabriken, satsade företaget på KSB-pumpar för matning av värmebärande olja – början på ett mångårigt partnerskapsliknande samarbete, som fortsätter ännu idag.

3. Uppgift och utmaning

Det speciella med detta projektet låg i kraven som tillverkningsprocessen ställde på värmekretsloppet – särskilt de höga temperaturerna är en enorm utmaning för pumpsystemet. En mineraltermoolja av typ Transcal N användes, vilken utmärker sig med en hög termisk stabilitet och en god värmeledningsförmåga. För att transportera sådana bäraroljor i dessa temperaturområden krävs pumpar.

4. Lösning och resultat

I Kronospan-fabriken i Menznau i det inre av Luzern utför 50 värmebärarpumpar från KSB sitt ansvarsfulla arbete, och enbart i värme- och reglerkretsloppen 40 Etanorm-SYA och -RSY i olika modellstorlekar. I denna moderna anläggnings huvudenergicentral, som togs i drift i februari 2010, används ytterligare sex Etanorm-SYA, tre Etanorm-RSY samt den nya KSB-modellserien Etanorm SYT. Ytterligare fyra Etanorm-SYA resp. -RSY monterades i produktionsanläggningen vid ombyggnaden av värmeenergiförsörjningen.


Där det går hett till efterfrågas specialister – som Etanorm SYT med den nya VenJet®-avluftningen. Dessa system är perfekt förberedda på sitt heta, oljiga användningsområde. Den av KSB patentsökta avluftningskonturen VenJet® sörjer för att gaserna som finns i mediet separeras och samlas in i ett särskilt utrymme. På så sätt kan de släppas ut på ett 

kontrollerat sätt via en förslutningsskruv. Pumparna är extra robust konstruerade och förblir vridstyva även vid höga temperaturer. Dessutom utmärker sig Etanom genom att den endast har en låg värmeöverföring till lagerbocken, har extra lågt underhållsbehov och därmed garanterar en mycket hög driftsäkerhet.

För pilotpumpen rör det sig om en Etanorm SYT 150-400 med ett flöde på 470 m³/h, en uppfordringshöjd på 46 m och en beaktansvärd verkningsgrad på 83,8 %. Sedan årtionden sköter KSB-servicespecialister fabriken med stor noggrannhet, för att undvika driftstopp eller till och med dyra stilleståndstider. De bevisade fördelarna med Etanorm SYT är mer än bara framtidsorienterande.


Data och fakta

 • Företag: Kronospan Schweiz AG
 • Fabriken grundad: 1966
 • Medarbetare: 434 (april 2010)
 • Tillverkning av spånskivor: 410 000 m3/år
 • Tillverkning av MDF-skivor: 223 000 m3/år
 • Anläggningsbyggare: Ness Wärmetechnik GmbH, Remshalden

 • Anläggningsprojekterare: Richard Kablitz & Mitthof GmbH, Lauda-Königshofen

 • Använda KSB-modeller: olika Etanorm-modeller, delvis med VenJet®-avluftning

 • Pumpmedium: värmebärande olja typ Transcal N

 • Drifttemperatur: 280 till 290 ºC

 • Idrifttagning: Februari 2011