Mer transparens – med KSB Guard

Även pumpar av hög kvalitet kan ibland drabbas av funktionsfel som kräver tidsödande diagnoser innan den exakta orsaken kan hittas. Orsaken ligger ofta i yttre faktorer som bara kan bestämmas genom att den berörda pumpen övervakas under lång tid med lämplig sensorteknik.

Projektet: Hitta orsaken till pumpfel

Fyra Sewatec D-pumpar som installerats i pumpstationen för returslam på reningsverket i tyska Altenstadt drabbades av fel vid jämna mellanrum. När KSB Guard tagits i drift upptäckte systemet att det specificerade vibrationsgränsvärdet ofta överskreds. Det maximala värdet som uppmätts för alla fyra pumpar var 18 mm/s – långt över gränsvärdet på 5 mm/s.

Kund: Avloppsförening Altenstadt

Altenstadt kommun är belägen i regionen Wetteraukreis i den tyska delstaten Hessen och består av åtta ortsdelar. Reningsverket som tillhör Abwasserverband Altenstadt (den centrala enhet som sköter kommunens vattenrening) säkerställer tillförlitlig hantering av dag- och avloppsvatten för kommunens 12 000 invånare. Reningsverket har kapacitet för upp till 25 000 invånare.

Pumpmonterade sensorenheter i drift

Pumpmonterade sensorenheter i drift

Utmaningen: Bestämning av yttre faktorer

Biologisk rening är ett viktigt steg i vattenreningsprocessen. Här bryts upplösta, organiska ämnen och kväveföreningar ned av mikroorganismer. Det aktiverade slammet från den sista reningskammaren leds sedan tillbaka till luftningstanken. KSB Guard installerades och driftsattes för att göra det möjligt att när som helst granska tillståndsdata för pumpstationen för returslam.

Gateway for mobile reception, pipes, pumps in the background

Gateway för mobilnätet i drift

Lösningen: Feldiagnostik med långvarig mätning

Tack vare KSB Guard gick det att hitta orsaken till de återkommande vibrationerna: tryckledningen hade monterats direkt på pumparna i stället för att hängas upp i taket. Resultatet blev att pumparna tog upp belastningen från ledningen och därför krävdes en åtgärd. Två månader efter att KSB Guard tagits i drift ändrades ledningsinstallationen. En lastupptagande stålstruktur monterades i taket och flexibla gummimellanlägg monterades mellan ledningen och pumparna.

När pumparna togs i drift igen minskade vibrationsvärdena snabbt till under 1 mm/s – ett resultat som kunden var mer än nöjd med. Fram till denna tidpunkt hade Abwasserverband Altenstadt provat KSB Guard utan kostnad, men nu bestämde man sig för att köpa KSB Guard och installera det permanent i anläggningen som en övervakningslösning.

KSB Guards enkla installation var en speciellt uppskattad egenskap. Dessutom har alla registrerade användare åtkomst till pumpdata dygnet runt via KSB Guard-webbportalen och om det uppstått fel får användarna omgående ett e-postmeddelande. Därmed förebyggs allvarliga skador eller haverier på ett tillförlitligt sätt.

Ange bara några grundläggande uppgifter för varje pump med din smartphone – klart.

Simply make a few basic data entries for each pump using your smartphone – done.

Siffror I Data I Fakta

Anläggning: Pumpstation för returslam i Altenstadts reningsverk
Slutanvändare: Abwasserverband Altenstadt
Startpunkt: Regelbundna fel på fyra Sewatec D-pumpar
Uppmätta vibrationsvärden före åtgärder: Över 18 mm/s
Uppmätta vibrationsvärden efter åtgärder: Under 1 mm/s
Orsak: Rörledningar med felaktig stöttning ovanför pumparna
System som används för pumpövervakning: KSB Guard