Kundvagn

Country and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Mer transparens – med KSB Guard

Även pumpar av hög kvalitet kan ibland drabbas av funktionsfel som kräver tidsödande diagnoser innan den exakta orsaken kan hittas. Orsaken ligger ofta i yttre faktorer som bara kan bestämmas genom att den berörda pumpen övervakas under lång tid med lämplig sensorteknik.

System incorporating piping, pumps and valves

Projektet: Hitta orsaken till pumpfel

Fyra Sewatec D-pumpar som installerats i pumpstationen för returslam på reningsverket i tyska Altenstadt drabbades av fel vid jämna mellanrum. När KSB Guard tagits i drift upptäckte systemet att det specificerade vibrationsgränsvärdet ofta överskreds. Det maximala värdet som uppmätts för alla fyra pumpar var 18 mm/s – långt över gränsvärdet på 5 mm/s.

Kund: Avloppsförening Altenstadt

Altenstadt kommun är belägen i regionen Wetteraukreis i den tyska delstaten Hessen och består av åtta ortsdelar. Reningsverket som tillhör Abwasserverband Altenstadt (den centrala enhet som sköter kommunens vattenrening) säkerställer tillförlitlig hantering av dag- och avloppsvatten för kommunens 12 000 invånare. Reningsverket har kapacitet för upp till 25 000 invånare.

Pumpmonterade sensorenheter i drift

Pumpmonterade sensorenheter i drift

Utmaningen: Bestämning av yttre faktorer

Biologisk rening är ett viktigt steg i vattenreningsprocessen. Här bryts upplösta, organiska ämnen och kväveföreningar ned av mikroorganismer. Det aktiverade slammet från den sista reningskammaren leds sedan tillbaka till luftningstanken. KSB Guard installerades och driftsattes för att göra det möjligt att när som helst granska tillståndsdata för pumpstationen för returslam.

Gateway for mobile reception, pipes, pumps in the background

Gateway för mobilnätet i drift

Lösningen: Feldiagnostik med långvarig mätning

Tack vare KSB Guard gick det att hitta orsaken till de återkommande vibrationerna: tryckledningen hade monterats direkt på pumparna i stället för att hängas upp i taket. Resultatet blev att pumparna tog upp belastningen från ledningen och därför krävdes en åtgärd. Två månader efter att KSB Guard tagits i drift ändrades ledningsinstallationen. En lastupptagande stålstruktur monterades i taket och flexibla gummimellanlägg monterades mellan ledningen och pumparna.

När pumparna togs i drift igen minskade vibrationsvärdena snabbt till under 1 mm/s – ett resultat som kunden var mer än nöjd med. Fram till denna tidpunkt hade Abwasserverband Altenstadt provat KSB Guard utan kostnad, men nu bestämde man sig för att köpa KSB Guard och installera det permanent i anläggningen som en övervakningslösning.

KSB Guards enkla installation var en speciellt uppskattad egenskap. Dessutom har alla registrerade användare åtkomst till pumpdata dygnet runt via KSB Guard-webbportalen och om det uppstått fel får användarna omgående ett e-postmeddelande. Därmed förebyggs allvarliga skador eller haverier på ett tillförlitligt sätt.

Ange bara några grundläggande uppgifter för varje pump med din smartphone – klart.

Simply make a few basic data entries for each pump using your smartphone – done.

Siffror I Data I Fakta

Anläggning: Pumpstation för returslam i Altenstadts reningsverk
Slutanvändare: Abwasserverband Altenstadt
Startpunkt: Regelbundna fel på fyra Sewatec D-pumpar
Uppmätta vibrationsvärden före åtgärder: Över 18 mm/s
Uppmätta vibrationsvärden efter åtgärder: Under 1 mm/s
Orsak: Rörledningar med felaktig stöttning ovanför pumparna
System som används för pumpövervakning: KSB Guard

KSB - en av världens ledande tillverkare av ventiler och pumpar

KSB grundades 1871 i Frankenthal (Tyskland) och har varit en av de ledande leverantörerna av pumpar och ventiler i över 100 år. Med drygt 15 500 anställda över hela världen och egen försäljning och marknadsföring, tillverkningsanläggningar och serviceverksamhet, utvecklar och tillverkar KSB kundanpassade pumpar för olika applikationer.

Som erfaren pumptillverkare innehåller KSB:s produktportfölj VVS- och industriteknik, vattentransport, avloppsrening och kraftverksprocesser. Tack vare innovativ forskning och utveckling kan KSB möta de mest varierande kraven hos kunderna. Dra nytta av många års erfarenhet och teknisk expertis av en välkänd pumptillverkare.


KSB pumptillverkare: den bästa lösningen för din anläggningPumpar och ventiler från KSB täcker ett brett utbud av applikationer och är mycket energieffektiva. Produkterna övertygar med den mest innovativa tekniken såväl som med system som har prövats och testats under många år - inklusive vattenpumpen Etanorm. Med mer än 1,5 miljoner försäljningar över hela världen är Etanorm den mest framgångsrika vattennormpumpen. Med KSB reservdelar och service säkerställer KSB driftsäkerheten hos sina pumpar och ventiler. KSBs framgångsformel för högpresterande pumpar ligger i den teknologiska styrkan inom hydraulik, material och automatisering.

Kompetent service från start
De många produktionsanläggningarna säkerställer att KSB som pumptillverkare kan garantera närhet till kunderna och förstklassig service. De erfarna anläggningsspecialisterna är certifierade så att utmärkt kvalitet och omfattande erfarenhet säkerställs. KSB Service tar hand om driftsättning, inspektion, service och underhåll av dina pumpar, ventiler och kompletta system direkt på plats. KSB ger dig också reservdelar snabbt. Så får du den bästa servicen direkt från din pumptillverkare.