Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Pumpning av frätande lut; pumpning av natriumhydroxid; läckageskydd; tätningsfria pumpar; pumpar med magnetdrivning;

KSB Magnochem-pumparna minskar riskerna vid pumpning av lut

KSB Magnochem-pumparna med magnetdrivning har nu tagits i bruk av Freudenberg i dess tillverkning av Wettex-svampdukar i Norrköping.

Projekt: Förbättra pumpningen av lut hos Freudenberg

Tillverkningen av Wettex-dukar innefattar många processer. I en av dessa löses cellulosa upp i en merceringstank tillsammans med lut (NaOH) till en slurry. Slurryn pressas sedan av och alalicellulosan fortsätter i processen för att bli viskos. Luten som avlägsnats i pressen återanvänds genom att pumpas tillbaka till lagertanken.  
KSB-pumpar med magnetdrivning har nu ersatt de gamla pumparna som användes för pumpning av återcirkulerat NaOH till lagertanken. Därmed har ett potentiellt läckage eliminerats.

Kund: Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB

Vileda Wettex®, är ett av de mest internationellt erkända varumärkena inom hushållsprodukter tillsammans med andra Vileda®, O'Cedar®, Gala® och Swash®. Affärsområdets verksamhet, Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH (FHCS), är indelad i Consumer Division (cirka 85 % av försäljningen) och Professional Division. FHCS är ett dotterbolag till Freudenberg Group, ett internationellt familjeägt tyskt företag med över 170 års historia.

Utmaning: Riskfri pumpning på Freudenberg i Norrköping

Att leverera en pumplösning för säker och riskfri hantering av natriumhydroxid, frätande lut, med tätningsfria pumpar. Dessa pumpar måste kunna arbeta effektivt för att säkerställa optimal användning av pumpad vätska, enkelt underhåll och optimerade driftkostnader.

Kriterierna var en tätningsfri pump med magnetkoppling av god kvalitet.

Pumpens utformning och driftskrav:

  • 2 st Magnochem MAC050-pumpar, en monterad på bottenplatta och en kortkopplad för ytmontering. Produkt som hanteras: frätande lut i koncentrationer på 20 och 10 procent med flöden på 8m³/h och 4m³/h.
  • 2 st Magnochem MAC080-pumpar kortkopplade för ytmontering. Produkt som hanteras: natriumhydroxid i koncentration på 20 procent med flöde på 30 m³/h.

Alla pumparna har den efterfrågade tryckkapaciteten på 16 bar och levereras med IE3-elmotorer.

KSB Magnochem hanterar pumpningen av natriumhydroxid och frätande lut.

Magnochem-pumpar som pumpar överbliven lut till lagringstank.

Lösning: tätningsfria pumpar med magnetdrivning

KSB Sverige offererade Magnochem-pumpen och kunden insåg snabbt att dess funktioner och fördelar gjorde den bäst lämpad för uppgiften. Pumparna har nu varit i drift i två år. 

Läckage kan nu undvikas tack vare de tätningsfria pumparna med magnetdrivning eftersom dess konstruktion ger fördelen av att bara ha två statiska tätningar, vilket ger en hög säkerhetsnivå. KSB har fokuserat särskilt på magnetkopplingens konstruktion och styrningen av cirkulations-, kylnings- och smörjflödena. Tack vare detta kan operatören välja mellan fyra driftlägen, från enkel intern cirkulation till så kallad dödlägeskonfiguration med ett extra hydraulsystem. Som tillval kan en extern värmeväxlare installeras. Det innebär att pumpenheten kan optimeras för pumpning av polymeriserande, koagulerande och kristalliserande vätskor samt vätskor med låg kokpunkt.

Spaltkåporna finns i metaller som hastelloy eller titan och kan även tillverkas av zirkoniumoxid beroende på kundens krav. Det senare materialet är extremt motståndskraftigt mot korrosion och producerar inte virvelströmmar när ett magnetfält passerar genom det.  Därmed elimineras onödiga värmeförluster som skulle minska uteffekten och försämra pumpens effektivitet. Ingenjörerna valde samarium-kobolt som magnetmaterial eftersom det är mycket temperaturbeständigt och har utmärkta magnetiska egenskaper.

Med diamantbelagda glidlager säkerställs effektiva anti-vidhäftningsegenskaper i händelse av otillräcklig smörjning. Tillsammans med den optimerade placeringen av de radiella glidlagren är denna detalj särskilt fördelaktig när det gäller att säkerställa pumpens driftsäkerhet. Det finns flera kopplingsdimensioner för varje pumpstorlek vilket eliminerar behovet av överdimensionerade magnetiska drivenheter. Pumparna har mycket låga vibrationsnivåer under drift eftersom varje pumprotor genomgår statisk och dynamisk balansering i tillverkningsprocessen.
I motoränden finns läckageskydd som tillval, t.ex. axeltätningsringar som ger ytterligare tillförlitlighet och skyddar de generöst dimensionerade rullelementlagren samt miljön från eventuell vätska som läcker ut. Utrymmet runt rotorn kan övervakas med hjälp av givare.

Förutom den konventionella versionen med utdragbar pumpenhet finns en kortkopplad variant tillgänglig i 44 storlekar för installation i trånga utrymmen. Magnochem-serien erbjuder flöden på upp till 1 400 m3/h vid en maximal uppfordringshöjd på 233 meter med driftstemperaturer från -90 °C till +300 °C. 

Just nu används bara fyra nya pumpar i den här processen. Som en bonus kan företaget även spara Freudenberg 2 000 euro om året till följd av bytet till de nya KSB-pumparna. När det är dags för byte av äldre pumpar från andra tillverkare i olika processer, kommer dessa att ersättas med KSB-pumpar.

Fakta och siffror

  • Ort: Norrköping, Sverige
  • Kund:
    FHCS Norrköping ett företag som tillhör Freudenberg Group – en global teknikgrupp med cirka 50 000 anställda i 60 länder och en årlig försäljning på över 9,4 miljarder euro år 2018. Siffrorna är tagna från den senaste årsredovisningen. 
    Nyckeltal 2018
  • Applikation: Pumpning av lut vid produktion av svampdukar