Kundvagn

Country and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

KSB fiskar energi för en hel stad ur havet

Havsvattenanläggningen ”Thassalia” i Marseille försörjer 500 000m2 med hållbar energi – och de högpresterande pumparna från KSB har en avgörande del i projektets framgång.

Keminormpumpar av typ MegaCPK

1. Projekt

För människor i kustområden erbjuder havet stora energipotentialer – vilka nu för första gången kan förverkligas i stor skala med hjälp av KSB: I oktober 2016 invigdes havs-geotermianläggningen ”Thassalia” som kostat 35 miljoner Euro i Marseilles hamn. Anläggningen utnyttjar medelhavets värmeenergi och ger hållbar energi för 500 000 m² byggnadsyta i den nya ÉcoCité Euroméditerranée, det hittills största stadsförnyelseprojektet i södra Europa.

Thassalia-anläggningen ger ett avgörande bidrag till att ÉcoCité Euroméditerranée uppfyller standarden High Quality Environmental Standard (standard för hög miljökvalitet). För tack vare anläggningen sänks här utsläppen av växthusgaser med 70 %, strömförbrukningen med 40 % och vattenförbrukningen med 65 %!

2. Kund

Den franska ENGIE-gruppen med säte i Paris räknas till de största energiproducenterna och -tjänsteleverantörerna i hela världen – med mer än 150 000 medarbetare i runt 70 länder. Företaget sysslar förutom med konventionell energialstring även med utbyggnad av förnyelsebara energikällor, såsom vind-, vatten- och termokraft.

3. Uppgift och utmaning

KSBs uppgift gällde ett nät för varmt och kallt vatten för hela ÉcoCité:s område – ett mycket anspråksfullt projekt av många anledningar:

 • kombinerad försörjning med värme och kyla
 • aggressivt havsvatten som bärarmedium
 • ÉcoCité:s mycket stora areal på 480 hektar
 • den höga verkningsgraden för att säkerställa en så låg energiförbrukning som möjligt
 • så låga bulleremissioner som möjligt för att skydda de boende
 • en snabb service på plats för underhåll och reparation för smidig drift av anläggningen dygnet runt

4. Lösning och resultat

Havsvattnet som försörjer den termiska anläggningen matas av sex högpresterande pumpar av typen CPKN från ett havsdjup på 7 m. Var och en av dessa havsvattenpumpar är utrustade med varvtalsreglerade 160-KW-motorer och levererar ett flöde på totalt 1 000 l/s. Aggressiviteten hos den upp till 30 °C varma havsvattenreturen ställer höga krav på havsvattenpumparnas korrosionsskydd. De komponenter som kommer i kontakt med vattnet är därför tillverkade av speciellt duplexstål – ett material som utvecklats av KSB med namnet Noridur®. Av samma anledning är spjällskivorna hos de monterade vridspjällventilernas från modellserien ISORIA försedda med en Halar-beläggning som även är beständig mot aggressiva kemikalier.

De upp till DN 700 stora ventilerna sköter avstängnings- och reglerfunktionerna vid havsvattenuttaget. För 

manövreringen satsar man på robusta pneumatiska eller manuella manöverdon. Havsvattnet, vars temperatur är från ca 14 °C på vintern till upp till 22 °C på sommaren, används för att försörja värmeväxlarna som är anslutna till de termiska kylpumparna och levererar värme till uppvärmningen när vattnet är kallt – och kylan för kylning, när det är varmt. Värmen eller kylan transporteras via ett varmvattennät med 60 °C och ett separat kylvattennät med 5 °C till Euroméditerranée:s byggnader.

Nätets längd på tre kilometer kräver högpresterande pumpar för båda kretsloppen. De två kretsloppen är utrustade med vardera fyra keminormpumpar av typen MegaCPK. Var och en av dessa pumpar uppnår en uppfordringshöjd på mellan 110 m och 120 m vattenpelare. Motoreffekterna räcker från 160 kW till 355 kW – och uppnår en verkningsgrad på upp till 84 % vid varvtal på mellan 1 500 varv/min och 1 750 v/min.

De viktigaste fakta

 • Location: Marseille
 • Kundenname: ENGIE SA
 • Anwendungsbereich: Energy Supply
 • Produkte im Einsatz: CPKN, ISORIA, Mega CPK
 • Services im Einsatz: Service für Motoren. Reverse Engineering, Ersatzteil-Kits
 • Projektjahr: 2018
 • Dauer/Projektlänge: 01.01.2018 - 31.12.2018
 • Projektbudget: 123,45 €

Die ENGIE SA

 • Grundat: 1858
 • Medarbetare: 153 090 (2016)
 • Omsättning: 66,6 miljarder Euro (2016)
 • Bransch: Energiförsörjning
 • Storleken på området som försörjs med varm- och kallvatten: 480 hektar med 500 000 m2 byggnadsyta
 • Använda KSB-typer (termi-anläggning): 6 pumpar KSB CPKN som havsvattenpumpar med varvtalsreglerade 160-KW-motorer av korrosionsbeständig Noridur® 6 vridspjällventiler ISORIA med Halar-beläggning
 • Pumpmedium: upp till 30 °C varmt havsvatten
 • Använda KSB-modeller (försörjningsnät): 8 keminormpumpar MegaCPK med motoreffekter på mellan 160 och 355 kW (verkningsgrad på upp till 84 % vid varvtal på mellan 1 500 varv/min och 1 750 varv/min)
 • Idrifttagning: 2016

KSB - en av världens ledande tillverkare av ventiler och pumpar

KSB grundades 1871 i Frankenthal (Tyskland) och har varit en av de ledande leverantörerna av pumpar och ventiler i över 100 år. Med drygt 15 500 anställda över hela världen och egen försäljning och marknadsföring, tillverkningsanläggningar och serviceverksamhet, utvecklar och tillverkar KSB kundanpassade pumpar för olika applikationer.

Som erfaren pumptillverkare innehåller KSB:s produktportfölj VVS- och industriteknik, vattentransport, avloppsrening och kraftverksprocesser. Tack vare innovativ forskning och utveckling kan KSB möta de mest varierande kraven hos kunderna. Dra nytta av många års erfarenhet och teknisk expertis av en välkänd pumptillverkare.


KSB pumptillverkare: den bästa lösningen för din anläggningPumpar och ventiler från KSB täcker ett brett utbud av applikationer och är mycket energieffektiva. Produkterna övertygar med den mest innovativa tekniken såväl som med system som har prövats och testats under många år - inklusive vattenpumpen Etanorm. Med mer än 1,5 miljoner försäljningar över hela världen är Etanorm den mest framgångsrika vattennormpumpen. Med KSB reservdelar och service säkerställer KSB driftsäkerheten hos sina pumpar och ventiler. KSBs framgångsformel för högpresterande pumpar ligger i den teknologiska styrkan inom hydraulik, material och automatisering.

Kompetent service från start
De många produktionsanläggningarna säkerställer att KSB som pumptillverkare kan garantera närhet till kunderna och förstklassig service. De erfarna anläggningsspecialisterna är certifierade så att utmärkt kvalitet och omfattande erfarenhet säkerställs. KSB Service tar hand om driftsättning, inspektion, service och underhåll av dina pumpar, ventiler och kompletta system direkt på plats. KSB ger dig också reservdelar snabbt. Så får du den bästa servicen direkt från din pumptillverkare.