Förutsägbart underhåll i Kalle-Albert industriområde

I Kalle-Albert industriområde finns 75 olika företag som sammanlagt sysselsätter runt 6 000 personer. Ett viktigt tekniskt krav för de många produktionsanläggningarna är att det finns en pålitlig försörjning av tryckluft till maskinerna i de stora produktionssystemen. Avbrott i tryckluftsförsörjningen får allvarliga konsekvenser och därför är det viktigt att nära förestående förändringar i statusdata och potentiella fel upptäcks innan de uppstår.

Projektet: Pålitlig övervakning av kylsystemet

Inom ramen för konceptet Industri 4.0 använder ISW-Technik, ett dotterbolag till operatören InfraServ Wiesbaden (ISW), innovativ teknik för intelligenta service- och underhållsprocesser som baseras på digital tillståndsövervakning av maskiner och system i små och medelstora företag. Även när det gäller förutsägbart underhåll har man uppnått positiva resultat som pekar på framtida framgångar. I slutet av 2019 infördes digital teknik för att säkerställa produktionen av den oumbärliga tryckluften i industriområdet och för att förebygga fel på en av de viktiga pumpar som används i processen.

Kunden: InfraServ Wiesbaden

InfraServ Wiesbaden (ISW) har ansvarat för driften av det 96 hektar stora industriområdet Kalle-Albert sedan 1997 där företaget levererar elkraft och andra försörjningar. Företaget sysselsätter runt 900 personer. Dotterbolaget ISW-Technik har etablerat sig som en innovativ tjänsteleverantör inom bland annat service och underhåll av maskiner och system för små och medelstora företag i Rhen-Main-regionen.

Logo of InfraServ, Wiesbaden

Utmaningen: Att säkerställa tillgänglighet dygnet runt

InfraServ Wiesbaden ser till att industriområdet försörjs med tryckluft dygnet runt. Företaget levererar runt 22 000 kubikmeter tryckluft i timmen med ett tryck på 5 bar. Det betyder att InfraServ levererar runt 200 miljoner kubikmeter om året. ISW förlitar sig på två komponenter från KSB för att uppnå en säker drift av det oumbärliga tryckluftssystemet och för att kontinuerligt hålla arbetstemperaturen på en låg nivå: Etanorm pumpar och det pålitliga övervakningssystemet KSB Guard.

ISW hade positiva erfarenheter av KSB i samband med tidigare projekt och var nu nyfikna på hur det nyinstallerade systemet skulle prestera i det här fallet. KSB Guard ger ISW:s produktionsledning och KSB:s egna tekniker tillgång till alla statusdata för pumparna (t.ex. temperatur, vibrationer och belastningstillstånd) dygnet runt via en webbportal.

KSB Guard sensorenhet monterad på en pump

KSB Guard installerat på en KSB-pump

Lösningen: KSB Guard upptäcker lagerskador i ett tidigt skede

En avvikelse från normal drift rapporterades för en av pumparna i oktober 2019. När KSB Guard upptäckt för stora vibrationer och skickat motsvarande varning informerades InfraServ Wiesbaden automatiskt. Tack vare KSB Guard kunde ISW-Technik upptäcka hotande lagerskador i ett tidigt skede. Detta är ett vanligt tecken på slitage som gör det nödvändigt att byta lager vid olika intervaller beroende på pumpbelastningen.

Diagrammet återger vibrationskurvan för en KSB-pump

Vibrationsprofilen som registrerats av KSB Guard visar en avvikelse från normal drift

Siffror I Data I Fakta

System: Kylsystem för tryckluftsförsörjning i Kalle-Albert industriområde
Slutanvändare: InfraServ Wiesbaden

Projekt

  • 2 st. Etanorm 200-150-400
  • 2 st. KSB Guard
  • 1 st. KSB Guard gateway